Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 22.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Skredfarevurdering

Lokalt ustabile forhold. Fortsatt litt nedbør og stiv kuling fra NV, senere minkende utover fredagen gjør at det vil dannes enkelte nysnøflak i lesider. Nysnøflakene fra torsdag og fredag som la seg i leområder mot nord og øst vil gradvis stabiliseres. Vær oppmerksom at det også lokalt kan ha blitt dannet et kantkornet lag nær snøoverflata i løpet av påska, som nå kan være snødd ned. Utbredelsen og betydning av dette er usikker, men spesielt på Hinnøya bør man ha dette i bakhodet. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det gamle snødekket anses som stort sett stabilt etter mildvær og påfølgende kulde. Det har falt godt med snø de siste dagene i fjellet. Mye er fortsatt ubunden, men noe har blitt flyttet rundt på av vind fra SV-NV. Onsdag kom det 10-15 cm snø i Vesterålen, og utover onsdagen ble det observert stor vindtransport i fjellet. Det virker likevel som om den nyeste snøen stabiliserte seg relativt fort. Det rapporteres om drønn og fjernutløsning av et mindre skred i vestvendt terreng i skoggrensa ved Raftsundet I naboregionene har det i løpet av påska, blitt dannet et kantkornet lag nær snøoverflata som nå har snødd ned. Ingen observasjoner av dette laget i regionen, men om kantkornlaget finnes i regionen, så er mest sannsynlig å treffe på det på Hinnøya. Det er også et eldre kantkornlag som ble dannet 4 april, men ansees ikke som et problem. Siste døgn fram til fredag formiddag har det falt rundt 15 mm nedbør både i Leknes og Myre. I Gullesfjord rapporteres det om 20 cm nysnø.
Fra fredag ettermiddag ventes N stiv kuling i fjellet. 2-5 mm nedbør, som snø over 200-400 moh. Lørdag ventes NV opptil stiv kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til V frisk bris. Perioder med sludd og snø. 2-5 mm nedbør.
Moderat
2

Fra lørdag ettermiddag ventes V-NV opptil sterk kuling i Lofoten, og Ø-SØ opptil stiv kuling i Vesterålen. Sludd- og snøbyger. 4-8 mm nedbør. Søndag ventes NØ opptil frisk bris i fjellet. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen.

Lokalt ustabile forhold. Fortsatt løssnø i terrenget som vil flyttes på grunnet vind. Det vil være forskjellige vindretninger innad i regionen grunnet et lavtrykksenter midt i Vestfjorden. Kan være enkelte ustabile nysnøflak først på dagen, men vil stabiliseres utover dagen. Når sola kommer fram vil det kunne svekke bindinger i nysnøflakene som gjør at det er lettere å løse ut skred. Enkelte våte løssnøskred forventes i solsider. Vær oppmerksom at det også lokalt kan ha blitt dannet et kantkornet lag nær snøoverflata i løpet av påska, som nå kan være snødd ned. Utbredelsen og betydning av dette er usikker, men spesielt på Hinnøya bør man ha dette i bakhodet. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Crister@SHUBodø (Ukjent)

i kommune: VÅGAN

Fritekst

Bra skikjøring med mye nysnø. Vind i høyden og kaldere temperatur jo høyere du kommer (naturligvis). I lavlandet er snøen våt og har også kommet som hagl.<

Vær

Snø -2.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 30 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Ett (1) 3 - Middels Våte løssnøskred

Faretegn

Stort snøfall Stort snøfall, 5-10cm i timen i intervaller utover hele dagen. Bygevær.

Faretegn

Mye vann i snøen Fuktig snø, drivhuseffekt under tidvis tynt snødekke og mye nedbør i form av fuktig snø. Solen har også tatt tidligere, så det er en del fuktighet innen en halv meter i snødekket.

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: LØDINGEN

Skredaktivitet

Ett (1) 3 - Middels Tørre flakskred

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff) Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: Marius@obskorps (****)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - Små Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Markert drønn i snøen på ca. 520moh ved skaret rett nord for Blåtind, Vågan kommune.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind fra V-NV og mye snøtransport observert både i høyden og ved bakken.

Rapportert av: sjur@nortind (**)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - Små Tørt flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat