Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 27.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Fokksnøflak kan være ustabile. I tillegg så er det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som kan gi store skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør og vindøkning fra SV vil gi ganske stor vindtransport og ferske nysnøflak i leområder mot NØ, dette vil være hovedskredproblemet nå. Der finnes også mye løs snø tilgjengelig for vindtransport som forsterker problemet, og det må forventes å fortsatt finnes ustabile fokksnø- / nysnøflak etter bygene fra NV som kan påvirkes av skiløper. Der det er dannet hard skare etter mildvær sist fredag og der overliggende fokksnøflak er harde og tjukke så vil det være mindre sannsynlig å påvirke vedvarende svake lag av kantkorn nå. Men rundt tregrensa og der snødekket er tynt i høyden kan det fortsatt være mulig. Skred i nysnø/fokksnø kan være tilleggsbelastningen som trengs for å påvirke kantkornlaget, og da gi store skred. I lavere områder som har fått mye fuktighet i snødekket ifm uværet 22.-23. så er kantkornproblemet eliminert nå.
Sist fredag var det plussgrader og regn helt opp til ca.700-800 moh, høyest i Lofoten. Etter dette har det kommet tildels mye nysnø med kuling fra SV-V-NV, som har gitt store mengder fokksnø i NØ-Ø-SØ-vendte leformasjoner i høyden. Snødekket er skikkelig vindbanket i høyden, mens i lavlandet har mye av nedbøren kommet som regn/sludd og gitt et ganske fuktig snødekke. Natt til mandag kom det en del nysnø til havnivå i nær hele regionen med vind fra NV. I Vesterålen er det rapportert om 20 cm.
Fokksnøen fra sist uke la seg mange steder over kantkorn som lå i overflaten og skapte ustabile flak. Under den eldre fokksnøen finnes det også et vedvarende svakt lag med kantkorn som ligger over skaren fra mildværet 23. februar. Dette laget er vanskeligere å påvirke.
Søndag er det rapportert et vått flakskred str 3 i NØ-vendt fjellside under Kongsviktinden v/Tjeldsundet. Det er også observert observert et flakskred str 3 vest for Laupstad /Vestpollen.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-4 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Ryten

Snø

26.03.2019 kl. 16:49

453 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps

Skredfarevurdering

1 Liten Var en tur på Ryten, Flakstad idag. Her var det fravær av det meste, snødekket var primært fuktig nysnø på MFcr til 550 moh. noen steder var det ansamlinger av lagdelt snø, men snødekket generelt er tynt. Det er vesentlig mindre snø i vest for Austvågøya og generelt mye oppstikkende steiner. Det er kun få områder som innbyr til skikjøring. Observerte et fravær av faretegn og ingen skredaktivitet, hverken nytt eller gammelt noe som tyder på mer stabile forhold i denne delen av regionen. Utover dagen var det kraftig vindtransport i høyden og antar at dette vil gi pålagring til enkelte heng som har snø nok til å produserer str 2 skred. Skredfaren på denne turen var 1-liten, men dette er ikke voldsomt representativt for Austvågøy. Ser svært få områder som kan gå som str 3 de neste dagene ved mildvær i denne delen av regionen. Varslet faregrad er riktig Det råder betydelig mer ustabile forhold i østlige deler av regionen og varslet beskriver disse.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Markant vindøkning utover ettermiddagen, kraftig snøfokk fra toppene.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 6 m/s fra S ↑ 70% skyer Tilskynende fra S utoverdagen, enkelte snøbyger.

Snødekke

50 cm totalt Kraftig snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I Kabelvåg var det kommet 5-10 cm ila natta. Kun noen få cm på Flakstad. Markant mindre snø i vest-lofoten. Kun få områder har mer enn 1 meter med snø. Mye oppstikkenden steiner og sub-50 cm med snø. Snødekket er kraftig preget av vind og mildvær.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert noen flakskred på strekningen Kabelvåg - Ramberg. Noen ørsmå str. 0.5 løssnøskred pga soloppvarming.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Var ikke bort i noe flak idag. Primært kram/fuktig nysnø på smeltefryse skare. OBS. Ikke gyldig for regionen som helhet, kun denne turen.

ObsID: 188309

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.03.2019 kl. 13:22

382 moh

SveinarLS (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SveinarLS
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SveinarLS Kommentar:  Lagdelt snø, deler seg jevnt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTN2@10cmQ3 God Opplevde et brudd i øverste fokksnølag, resten av snødekket virket stabilt. Det svake laget virket å ligge ca. en meter nede i snøen og besto av et kantkornlag over et skarelag og under et lag med fokksnø. Mulig vi ikke gravde langt nok ned til å få et brudd i dette laget under stabilitetstesten

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

ObsID: 188308

Lofoten og Vesterålen / KVÆFJORD

Snø

26.03.2019 kl. 12:12

686 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot N , opp til 700 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Løst fint snødekke i le på 700 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke der vinden har påvirket på 500 moh. Vi ser og bruddkant og liten del fra et stort skred som var løsnet på kantkornlaget for noen dager siden. Skredet hadde bruddkant fra 700 til 500 moh langs en rygg med skavl.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Sol og vind fra S påvirker snødekket i dag. Mer vindtransport lengre ut på dagen i dag. Snødekket er både løst og lett vindpåvirket, og oppleves seigt pga temp og sol. Klarte ikke å få reaksjon i testheng, men noe i stabilitetstestene. Dog ikke med forplantning. Solen hadde startet overflateras, men disse hadde ikke forplantet seg ned i snødekket og forårsaket større ras. Ny nedbør i kveld gjør ikke snødekket mindre komplekst, men de svake lagene virker ikke eksplosiv i Vesterålen. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tynt lag på toppen av skavl gled av ved liten belastning på 300 moh. Ø vendt.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra S ↑ 20% skyer Pent vær, litt snø i natt.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Kommet mindre nysnø siste 2 døgn i Gombogen enn i ytre strøk av Vesterålen. 10 cm løssnø over mildværspåvirket lag ved havnivå. Lengre ut har det kommet 30 cm ny snø siste 2 døgn. Kantkornlaget i forbindelse med skarelag var fuktig opp til 500 moh.

Tester

ECTN15@35cmQ2 Middels

ECTN1@10cmQ3 Dårlig Løs snø under tynt flak

Skredaktivitet

26. mar. 6-12 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Mellom 600 moh og 300 moh Solutløst. Ikke bruddkant. Grunne skred.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 300 moh

ObsID: 188282

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.03.2019 kl. 11:15

482 moh

OleRoger (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OleRoger Kommentar:  Mot Blåtind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra S ↑

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Tester

CTE@20cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig Ikke gitt Mye innblåst enkelte steder

ObsID: 188250

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

25.03.2019 kl. 13:49

318 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Dyner av nylig innblåst fokksnø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Skredfarevurdering

Snødekket er gjennomfuktet til 400 moh. 15cm tørr snø på toppen av dette. Ser vindtegn i snøen over 450 moh. Kan tenkes at skredptoblemene er mest utbredt over denne høyden spesielt med tanke på kantkornet.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s fra NV ↘ 80% skyer Bygevær i dag tidlig, oppholdsvær og høyt skydekket har prega formiddagen.

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 15 cm nysnø. Over 400 er denne snøen vindpåvirket og ligger i flotte dyner. Under nysnøen er snødekket gjennomfukta ned til smeltefrys skaren fra feb i denne høyden (450moh), har ikke vært høyere.

Tester

ECTX God

ObsID: 188112

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

25.03.2019 kl. 11:34

25 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot V.

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra V → 75% skyer Kommet ca 20 cm snø i natt. Iblandet hagl. Legn til lett vindtransport i snøoverflater i fjellet

Skredaktivitet

25. mar. 6-12 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S. Over 300 moh Grunne ras i brattheng.

ObsID: 188071

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

25.03.2019 kl. 11:00

6 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Størelse 3, i løpet av helga

ObsID: 188062
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.