Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 23.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Bygevær gjør at skredforholdene vil variere i regionen. Unngå leområder der det legger seg opp ferske nysnøflak.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokalt ustabile forhold. Det ventes lokale forskjeller i nysnømengde grunnet snøbyger og vind. Det gjør at skredfaren kan oppleves forskjellig innad i regionen. Det vil dannes nysnøflak i lesider, hovedsaklig i Ø og S vendte fjellsider. Vær også oppmerksom på at terrenget styrer vinden i stor grad, slik at man også kan treffe på nysnøflak i andre himmelretninger. Opptil ca 300 moh vil det være en gunstig overgang fra regn til snø, slik at nysnøflakene vil binde seg godt mot underlaget. Det vil være mulig for skikjørere å løse ut snøskred om man treffer på nysnøflakene mens det fyker og snør. Følg med på hvor den nye snøen danner flak. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
I helga har det kommet omtrent mellom 5 og 30 cm nysnø i regionen. I helga lå det ca en halv meter nysnø jevnt fordelt i terrenget og det ble observert svake lag av nysnø innad i denne snøen. Siste par dager har det blåst fra S-SØ, med kraftig snøfokk. I høyden er det dannet fokksnøflak, mest fremtredene i N vendte heng. Generelt består snøoverflata av alt fra myk fokksnø, bærende fokksnø, skare og is til litt løssnø i terrengformasjoner skjermet for vind. Det er onsdag 0 grader på Himmeltind (942 moh) mens på Ånstadblåheia (500moh) er det -1 grad. Tidligere ble det observert et godt utviklet lag av kantkorn. Siden det var mildt i regionen forrige uke med plussgrader opp til 600-800 moh har dette laget blitt smelteomvandlet. Det er usikker om kantkornlaget utgjør et problem høyere opp til fjells.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Vegard@ (*)

i kommune: VÅGAN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøBetydelig Snøfokk fra nvest på toppan. Den ferske vindtransporterte snøen gav lite skytende sprekker. Men fikk det noen isolerte plasser. Faregrad 3 over tregrensa.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs

Rapportert av: Yngve N (Ukjent)

i kommune: VÅGAN

Skredhendelse

2 - SmåIkke gitt

Rapportert av: Yngve N (Ukjent)

i kommune: VÅGAN

Faretegn

Ferske sprekkerSprekker i fersk innblåst snø.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Yngve N (Ukjent)

i kommune: VÅGAN

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre løssnøskred

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: TJELDSUND

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: For kommunen. Beskrivelse: Ser moderat snøfokk i terrenget mange steder. Helt ned til 200 moh på det laveste.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Yngve N (Ukjent)

i kommune: VÅGAN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: SORTLAND

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: For kommunen. Beskrivelse: Ser tildels kraftig snøfokk fra V på toppene på Hinnøya. Over 600 moh.

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: SORTLAND

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: FLAKSTAD

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 2 - SmåLøssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: SORTLAND

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Stabilitetstest

GodECTN22@30cmQ3

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

50 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.