Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen søndag 17.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Et vedvarende svakt lag av kantkorn finnes i snødekket, unngå områder der vinden har dannet fokksnøflak i overflaten.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den siste tiden har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket over store områder. Enkelte steder ligger det fokksnøflak over dette laget, og i disse områdene kan det være lett å løse ut skred. Vær særlig oppmerksom der fokksnøen er myk eller tynn, samt rundt skoggrensa. Der snøoverflaten er løsere vil ikke tilstedeværelsen av kantkorn være like problematisk per nå. Vindøkning på kvelden søndag vil føre til litt vindtransport og dannelse av ferske fokksnøflak i leområder der det finnes løs snø tilgjengelig. Det oppfordres til mer konservative valg enn det faregraden kanskje skulle tilsi, dette pga et krevende skredproblem. Snødekket er følsomt for ytterligere pålagring og skredfaren vil øke om det kommer mer vind og snø. Kommer der mer nedbør enn varslet med bygene siste del av lørdag så kan faregraden lokalt bli høyere.
Snøoverflaten består i hovedsak av enten myke fokksnøflak eller ubunden løssnø som har omdannet seg til kantkorn pga kulde og uttørking. Enkelte steder har det dannet seg harde fokksnøflak, og der vinden har fått tak er det avblåst ned til mildværskaren fra 23. februar. Torsdag kom det litt nysnø noen steder, og lørdag fører snøbyger til litt nysnø, spesielt i Vesterålen.
Mellom fokksnøen og skaren fra 23 februar har det utviklet seg kantkorn som er aktivit.
Onsdag ble det fjernutløst skred i Vågan.
Lengre ned i snødekket ligger det en solid såle av smelteformer. I øvre deler av den gamle smeltepakka har det utviklet seg kantkorn, men svakhetene er låst av skarelag over.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-9 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Stort sett oppholdsvær i Lofoten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til liten kuling fra nordøst om kvelden.
-12 °C til -2 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Vågan

Snø

17.03.2019 kl. 16:22

6 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fjell med tynt snødekke og oppstikkende steiner. Men snø til havnivå og fint vær ;)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Øverste del er representativt som skredproblemet i regionen. Under skarelaget er det jevnt over smelteformer, men her var det tynt snødekket og derav kantkorn i bunn.

Tester

ECTP14@15cmQ2 Middels Relativt bekjedent flak akkurat her, men det er bra 'pop' i laget som går til brudd.

Faretegn

Ferske sprekker Fokksnøflak som ligger over kantkorn skvetter lett ut.

Ferske skred I bratte sørsidene har sola løst ut våte skred.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Hist og her ligger det tykke flak over kantkorn/skarelag komboen fra 23 feb, men det virker til at det generelt er vanskelig å løse ut skred her. Utbredelse virker å være svært lokal (kantkorn er overalt, men flaket har begrenset utbredelse).

Vær

Ikke nedbør 3 °C 2 m/s fra NØ ↙ 5% skyer God trekk på nordsiden av øya, men lunt og godt i solsidene. Svært begrenset snøtransport.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket i regionen virker jevnt over å være stabilt. Mange steder er det løse forhold (uttørket nysnø(kantkorn)) og et svært godt skiføre. Andre steder er det bærende fokksnø, og noe områder er avblåst til det gamle smeltepakka fra mid-feb. Det er store forskjeller i snømengdene i regionen alt fra 10-300 cm over skoggrensen. Det har vært stor solinnstråling i bratte sørvendte heng idag og det har gått en del våte løssnøskred av str. 2. Til tross for en del vind har det vært begrenset med snøtransport. Syns nesten at det kan forsvares med fg1, men det er klassisk 'lav sansynnlighet - stor konsekvens' situasjon. Vind og nysnø må til for å endre bildet. Eller vil det være samme som beskrevet over.

Skredaktivitet

17. mar. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 0 moh Masse smått, str. 1. Noen str 2. Utløst av sola, har vært varmt i solsidene idag.

Snøprofil

5 lagdelinger observert Øverste del er representativt som skredproblemet i regionen. Under skarelaget er det jevnt over smelteformer, men her var det tynt snødekket og derav kantkorn i bunn.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fortsatt tynt snødekke under skoggrensen, primært kantkorn i løs form. Noe ujevn fordeling, avblåste rygger osv. og velfylte (2-3meter) områder.

ObsID: 186769

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

17.03.2019 kl. 15:18

807 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt

Tørre løssnøskred Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør 9 m/s fra NØ ↙ Lette snøbyger siste døgn, overskyet med sol innimellom.

Skredfarevurdering

2 Moderat Økende vind utover dagen vil kunne medføre pålagring i leheng, samt flakdannelse. Solen har ikke påvirket i stor grad i dag. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Snødekket varierte fra løssnø (lett fuktig i skogen), til vindpakket myk og vindpakket hard. Det var i tillegg løssnø helt til topps.

ObsID: 186761

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

16.03.2019 kl. 09:38

535 moh

Beddari1 (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Østvendte er iallefall preget av vindtransport

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra Ø ← Må ha blåst en del over natta, store forandringer i snødekket fra igår ved samme tid

Snødekke

0 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

ObsID: 186497

Lofoten og Vesterålen / FLAKSTAD

Snø

14.03.2019 kl. 18:16

263 moh

stian@nortind (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opptil 1m ubunden snø i terrenget. Ligger rett på smelt/frys skare fra 23 feb. Har kommet litt snø inne i bollen.

ObsID: 186238

Lofoten og Vesterålen / ØKSNES

Snø

14.03.2019 kl. 09:05

435 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 11 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Lagdeling
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ved trykk med spaden bak blokka så løsnet snøen som var vindpakket hard.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddtype Q3 - god stabilitet.

Tester

ECTX God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh

Tørre løssnøskred Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Vær

Snø -5,5 °C 4 m/s fra Ø ← 95% skyer Lette snøbyger i natt og på formiddagen. Skydekket lettet utover formiddagen.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket har stabilisert seg ytterligere. Stabilitetstest ga ingen utslag, og testheng viste ingen forplantningsevne. Fortsatt ikke kantkorn observert.Snøen som falt i natt og på formiddagen bidrar ikke i særlig grad til å endre dette. Mildere vær vil kunne påvirke snødekket i leformasjoner og sørvendte heng. Varslet faregrad er for høy Varslet faregrad er for høy i Vesterålen.

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert Den gamle snøpakken består nå hovedsaktlig av smelteformer. Snøpakken etter forrige snøfall består nå novedsaklig av vindpakket hard snø over tregrensen. Under tregrensen består denne snøpakken av hovedsaklig av vindpakket myk snø og løssnø.

Snødekke

270 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 350 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen er fortsatt tørr, men begynner å bli kram. Temperaturen stiger raskt mot null når sola titter frem.

ObsID: 186161
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.