Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 15.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Fortsatt krevende forhold. Flere typer med svake lag i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og litt ny nedbør medfører dannelse av ferske fokksnøflak lokalt, mens eldre flak trenger tid på å stabilisere seg. Fokksnøflakene ligger flere steder på vedvarende svake lag og det kan fortsatt stedvis være lett å løse ut skred.
Bygevær gjennom sist helg medførte at det lokalt kom opp mot 30 cm nysnø i kombinasjon med stedvis sterk vind fra SV, og etter hvert også fra Ø og NØ. Det er avblåst på rygger og innblåst i forsenkninger der det har lagt seg opp fokksnøflak på opptil 50 cm med ulik hardhet. I områder med mindre vind finnes fortsatt ubundet snø tilgjengelig.
Mest utbredte svake lag er nedføyket nysnølag, men fokksnøflakene har også lagt seg over svake lag både med kantkorn og rim. Det finnes også flere kantkornlag lengre nede i snødekket. Men disse ligger under harde skarelag, og er vanskelige å påvirke.
Mandag og tirsdag ble det observert mange naturlig utløste flakskred av størrelse 3 og 2. Det er også rapportert om skiløperutløste flakskred. Mange små løssnøskred er også observert i bratt terreng, noen utløst pga. soloppvarming.
Der vinden har tatt tak og bundet snøen sprekker det lett opp. Flere drønn er hørt.
Nedbør
1 - 3 mm i døgnet
Vind
Bris fra sør, endring til frisk bris fra sørvest om kvelden
Temperatur
-18 °C til -5 °C på 700 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra nordøst, endring til bris fra nordøst om ettermiddagen
Temperatur
-14 °C til -5 °C på 700 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: OleRoger (***)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - SmåTørt løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (*****)

i kommune: SORTLAND

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rim på overflaten, i løssnølag under vindpåvirket mykt lag og nå i mellom de to øverste(svært porøse) skarelagene.

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (*****)

i kommune: SORTLAND

Faretegn

RimkrystallerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimkrystaller på overflaten, og nede under fokksnøflaket. Laget bryter lett ved frigjøring av blokk.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: OleRoger (***)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: OleRoger (***)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Rapportert av: Kristoffer@ObsKorps (***)

i kommune: SORTLAND

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn både i nord og sør side på tur opp til toppen. Snøen hadde ikke bundet seg sikkerlig i området enda. Avblåst over rygger.

Rapportert av: OleRoger (***)

i kommune: VÅGAN

Stabilitetstest

DårligECTPV@40cmQ1

Snødekke

Rapportert av: OleRoger (***)

i kommune: VÅGAN

Stabilitetstest

DårligECTP3@30cmQ2

Rapportert av: OleRoger (***)

i kommune: VÅGAN

Faretegn

Drønn i snøen

Vær

Ikke nedbør

Stabilitetstest

DårligECTPV@25cmQ1

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jono (Ukjent)

i kommune: VESTVÅGØY

Faretegn

Ferske sprekkerNår jeg gikk oppover på skiene sprakk snøen flere steder litt opp rundt meg, i opptil en meter lange sprekker. Enkelte steder løsnet små flak på rundt en meter i diameter, som skled kanskje en halvmeter ned. Vanskelig å få tak med skiene enkelte steder der det var relativt bratt. Løs snø, som var dårlig festet til underlaget, og med et tynt litt hardere (men fortsatt mykt) lag oppå. Skled flere ganger nesten en halvmeter sidelengs nedover når jeg gikk på skrå oppover på skiene, og jeg gikk ikke til topps, selv om andre hadde vært der før meg i dag.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.