Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 25.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Fortsatt vind fra sørlig kant vil flytte tilgjengelig snø i leområder og danne ustabile fokksnøflak, i hovedsaklig leheng mot NØ. Temperaturen er gunstig for stabilisering av fokksnøen, men fortsatt kan belastningen fra en person være nok til å løse ut små skred. Der sola varmer snødekket kan det gå løssnøskred. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Snødekket er variert med stedvis mye løssnø i skogen, over tregrensa er snøen vindpåvirket og stedvis skare og avblåste partier. Den siste uka har det vært perioder med kuling fra varierende retning i fjellet, og det har blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Kantkornlaget har vært aktivt i området rundt Lyngseidet, ellers er det ikke observert aktivitet i dette laget. Fredag formiddag er stort sett oppholdsvær og frisk bris av varierende retning i fjellet.
Resten av fredag ventes S-SV periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Om kvelden litt sludd og snø. 0-5 mm nedbør. Lørdag ventes SV frisk bris i fjellet, om kvelden sterk kuling. Stort sett oppholdsvær. Stigende temperatur utover dagen.
Betydelig
3

Søndag ventes V periodevis liten storm i fjellet, om ettermiddagen dreiende NV og kortvarig full storm. Snøbyger, først på dagen regnbyger under 300-500 moh. 20-45 mm nedbør, lokalt mye nedbør.

Vindøkning og påfyll av snø gjør at skredfaren øker utover søndag. Vær oppmerksom på ustabile fokksnøflak og vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Kantkornlaget er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere ned i snødekket. Naturlig utløste skred kan forekomme. Skredfaren vurderes til 3-betydelig, men skredfaren kan øke ytterligere om maksimal nedbørprognose slår til.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: mikafalkensjo (***)

i kommune: LYNGEN

Faretegn

Ikke gitt Inga faretegn observert på östlig sluttning (ca 25-30 grader) och västlig sluttning (ca 35-40 grader)

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør 0 grader

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Jaz ()

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert 0.0 grader

Snødekke

0 cm snødyp 20 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredhendelse

2 - Små Tørt flakskred

Skredaktivitet

Ett (1) 2 - Små Tørre løssnøskred

Stabilitetstest

God Ikke gitt 18@50cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Over skoggrensa: vindstyrke sterk nok til å flytte snø. Ser snø som fyker fra V mot Ø på toppen av Fagerfjellet, på Tverrbotnfjellet og på koller rundt Tromsdalstind. I Lavangsdalen blåser det fra S mot N.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør -1.5 grader

Snødekke

211 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snøprofil

Snøprofil fra ca 500 moh på Fagerfjellet. Et 5-10 cm tykt lag på med kantkorn er hovedproblemet i snødekket på dette stedet. Akkurat her er kantkornlaget under mye ganske godt bunden snø, men dette vil variere sterkt ut i fra snødybde. 49767

Stabilitetstest

God ECTX @93cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

God ECTX @93cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Oscar Oppenheim (***)

i kommune: LYNGEN

Vær

Yr 2.0 grader