Snøskredvarsel for Lyngen mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder der fersk fokksnø danner ustabile flak. Vedvarende svake lag er trolig vanskelig å påvirke, men skred på slike lag kan bli store.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med vind opp i frisk bris har transportert litt snø og ført til dannelse av fokksnøflak i leheng. Skiftende vind kan ha gitt innblåst fokksnø i flere forskjellige himmelretninger. Økende vind og litt nedbør utover mandag kveld kan føre til ytterligere flytting av snø og dannelse av ferske fokksnøflak, men det antas at snøtransporten vil være begrenset. Skred i fersk nysnø og fokksnø kan være lett å løse ut, men skredene blir trolig ikke større enn middels store. Vær oppmerksom på at det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket og gjør grundige vurderinger. Disse lagene er trolig vanskelig å påvirke, men kan gi store skred hvis det først løsner. Vær spesielt obs på dette i områder hvor det nylig har lagret seg mye snø og i høyden.
Før helga lå det mye løssnø mange steder i terrenget. Snøoverflaten er nå mange steder mer bundet etter vind opp i frisk bris styrke fra sørlig retning, lørdag. I leområder i fjellet ligger det store mengder med vindtransportert snø fra tidligere.
Nedover i snødekket finnes det flere tynne lag med mildværsskare. Rundt disse skarelagene er det observert kantkorn flere steder i regionen. Det er antatt at skredaktivitet i starten av sist uke skyldtes brudd i kantkornlag etter pålastning med fokksnø. Et rimlag fra før jul kan stedvis fortsatt ligge dypt i snødekket, med det er ikke gjort konkrete observasjoner på at rimlaget fortsatt eksisterer etter nyttår. Hvis rim fortsatt eksisterer, er det trolig mest gjeldende over 700 moh.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste 3 dagene.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-19 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-23 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: LyngenDavid@ObsKorps (****)

i kommune: LYNGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-11.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

God sikt, men snøen er forferdelig forurenset av skuterspor.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

Dårlig

CTE6@7cmQ2

Snødekke

80 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Notater

Oppdatert varsel er godt beskrevet.

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 85,50 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Hallvard@SVV (****)

i kommune: BALSFJORD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: mikal@nortind (***)

i kommune: LYNGEN

Stabilitetstest

Middels

CTM19@13cmIkke spesifisert

Snøprofil

Antall Lag: 13

Total dybde: 97,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: hamillom@forsvaret (***)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flaker seg og dårlig binding til lag under. Glir lett ut i flak av 1 skiløper.

Rapportert av: mikal@nortind (***)

i kommune: LYNGEN

Stabilitetstest

Middels

CTM18@35cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LYNGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Nilscf@regobsTroms (*)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør

-11.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Flere dype drønn i snøen og kollaps i snødekke. Gravde snøprofil i området.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

60 cm snødybde

3 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.