Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 26.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold mange steder, men vær forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner. Økt fare for våte løssnøskred i solutsatte fjellsider.

Skredfarevurdering

Generelt stabilt snødekke i fjellet. Ventet værutsikter tilsier at hovedskredproblem fortsatt er knyttet til fokksnøflak i leområder. Fokksnøen er i ferd med å stabilisere seg, men lave temperaturer høyt til fjells gjør at det trenger noe tid til å stabilisere seg, og det er fortsatt mulig å løse ut skred i fokksnøen. Det er variasjoner innad i regionen på utbredelsen av skredproblemet hvor mest utsatte områder er i skyggesider i høyfjellet. Det er knyttet usikkerhet til et nedføyket svakt lag av kantkorn i N og Ø-vendte sider som kan utgjøre et skredproblem. Det er dermed grunn til å vise aktsomhet ved ferdsel i bratt terreng, og gjøre grundige vurderinger av enkeltheng. Når sola kommer fram kan det gå små naturlig utløste løssnøskred i bratte solvendte fjellsider. Skredfaren vurderes til faregrad 2 - moderat

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
Ikke gitt
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Sist snøfall var tidlig i forrige uke med 10-20 cm nysnø og perioder med kuling fra V og S. Mest i ytre strøk. Det er fortsatt litt tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport, men i solvendte sider har det dannet seg ei tynn hinne av skare opp til 7-800 meter. Lave temperaturer i fjellet har gjort at fokksnøflak som har lagt seg i lesider fortsatt trenger noe tid til å stabilisere seg. Det er observert et nedføyket lag med små kantkornkrystaller som ligger under fokksnøen. Utbredelsen av dette laget er usikker. Det antas at dette laget ble dannet nær snøoverflaten i påska grunnet kaldt, klart vær og at det finnes i N og Ø-vendte heng. I høyden finnes lag av kantkorn i det gamle snødekket. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet under bærende snølag og vil ikke være mulig å påvirke. Mandag formiddag er det rolige vindforhold og pent vær. Temperatur ved Gjerdvassbu målestasjon (710 moh) er midt på dagen - 3 grader.
Fra tirsdag ettermiddag ventes NØ bris. Stort sett pent vær. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen. Onsdag ventes rolige vindforhold. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra onsdag ettermiddag ventes rolige vindforhold. Stort sett pent vær. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen. Torsdag ventes først på dagen N opp i frisk bris, senere rolige vindforhold. Mulighet for spredte snøbyger, ellers stort sett pent vær. Plussgrader opp til 100-400 moh midt på dagen. 0-5 mm nedbør.

Generelt stabilt snødekke i fjellet. Hovedskredproblem fortsatt er knyttet til fokksnøflak i leområder, og lave temperaturer høyt til fjells gjør at det trenger noe tid til å stabilisere seg. Det er fortsatt mulig å løse ut skred i fokksnøen, og vær obs på de steder hvor fokksnøen er myk og mulig å påvirke av skiløpere. Det er variasjoner innad i regionen på utbredelsen av skredproblemet, og mest utsatte områder er i skyggesider i høyfjellet. Vær også obs på at i sørvendte sider kan soloppvarming svekke bindinger i snødekket, og øker faren for flakskred. Det er knyttet usikkerhet til et nedføyket svakt lag av kantkorn i N og Ø-vendte sider som kan utgjøre et skredproblem. Det er dermed grunn til å vise aktsomhet ved ferdsel i bratt terreng, og gjøre grundige vurderinger av enkeltheng. Når sola kommer fram kan det gå små naturlig utløste løssnøskred i bratte solvendte fjellsider. Skredfaren vurderes til faregrad 2 - moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.