Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 22.05.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold, men varmt vær, regn og manglende nattefrost gjør at faren for våte skred er tilstede. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. Det pågår mye snøsmelting og når vann trekker ned i snødekket kan det øke faren for større våte flakskred og glideskred. Slike skred er vanskelig å forutse og anslå omfanget av. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Vær obs på dette ved kraftig snøsmelting eller mye regn. Vær også obs på skavlbrudd som følge av høye temperaturer. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat, men der snøen ikke er vannmettet eller der det ikke foregår snøsig vil snøskredfaren være lavere.
Den siste uken har det vært mildt i regionen med varmegrader som har påvirket snødekket helt til topps. Det generelt lite snø igjen under skoggrensen, men noen steder er det fortsatt skiføre til havnivå. I lavere høyder er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og god evne til å drenere vann. I høyden er snødekket mer finkornet og og fortsatt noe lagdelt. Observatør melder søndag om mye snøsmelting og flere naturlig utløste løssnøskred og skavlbrekk den siste tiden. Det er også observert snøsig og glidesprekker i snøen som ligger over svaberg.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.