Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 17.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. I tillegg til mye nysnø og vind finnes det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som gir et ustabilt snødekke.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tilgjengelig tørr løssnø i kombinasjon med nysnø og sterk vind gir økt skredfare. Vinden har skiftende retning gjennom dagen og det vil gi flakdannelse i flere himmelretninger. Det kan være mulig med naturlig utløste skred, særlig SØ i regionen hvor det ventes mest vær. Der det gamle snødekket er tynt, kan det være mulig at svake lag med nedsnødd kantkorn eller rim kollapser og løser ut skred.
Snøoverflaten er preget av fokksnøflak, særlig i NV-fjellsider. Det finnes fortsatt mye ubundet, løs snø etter snøvær tidligere i uken. Lokalt er det meldt om ca 30 cm tørr løssnø.
Det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket i store deler av regionen. Det er flere observasjoner på at det finnes nedføyket kantkorn, samt kantkorn over skarelag. Dette kan utgjøre et svakt lag som skred kan løsne på. Kantkorn dypere ned under skaren som ble dannet i slutten av februar er generelt vanskelige å påvirke.
Torsdag ble det rapportert om noen naturlig utløste tørre flakskred av str. 2 i Vang.
Lørdag ble det observert drønn i NØ-vendt fjellside i Bæverdalen etter kollaps i kantkornlag over skare nede i snødekket. Etter klarvær sist natt er det meldt om overflaterim flere steder i regionen.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
16 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.
Mest nedbør i SØ først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

17.03.2019 kl. 16:51

1061 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skredmasser med liten mektighet stopper ved røde streker. Så ingen bruddkant.

Ulykke/hendelse

Snø Vei

Skredhendelse

17. mar 16:52 Tørt løssnøskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Ubunden snø I renne eller forsenkning Skog1 Inhen bruddforplantning men en del løs snø kom ned fra hyllen ovenfor tårnet.

ObsID: 186784

Jotunheimen / VANG

Snø

17.03.2019 kl. 16:32

995 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skredtungen stoppet ved rød strek.

Skredhendelse

17. mar 16:33 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 70 m bred bruddkant Brattheng Tørv4 Trolig mye løssnø sammen med et mykt nysnøflak. Utydelige men tynne bruddkanter kunne ses.

ObsID: 186783

Jotunheimen / Lom / Bøverdalen

Snø

17.03.2019 kl. 14:08

434 moh

Albert (*****)

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer 1-2 cm snø per time siden i går kveld. Ca 15 cm nysnø nå, og det snør fortsatt.

ObsID: 186751

Jotunheimen / VANG

Snø

17.03.2019 kl. 11:24

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

99 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 40 cm løssnø her på tyinkrysset.

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær nå.

ObsID: 186714

Jotunheimen / VANG

Snø

17.03.2019 kl. 07:50

890 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snør og en del vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Ca 20-30cm i løpet av natta
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snøfokk frå tak og i snøoverflata

Snødekke

Moderat snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 186651

Jotunheimen / VANG

Snø

16.03.2019 kl. 16:15

889 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 186586

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 14:49

1363 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Er blitt bra størrelse på krystallane. Sjå bilde.

ObsID: 186596

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 14:45

1388 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 186568

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 14:05

803 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig 30-40 cm snø siste uke har gitt godt skiføre, og den siste nedbøren har kommet i stille vær. Klarvær har gitt overflaterim. Det er mektige fokksnøfonner i nordlig og østlig sektor, og disse er nå overdekket med 10-30 cm laus snø. Det er et svært potent kantkornlag over skare, med stor utbredelse og evne til bruddforplantning. Se rapport om nestenulykke den 13.3. Dette har ikke svekket seg, og gav tydelig respons på belastning i N og Ø heng som hadde fokksnøbelastning. Mye drønning. Det er jevnt mye laussnø som gjør det vanskelig å se overganger til fokksnøen, så hold god avstand fra brattheng. Skred vil løsne i heng som beskrevet over. Det er også et rimlag ca 30 cm under overflaten, men dette har sterkere bindinger. ECTP11 i kantkornlaget på 65 cm, men ingen reaksjon i rimlaget. Skredet fra 13.3. viser at kantkornlaget kan gi svært store skred, og det er rimelig å anta at det er generelt utbredt, ihvertfall i denne høgden (<1300 moh). Det er lett å løse ut. Det er mye laus snø som vil lastes inn i leheng sammen med meldt snøvær. Nytt vedvarende svakt lag av rim vil trolig få spredt utbredelse avhengig av vindretning og styrke lokalt. Kantkornlaget bevares og forsterkes. Varslet faregrad er for lav Vurderes som for lav her pga egenskapene til kantkornlaget.

ObsID: 186564

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 12:57

1539 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Trekker over fra sør.

Vær

-4 °C 2 m/s fra SV ↗ 85% skyer Klarvær siste døgn har gitt endel overflaterim.

ObsID: 186544
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.