Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 24.02.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, kun mulighet for å løse ut skred i noen få leheng med fokksnøansamlinger.

Fokksnø

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
Flakskred
1 - Harmløst (sluff)
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabile forhold, men i noen isolerte leheng kan det finnes små, gamle fokksnøflak som har dårlig binding til skaren under. Noen snøtransport i høyden vil danne ferske fokksnøflak i leheng mot V-NV. Det forventes ikke at dette fører til noen vesentlig endring i skredfaren ettersom fokksnøflakene vil være små og begrense seg til isolerte områder.
Mildvær i starten av uke 6 har gitt et skarelag opp til 700 moh. Etter mildværet kom et lett snøfall og flere steder ligger det fortsatt litt tørr løssnø. Det har dannet seg overflaterim, spesielt i skogen. Over ca. 700 moh er snødekket vindpåvirket og består av harde fokksnøflak eller vindskare.
Det er observert flere lag av kantkorn tilknyttet skarelag i den øverste delen av snødekket. Det er også observert lag med begerkrystaller langs bakken, særlig der snødekket er tynt, men generelt utgjør ikke disse lagene et skredproblem nå.
Fredag meldes det om snøfokk av toppene omkring Ramfjorden.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst
Temperatur
-18 °C til -11 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst
Temperatur
-18 °C til -9 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.