Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 21.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opptil frisk bris fra SV fører til at det kan dannes noen ferske fokksnøflak i leheng mot NØ, særlig i området rundt tregrensen og ellers der det finnes litt løssnø tilgjengelig for transport, men det er ikke ventet at disse vil bli store. Eldre fokksnøflak etter vind fra forskjellige retninger de foregående dagene vil gradvis stabiliseres. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn nede i snødekket som kan være mulig å påvirke enkelte steder, særlig der snødekket har vært tynt. Skred som blir utløst på slike lag kan bli store.
Etter mildvær opp til ca 600 moh kombinert med en del nedbør og vind i slutten av forrige uke, har det de siste dagene vært kaldere vær med noen snøbyger. Over og rundt tregrensa er snøoverflaten i hovedsak vindpåvirket og består av fokksnø av varierende hardhet. Under tregrensa er det stedvis tørr løssnø over et fuktigere snødekke eller et tynt skarelag.
I deler av regionen, særlig der snødekket har vært tynt, finnes det kantkorn i forbindelse med skarelag nede i snødekket. Disse er observert mellom ca 400 og 900 moh. Onsdag ble det observert drønn og skytende sprekker i snødekket på ca 700 moh ved Fagerfjellet lengst vest i regionen.
Under forrige mildvær var det en del skredaktivitet, og det ble blant annet registrert noen større skred på vedvarende svake lag. De siste dagene er det ikke observert skred.
Onsdag formiddag er det svak nordavind og spredte snøbyger i regionen.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-15 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Patrik@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Stabilitetstest

Middels

CTE12@28cmQ2

Snøprofil (2012)

Svagt lag av nysnö under skare

106187

Snødekke

180 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Turkite (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Turkite (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Notater

Bilde som tilhører skred observasjon 19.2.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Daniel Larsen (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: Daniel Larsen (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Johan@svv (***)

i kommune: TROMSØ

Notater

Denne profilen ble gjort på samme tur som observasjonen litt lengre ned i skaret med samme dato.

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 128,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: MagneH (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Notater

Snøen er blitt utsatt for vindtransport og danner flak også langt under skoggrensen. Et lag med vindtransportert snø ligger på et lag med løsere nysnø.

Rapportert av: Gustav (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Johan@svv (***)

i kommune: TROMSØ

Stabilitetstest

God

ECTN13@35cmQ3

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

150 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Notater

Gikk i utgangspunktet for å sjekke hvor langt mildværet forrige helg hadde tatt. Ble positivt overrasket ettersom det ikke tatt noe voldsomt. Ble enda mer positivt overrasket over at det var ganske mye løssnø som man ikke gikk igjennom noe særlig. Mindre positivt er at der er velutviklete kantkorn i snødekket.

Vær

Ikke nedbør

-11.3 grader

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 140,00 cm

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Mye snø tilgjengeling for transport (ca 30 cm på toppen av fjellet og optil 40-50 cm på vegen opp)

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.