Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 14.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø. Det finnes svake lag dypere i snøpakka, vær oppmerksom der snødekket er tynt og rundt skoggrensen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vurderes til 2-moderat. Skredproblemet vil være fersk fokksnø. Dette vil være mest utbredt nord i regionen. Ellers finnes gammel fokksnø i leheng mot NV. Denne har stabilisert seg bra, og trenger større tilleggsbelastning for å løses ut. Det finnes et kantkornlag dypere i snødekket. Dette er mest framtredende i overgangen mot snaufjellet, men er sannsynligvis relativt vanskelig å påvirke nå. Vær likevel oppmerksom der snødekket er tynt.
Det har blåst kraftig fra sørøst like før og gjennom helgen. Det ble observert en del snøfokk, og vinden har flyttet på det meste av snø i fjellet. Overflaten veksler mellom hard fokksnø og avblåste partier i fjellet. Spesielt over 600 moh har vinden tatt bra. I skogen og i meget skjermede områder er det partier med mykere fokksnø, men vinden har tatt noe også her.
Det er observert lag med kantkorn under skarelag flere steder i regionen. (Skarelag finnes opp til ca 800moh.) Den siste tiden er det observert drønn i snøen flere steder, vesentlig rundt og litt over tregrensa, ca 300-600 moh. Flere observasjoner 11.des tyder på at laget fortsatt er tilstede, men at det er relativt vanskelig å påvirke pga hard og bærende overflate de fleste steder.
Ingen observert skredaktivitet de siste dagene.
Ifølge observasjoner har gammel fokksnøen stabilisert seg bra, og trenger stor tilleggsbelasting for å løse ut.
Nedbør
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område
Vind
Frisk bris fra nordvest
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område
Vind
Frisk bris fra nordvest, endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen
Temperatur
-10 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.