Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 08.12.2018

1
Liten
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger ferske nysnøflak i høyden, ellers stabile forhold. Det er for årstiden generelt lite snø i regionen.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt rolig vær og opphold fører til at nysnøflak fra foregående dager gradvis stabiliseres og skredfaretendensen er synkende. Men det kan fortsatt finnes områder med ustabile flak, da spesielt i renner og søkk som også har underliggende eldre snø fra før mildværet. Østavind kan i vindutsatt terreng føre til litt vindtransport og dannelse av mindre, ustabile flak også i vestvendte lesider, men kun moderat vind gjør at utbredelsen av disse forventes å være begrenset. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
Siste par dager har der kommet en del nysnø i høyden. Det er store variasjoner i nysnømengde, og snøen ligger mange steder løs og vil være tilgjengelig for vindtransport. Snødekket er generelt svært tynt i regionen, og det er lite eller ingen snø under skoggrensen bortsett fra den ferske nysnøen. Forsenkninger og søkk i høyden har også noe eldre snø.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-10 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-8 °C til -3 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.