Snøskredvarsel for Lyngen mandag 22.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold pga fokksnø høyt til fjells. Om kvelden vil stigende temperatur og regn gi økende fare og mulighet for naturlig utløst skred.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren og skredproblemet endres i løpet av dagen. Det meste av døgnet ventes faregrad 2-moderat, med fokksnø høyt til fjells som det største skredproblemet, spesielt i leheng mot NØ. På grunn av mildt vær ventes dette å stabiliseres fort. Om kvelden ventes stigende temperatur og regn, noe som vil svekke snødekket og øke skredfaren. Noen naturlig utløste skred kan ventes, og hvis fuktigheten trekker ned til det vedvarende svake laget kan det gå store våte flakskred.
Lørdag var det svært mildt, noe som gav fuktig snøoverflate høyt til fjells. Søndag er det litt kjøligere. I lavlandet er snødekket gjennomfuktet, mens det over skoggrensa bare er smelteomvandlet i den øverste delen av snødekket.
Dypt i snødekket finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn dannet i slutten av februar. Laget har stor utbredelse, men det ligger dypt og under hard snø.
Lørdag ble det observert en del små og middels store naturlig utløste våte løssnøskred, vesentlig i solvendte brattheng. Ved Breivikeidet ble det også observert noen middels store flakskred utløst av skavlbrudd eller våte løssnøskred.
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Skyet.
Stigende temperatur og regn til topps om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

22.04.2019 kl. 15:40

451 moh

toso (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  toso

Skredhendelse

22. apr 15:40 Vått flakskred Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 578 moh og sluttet på 433 moh Brattheng Har løsnet flere våte løssneskred etter milde temperaturer i løpet av dagen, men har på to punkter løsnet som flak. Skredene har gått på ett eller annet tidspunkt mellom da jeg gikk opp, og så kjørte ned, Rundfjellet.

ObsID: 192276

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

22.04.2019 kl. 13:41

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 192255

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

21.04.2019 kl. 14:14

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 192143

Lyngen / LYNGEN

Snø

20.04.2019 kl. 17:45

616 moh

KatjaPe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KatjaPe

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ett (1). Naturlig utløst

ObsID: 192039

Lyngen / TROMSØ

Snø

20.04.2019 kl. 17:21

878 moh

VegardVB (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  VegardVB Kommentar:  Mykje vatn i snøen. Det kjem ikkje veldig tydeleg fram, men den nederste lyse stripa med vatn var omlag 70-80 cm ned i snødekket oppå eit tjukt skarelag.

Snødekke

Utan bruk av lupe, men det såg ut som kantkornlaget var gjennomfukta. Det var lag i snøen som samla vatn og snødekket er fortsatt lagdelt

ObsID: 192037

Lyngen / TROMSØ

Snø

20.04.2019 kl. 16:15

341 moh

Lisa (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Lisa Kommentar:  Mot Jiekkevarri. Observert fra veien. Kan hende det har gått i går da det regna eller i dag. Hadde ikke gått for to dager siden.

Skredaktivitet

20. apr. 12-18 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels Noen bratte heng. S Flere våte flakskred

ObsID: 192042

Lyngen / LYNGEN

Snø

20.04.2019 kl. 15:30

1270 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  I sø s helling
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5 m/s 40% skyer Varierende sol-skyet. Mye vind i kastene

Snødekke

Våt løssnø Våt Generelt slush hele veien i dag. Mao fint skiføre

ObsID: 192034

Lyngen / Svartnestinden

Snø

20.04.2019 kl. 15:23

1079 moh

G (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skiløpere såvidt synlig t.v. for utløpsområdet på bildet. Fire skiløpere i gruppefølget. To snur, men to fortsetter. Sistnevnte to utløser nytt skred. Skredet koples på leden der det naturlig utløste skredet gikk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skiløpere såvidt synlig t.v. for utløpsområdet på bildet. Fire skiløpere i gruppefølget. To snur, men to fortsetter. Sistnevnte to utløser nytt skred. Skredet koples på leden der det naturlig utløste skredet gikk

Skredaktivitet

20. apr. 12-18 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SV. Over 1000 moh Først to middels store naturlig utløste skred (kl 1400). Deretter to mindre skred utløst av skiløpere på vei opp ryggen til Svartnestinden (kl 1440)

ObsID: 192023

Lyngen / TROMSØ

Snø

20.04.2019 kl. 14:29

535 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  Flakskred utløst av vått løssnøskred. Tynt snødekke.
ObsID: 192017

Lyngen / BALSFJORD

Snø

20.04.2019 kl. 14:00

1080 moh

Lisa (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Lisa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Lisa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Sånn så det ut på vei opp. Det gamle våte flakskredet er til høyre i bildet. Jeg kan tenke meg det gikk i går da det regna

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. V. Mellom 1200 moh og 1000 moh Utløste et par løssnøskred på vei mot Svartnestind. Snødekket gjennomfukta og slipper lett nå som det er så mildt. Det naturlig utløste flakskredet som G (ukjent) melder inn har gått før kl 1100 for da var vi på vei opp. Vi løste ut det ene løssnøskredet over det gamle flakskredet og dermed så det mye større ut.

ObsID: 192033

Lyngen / TROMSØ

Snø

20.04.2019 kl. 13:23

815 moh

HåvardT@met (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Fuktig I skogen er det stort sett gjennomvått snødekke, men fra ca 500 moh er det bare de øverste 30-50cm som er vått/fuktig her i nordvendt terreng.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er i stor grad skydekke og temperatur som styrer skredfaren for tida og faren kan variere mye i løpet av dagen og i ulike himmelretninger. Overskyet i natt og sol i dag er ugunstig kombinasjon som gir mye vann i snødekket. Der sola står på er det nok vått snødekke og sannsynlig med naturlig utløste skred i dag, men i skyggesider er det mindre vann i snøen og mitt inntrykk er ganske stabile forhold. Kantkornlaget finnes nok fortsatt mange steder over ca 500moh, men er lite sannsynlig å påvirke som skiløper. Har ikke sett store flakskred utløst av løssnøskred i dag, men har jo ikke sett hele regionen, og dette kan ikke utelukkes. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ, S, SV Har gått mange våte løssnøskred i bratte solvendte fjellsider. Særlig ved skavler og bart fjell. Har også sett et par naturlig utløste flakskred str.2 (under skavl)

Vær

Skiftende skydekke. Mye vind. Plussgrader til topps (1180m)

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V

ObsID: 192006

Lyngen / Troms - Lyngen - Kjosbreen

Snø

20.04.2019 kl. 13:10

1102 moh

reuter@slf.ch (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kjosbreen, 1140m, NE May also find profile at https://www.lawis.at/lawis_api/dev/files/profiles/snowprofile_10604.pdf

Notater

Loation: On the orographic right flank of Kjosbreen, Below rocks. Small slope 50m below ridge on shady aspect. Snowdepth above average. Surface was refeezing. Representative for the aspect and elevation. Profile: Well consolidted profile with thin older weak layers consisting of small, mostly rounded, partly decomposing and seldom faceted crystals. Hard to see, eg at 154 cm depth. Observations: Large older slab on Fastdalstiden and loose avalanching on sunny aspects observed. No signs of instability. No fresh snow drifts. Danger: Moderate, with hard to trigger persistent problem at colder aspects and possible wet snow problem becoming relevant during water infiltaration. Tests: CT and ECT consistently failing at 154cm. CT 30@154.0cm (SP) ECTN 23@180.0cm ECTP 29@154.0cm

Faretegn

Moderate avalanche danger

ObsID: 192059

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

20.04.2019 kl. 12:19

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 191990

Lyngen / TROMSØ

Snø

20.04.2019 kl. 12:00

1192 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Lettskyet, sol. Skred i solhellinger mot SØ-S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  SV side av Imagaisi. Ingen skred har gått i denne sida. Noen klumper dannes ved svinger, men ikke bløtt nok til at det sklir ut noe større.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SV ↗ 30% skyer +10 på start nede i dalen, 0 på dette punkt rundt 1200. -3 på toppflata av Imagaisi. For det meste var det bare en liten bris fra SV, men på toppplatået av Imagaisi blåste det kuling. Tidvis vanskelig å kommunisere og holde seg på beina.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Snødekket er hard og vindpakka der sola ikke har fått tak. Ellers er det myk kram snø.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Ferske skred Solskred i sørvendte sider, hovedsaklig under 1000moh

ObsID: 192148

Lyngen / LYNGEN

Snø

20.04.2019 kl. 12:00

746 moh

bergbjørn@nortind (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  bergbjørn@nortind

Skredhendelse

20. apr 12:00 Vått flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Kantkornet snø over skarelag 50 cm høy og 80 m bred bruddkant Leområder Tre skiløpere kjørte ned øst siden av stetinden. Løste antageligvis ut på kantkorn over skare. Ingen av de ble tatt i skredet, men ble stående igjen rett ved bruddkant på oversiden. De kjørte ned skredbanen etterpå.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 192021

Lyngen / LYNGEN

Snø

20.04.2019 kl. 11:48

877 moh

KatjaPe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KatjaPe
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KatjaPe

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst

ObsID: 192004

Lyngen / TROMSØ

Snø

20.04.2019 kl. 10:29

142 moh

VegardVB (**)

Notater

Høyrer og ser mange skred frå Maritindan 1062 og ned mot Sørbotn

ObsID: 191972

Lyngen / TROMSØ

Snø

20.04.2019 kl. 09:30

347 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Det er nok sig i snøen til at snødekket sprekker opp. Mener det er svaberg under her.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Sigesprekker

ObsID: 192103

Lyngen / LYNGEN

Snø

20.04.2019 kl. 08:21

moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Russelvfjellet. Mot N

Vær

Ikke nedbør 8 °C 10 m/s fra SV ↗ 50% skyer

ObsID: 191941

Lyngen / Kvalvikdalen

Snø

20.04.2019 kl. 08:00

736 moh

Arno (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

20. apr. 6-12 Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 500 moh og 0 moh

ObsID: 192024

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

20.04.2019 kl. 07:29

68 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Pernisfjellet. Bildet er tatt 21.4 (altså dagen etter). Litt usikkert hvilket av skredene som er dektektert.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Sarasteinen. Bilde tatt 20.4. Usikkert hvilket av disse skredene som er dekektert.

Skredaktivitet

20. apr. 6-12 Naturlig utløst Ø To skred detektert automatisk av infralyd om morgenen 20.4.2019. Ett kl. 06:56 (omtrent ved Sarasteinen) og ett kl. 07:29 (omtrent ved Pernisfjellet).

ObsID: 192138
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.