Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 21.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket og våte, naturlig utløste flakskred kan forekomme. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Våte flakskred

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
4 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite nedbør og gradvis lavere temperatur utover lørdag fører til at snødekket sakte vil stabiliseres. Men det vil fortsatt være en del fuktighet nedover i snødekket som kan føre til enkelte skred i vedvarende svake lag. Skred som går i disse vedvarende svake lagene kan bli store, men det er vanskelig å anslå når bindingene er tilstrekkelig svekket til at de løsner. Skavlbrudd, skred i fokksnø i høyden og løssnøskred kan også trigge større skred i svake lag som ligger dypere ned i snødekket. Dersom sola kommer frem vil også dette bidra til at det kan løsne mindre løssnøskred i det allerede fuktige snødekket.
Tidligere i uka var det plussgrader til nær fjelltopphøyde noe som førte til fuktig snøoverflate mange steder, men med tørrere snø i nordvendte sider i høyden. De siste dagene har det vært noe kaldere i høyden, men samtidig fravær av nattefrost i lavlandet.
Det finnes et utbredt vedvarende svakt lag av kantkorn etter kuldeperioden tidligere i vinter i stort sett hele Nord-Norge. Stedvis ligger det mye (ca. 40-70 cm) og hard snø over dette laget.
Det er observert mange naturlig utløste skred ifm. mildværet den siste uken, både mindre løssnøskred og flaksskred opp til str. 3/4 ned i vedvarende svake lag.
Fredag er det mildere igjen og nedbør som regn opp til ca. 800 moh.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: reuter@slf.ch (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Fritekst

Snow pit location characteristics: Below the col down the east run about 100m. Representative for that aspect and elevation. About average snow depth. Visited S and N aspects. Profile: Partly wet snowpack. Two distinct ice layers with no wetting below the deeper one. Persistant, repsonsive instability below. Test: CT 13@79.0cm: sudden collapse ECTP 24@79.0cm: propagation to end CT 13@67.0cm: sudden ccllapse Surface: New snow less than 10 cm. Very hard surfaces at N aspects. Snow drifts: No fresh snow drifts. Signs of instability: Short cracks due to skier loading below about 1000 m. No natural releases observed. Wetting: Snowpack isothermal at S aspects below 1000 m. N aspects dry down lower. Danger: Considerable at southern aspects below 1000 m. Northern aspects remained dry down lower.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 10 stk

Vær

Ikke observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jimmy Halvardsson (***)

i kommune: LYNGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: To skred (strl 2/3) på 300-600m høyde i vestsiden Storgalten og storura i nord lenangen

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5 plusgrader og nedbør fører til mye vann i snøen og økt skredfare.

Vær

Yr

5.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

Rapportert av: anitaaw@met (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Mye vann i snøen

gjennområtten snø i skogen, og mye vann i snødekket, også et stykke over skogen

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Vær

Regn

Snødekke

Rapportert av: Silje@svv (****)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Regner godt nå. Pluss 4grader. Øverste laget er sørpe vått

Vær

Ikke observert

4.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Ikke gitt

Fritekst

Traff Anita, i vest på 350 er d fuktig til bunn. Vi graver i ulike høyder på vei opp. Jeg går for toppen nå og sjekker regn og fuktighet der

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

110 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Patrik@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredhendelse

3 - Middels

Skavlfall

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: joonask (Ukjent)

i kommune: LYNGEN

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: FrodeHansen@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Sørpeskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.