Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke til 4-stor torsdag pga store nedbørsmengder i form av regn helt opp til fjelltoppnivå. Det vil kunne gå mange naturlig utløste skred, både våte løssnøskred og våte flakskred. Skredproblemene blir størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes.
Det er mye snø i regionen, og iløpet av de tre siste dagene har det kommet inntil 30 cm, mest i Vesterålen. Det var kraftig vestlig vind tirsdag, som ga stor pålagring av fokksnøflak i østvendte leformasjoner. Det underliggende gamle snødekket består i hovedsak av skare og smelteomvandla snø.
Det finnes noen steder et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket, under et skarelag.
Mandag morgen gikk det et naturlig utløst str. 3 skred ved Festvåg ved Henningsvær over veg. Tirsdag gikk det flere skred på veg i Lofoten, og det var tilsvarende skredaktivitet i naboregionen Sør-Troms.
Onsdag er det lettskyet og rolige værforhold i regionen.
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sent om kvelden S liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Stedvis SW til W liten storm i Lofoten fra utpå ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.