Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 11.02.2017

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsom i områder hvor overflaterim kan ha snødd eller føyket ned.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tiltykning til snø og økende vind fra S-SV sent på dagen vil føre til dannelse av mindre nysnøflak i lesider mot N-NØ, disse vil mange steder dannes over overflaterimet som det finnes mye av nå. Begravd overflaterim kan, spesielt der det ligger på en hardere snøpakke, utgjøre et svakt lag, og man må derfor regne med at nysnøflakene kan være ustabile. En del steder er der lite overflaterim høyt til fjells, men dette varierer. Lave temperaturer den siste tiden har også ført til dannelse av kantkornlag nede i snødekket. Dette kan også utgjøre et skredproblem, men ventes å gjøre seg mer gjeldende ved større snømengder. Skredfaren forventes å være økende til faregrad 2-moderat i områdene som får nysnø og vind.
Siste snøfall var for en ukes tid siden. Det har siden vært en del vind fra skiftende retninger som har dannet fokksnøflak i leområder, og erodert snøoverflaten andre steder. Enkelte steder er det den gamle mildværsskaren som danner snøoverflaten, men det er fortsatt løs snø og flott skiføre mange steder. Det er solskare i bratte sørvendte sider. Den eldre mildværskaren tørker ut og det er dannet svake lag av kantkorn mange steder. Også lengre ned i snødekket er det begynnende kantkorn som følge av en periode med kaldt og klart vær. Det er dannet svært mye overflaterim mange steder, spesielt i lavlandet, men dette ventes ikke å være problematisk før snøfall. Overflaterimet dekker over mange typer snøunderlag, tørr løssnø, fokksnøflak, grovkornet mildværskare. I høyden finnes det i nordvendt terreng. Etter at mildværet varmet snøen grundig i slutten av januar er det gamle snødekket grovkornet og stort sett uten svake lag.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: JonasD@ObsKorps (*****)

i kommune: VÅGAN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Kan ikke påstå at jeg fant noe.

Snødekke

105 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP3@15cmQ1

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Snø

-1.0 grader

Snøprofil (2012)

I et av få områder med en slags flak. Svært lokalt.

44946

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: SORTLAND

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Steinar@ObsKorps (****)

i kommune: ØKSNES

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: JonasD@ObsKorps (*****)

i kommune: VÅGAN

Faretegn

Rimkrystaller

Noe voldsom i kuldehøl i lavlandet, 20-40mm. Eller mye i skyggeside i alle høyder.

Faretegn

Ferske skred

Solutløst, str 1.

Faretegn

Ferske sprekker

Veldig lokalt er det fortsatt gamle instabiliteter under fokksnøen.

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP11@18cmQ1

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Ikke nedbør

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.