Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen søndag 23.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokalt ustabile forhold. Fortsatt løssnø i terrenget som vil flyttes på grunnet vind. Det vil være forskjellige vindretninger innad i regionen grunnet et lavtrykksenter midt i Vestfjorden. Kan være enkelte ustabile nysnøflak først på dagen, men vil stabiliseres utover dagen. Når sola kommer fram vil det kunne svekke bindinger i nysnøflakene som gjør at det er lettere å løse ut skred. Enkelte våte løssnøskred forventes i solsider. Vær oppmerksom at det også lokalt kan ha blitt dannet et kantkornet lag nær snøoverflata i løpet av påska, som nå kan være snødd ned. Utbredelsen og betydning av dette er usikker, men spesielt på Hinnøya bør man ha dette i bakhodet. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.
Det har falt godt med snø i forkant av helga. Det finnes fortsatt fin ubunden snø, men endel har blitt flyttet rundt på av vind først fra S-SV og på fredag med vind fra NV. 20-21 april ble det rapportert om mange flakskred i Lofotenregionen, hovedsaklig av str 2 over 300 moh pga vindtransport. Under 300 moh gikk det endel våte skred grunnet regn. Det rapporteres om drønn og fjernutløsning av et mindre skred i vestvendt terreng i skoggrensa ved Raftsundet I naboregionene har det i løpet av påska blitt dannet et kantkornet lag nær snøoverflata som nå har snødd ned. Ingen observasjoner av dette laget i regionen, men om kantkornlaget finnes i regionen, så er mest sannsynlig å treffe på det på Hinnøya. Det er også et eldre kantkornlag som ble dannet 4 april, men det ansees ikke som et problem.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: SORTLAND

Vær

Ikke nedbør5.0 grader

Skredhendelse

4 - StoreTørt flakskred

Ulykke/hendelse

De to hadde navigert feil, da de ikke var kjent i områd. De gikk opp en veldig eksponert side, hvor det har gått mindre skred tidligere. De har gått rett opp mot toppen, istedenfor for å gå den slakere veien opp lengre nord. Skredet har gått helt i ytterkant av hele traversen.Nestenulykke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: SORTLAND

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Fritekst

Skred på uvanlig plass. Kan ikke huske at det har gått skred på denne plassen tidligere. Rapportert av gruppe på 4 pers. Jeg skal prøve å få gått opp i morgen å sjekke hvilket lag som det gikk på.

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: Aasen (Ukjent)

i kommune: LØDINGEN

Fritekst

Løs fokksnø over skogrense, med enkelte parti hardere fokksnø. Stor opplagring av snø i nordvendte sider. CT27, Q3 mot gammel skare ved ca 500moh. Kantkorn mot skare.

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Crister@SHUBodø (Ukjent)

i kommune: VÅGAN

Vær

Snø-2.0 grader

Fritekst

Bra skikjøring med mye nysnø. Vind i høyden og kaldere temperatur jo høyere du kommer (naturligvis). I lavlandet er snøen våt og har også kommet som hagl.<

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Stort snøfallStort snøfall, 5-10cm i timen i intervaller utover hele dagen. Bygevær.

Faretegn

Mye vann i snøenFuktig snø, drivhuseffekt under tidvis tynt snødekke og mye nedbør i form av fuktig snø. Solen har også tatt tidligere, så det er en del fuktighet innen en halv meter i snødekket.

Snødekke

0 cm snødybde30 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: LØDINGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: Marius@obskorps (****)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Markert drønn i snøen på ca. 520moh ved skaret rett nord for Blåtind, Vågan kommune.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind fra V-NV og mye snøtransport observert både i høyden og ved bakken.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: sjur@nortind (**)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegard@ (*)

i kommune: VÅGAN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøKraftig snøfokk på toppan. Ingen faretegn i den innblåste snøen på dette stedet. Snøen har bundet seg godt med underliggende lag, 750 moh. Vinden ha dreid til N.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: SORTLAND

Stabilitetstest

MiddelsECTN6@20cmQ2

Stabilitetstest

MiddelsECTP14@20cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra NØ

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skavl som sprekker under ski.

Snødekke

150 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.