Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokalt ustabile forhold. Fortsatt løssnø i terrenget som vil flyttes på grunnet vind. Det vil være forskjellige vindretninger innad i regionen grunnet et lavtrykksenter midt i Vestfjorden. Kan være enkelte ustabile nysnøflak først på dagen, men vil stabiliseres utover dagen. Når sola kommer fram vil det kunne svekke bindinger i nysnøflakene som gjør at det er lettere å løse ut skred. Enkelte våte løssnøskred forventes i solsider. Vær oppmerksom at det også lokalt kan ha blitt dannet et kantkornet lag nær snøoverflata i løpet av påska, som nå kan være snødd ned. Utbredelsen og betydning av dette er usikker, men spesielt på Hinnøya bør man ha dette i bakhodet. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.
Det har falt godt med snø i forkant av helga. Det finnes fortsatt fin ubunden snø, men endel har blitt flyttet rundt på av vind først fra S-SV og på fredag med vind fra NV. 20-21 april ble det rapportert om mange flakskred i Lofotenregionen, hovedsaklig av str 2 over 300 moh pga vindtransport. Under 300 moh gikk det endel våte skred grunnet regn. Det rapporteres om drønn og fjernutløsning av et mindre skred i vestvendt terreng i skoggrensa ved Raftsundet I naboregionene har det i løpet av påska blitt dannet et kantkornet lag nær snøoverflata som nå har snødd ned. Ingen observasjoner av dette laget i regionen, men om kantkornlaget finnes i regionen, så er mest sannsynlig å treffe på det på Hinnøya. Det er også et eldre kantkornlag som ble dannet 4 april, men det ansees ikke som et problem.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: SORTLAND

Skredhendelse

4 - StoreTørt flakskred

Vær

Ikke nedbør5.0 grader

Ulykke/hendelse

De to hadde navigert feil, da de ikke var kjent i områd. De gikk opp en veldig eksponert side, hvor det har gått mindre skred tidligere. De har gått rett opp mot toppen, istedenfor for å gå den slakere veien opp lengre nord. Skredet har gått helt i ytterkant av hele traversen.Nestenulykke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: SORTLAND

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Fritekst

Skred på uvanlig plass. Kan ikke huske at det har gått skred på denne plassen tidligere. Rapportert av gruppe på 4 pers. Jeg skal prøve å få gått opp i morgen å sjekke hvilket lag som det gikk på.

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: Aasen (Ukjent)

i kommune: LØDINGEN

Fritekst

Løs fokksnø over skogrense, med enkelte parti hardere fokksnø. Stor opplagring av snø i nordvendte sider. CT27, Q3 mot gammel skare ved ca 500moh. Kantkorn mot skare.

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Crister@Fjellgutane (Ukjent)

i kommune: VÅGAN

Snødekke

30 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-2.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Stort snøfallStort snøfall, 5-10cm i timen i intervaller utover hele dagen. Bygevær.

Faretegn

Mye vann i snøenFuktig snø, drivhuseffekt under tidvis tynt snødekke og mye nedbør i form av fuktig snø. Solen har også tatt tidligere, så det er en del fuktighet innen en halv meter i snødekket.

Fritekst

Bra skikjøring med mye nysnø. Vind i høyden og kaldere temperatur jo høyere du kommer (naturligvis). I lavlandet er snøen våt og har også kommet som hagl.<

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: LØDINGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: Marius@obskorps (****)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Markert drønn i snøen på ca. 520moh ved skaret rett nord for Blåtind, Vågan kommune.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind fra V-NV og mye snøtransport observert både i høyden og ved bakken.

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: sjur@nortind (**)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegard@ (*)

i kommune: VÅGAN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøKraftig snøfokk på toppan. Ingen faretegn i den innblåste snøen på dette stedet. Snøen har bundet seg godt med underliggende lag, 750 moh. Vinden ha dreid til N.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: SORTLAND

Snødekke

150 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

MiddelsECTN6@20cmQ2

Stabilitetstest

MiddelsECTP14@20cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra NØ

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skavl som sprekker under ski.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.