Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 17.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. I tillegg til mye nysnø og vind finnes det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som gir et ustabilt snødekke.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tilgjengelig tørr løssnø i kombinasjon med nysnø og sterk vind gir økt skredfare. Vinden har skiftende retning gjennom dagen og det vil gi flakdannelse i flere himmelretninger. Det kan være mulig med naturlig utløste skred, særlig SØ i regionen hvor det ventes mest vær. Der det gamle snødekket er tynt, kan det være mulig at svake lag med nedsnødd kantkorn eller rim kollapser og løser ut skred.
Snøoverflaten er preget av fokksnøflak, særlig i NV-fjellsider. Det finnes fortsatt mye ubundet, løs snø etter snøvær tidligere i uken. Lokalt er det meldt om ca 30 cm tørr løssnø.
Det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket i store deler av regionen. Det er flere observasjoner på at det finnes nedføyket kantkorn, samt kantkorn over skarelag. Dette kan utgjøre et svakt lag som skred kan løsne på. Kantkorn dypere ned under skaren som ble dannet i slutten av februar er generelt vanskelige å påvirke.
Torsdag ble det rapportert om noen naturlig utløste tørre flakskred av str. 2 i Vang.
Lørdag ble det observert drønn i NØ-vendt fjellside i Bæverdalen etter kollaps i kantkornlag over skare nede i snødekket. Etter klarvær sist natt er det meldt om overflaterim flere steder i regionen.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
16 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.
Mest nedbør i SØ først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

17.03.2019 kl. 16:51

1061 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skredmasser med liten mektighet stopper ved røde streker. Så ingen bruddkant.

Ulykke/hendelse

Snø Vei

Skredhendelse

17. mar 16:52 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Ubunden snø I renne eller forsenkning Skog1 Inhen bruddforplantning men en del løs snø kom ned fra hyllen ovenfor tårnet.

ObsID: 186784

Jotunheimen / VANG

Snø

17.03.2019 kl. 16:32

995 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skredtungen stoppet ved rød strek.

Skredhendelse

17. mar 16:33 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 70 m bred bruddkant Brattheng Tørv4 Trolig mye løssnø sammen med et mykt nysnøflak. Utydelige men tynne bruddkanter kunne ses.

ObsID: 186783

Jotunheimen / Lom / Bøverdalen

Snø

17.03.2019 kl. 14:08

434 moh

Albert (*****)

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer 1-2 cm snø per time siden i går kveld. Ca 15 cm nysnø nå, og det snør fortsatt.

ObsID: 186751

Jotunheimen / VANG

Snø

17.03.2019 kl. 11:24

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

99 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 40 cm løssnø her på tyinkrysset.

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær nå.

ObsID: 186714

Jotunheimen / VANG

Snø

17.03.2019 kl. 07:50

890 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snør og en del vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Ca 20-30cm i løpet av natta
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snøfokk frå tak og i snøoverflata

Snødekke

Moderat snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 186651

Jotunheimen / VANG

Snø

16.03.2019 kl. 16:15

889 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 186586

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 14:49

1363 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Er blitt bra størrelse på krystallane. Sjå bilde.

ObsID: 186596

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 14:45

1388 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 186568

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 14:05

803 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig 30-40 cm snø siste uke har gitt godt skiføre, og den siste nedbøren har kommet i stille vær. Klarvær har gitt overflaterim. Det er mektige fokksnøfonner i nordlig og østlig sektor, og disse er nå overdekket med 10-30 cm laus snø. Det er et svært potent kantkornlag over skare, med stor utbredelse og evne til bruddforplantning. Se rapport om nestenulykke den 13.3. Dette har ikke svekket seg, og gav tydelig respons på belastning i N og Ø heng som hadde fokksnøbelastning. Mye drønning. Det er jevnt mye laussnø som gjør det vanskelig å se overganger til fokksnøen, så hold god avstand fra brattheng. Skred vil løsne i heng som beskrevet over. Det er også et rimlag ca 30 cm under overflaten, men dette har sterkere bindinger. ECTP11 i kantkornlaget på 65 cm, men ingen reaksjon i rimlaget. Skredet fra 13.3. viser at kantkornlaget kan gi svært store skred, og det er rimelig å anta at det er generelt utbredt, ihvertfall i denne høgden (<1300 moh). Det er lett å løse ut. Det er mye laus snø som vil lastes inn i leheng sammen med meldt snøvær. Nytt vedvarende svakt lag av rim vil trolig få spredt utbredelse avhengig av vindretning og styrke lokalt. Kantkornlaget bevares og forsterkes. Varslet faregrad er for lav Vurderes som for lav her pga egenskapene til kantkornlaget.

ObsID: 186564

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 12:57

1539 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Trekker over fra sør.

Vær

-4 °C 2 m/s fra SV ↗ 85% skyer Klarvær siste døgn har gitt endel overflaterim.

ObsID: 186544

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 12:15

1099 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsBukkehave

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S Flere små naturligt udløste skred i sol påvirket retning

ObsID: 186576

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 11:42

1375 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  NØ-vendt heng. 3 cm F fast kantkorn, 1-2 mm, over skare kan sees tydelig langsmed spaden. Solid drønn i dette laget da eg kom inn i henget på ski. Saga viser til et rimlag, <2 mm,="" men="" dette="" tåler="" mer="" belastning="" enn="" kantkornlaget.="" denne="" profilen="" har="" samme="" eksposisjon="" og="" høgde="" over="" havet="" som="" skredet="" som="" ble="" registrert="" 13.3.19="" (nestenulykke;="" en="" person="" delvis="" begravd).="">
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  ECTP11@65 cm. Toppen av skredområdet fra 13.3.19 sees i bakgrunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP11@65cmQ1 Dårlig

ECTP11@65cmQ1 Dårlig I kantkornlaget over skaren

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Utbredelse er usikkert.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 1300 moh Eksposisjon viser til de områdene som har mest overdekning over kantkornlaget.

Snøprofil

9 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Nordøstvendt, på samme høgde over havet som skred / nestenulykke rapportert av Iver, 13.3.19.

ObsID: 186535

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 10:58

1186 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mot Kampen. Skred fra 13.3.19.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186512

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 10:53

1169 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystaller på Gjende, Sjodalsvatnet og fjella rundt.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s

ObsID: 186511

Jotunheimen / VANG

Snø

16.03.2019 kl. 10:08

905 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Nrhfjone

Vær

ObsID: 186502

Jotunheimen / VANG

Snø

16.03.2019 kl. 09:41

881 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

94 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 186496

Jotunheimen / VANG

Snø

16.03.2019 kl. 09:18

1089 moh

elin@nrh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  elin@nrh

Faretegn

Rimkrystaller Rim på overflate

ObsID: 186485

Jotunheimen / VANG

Snø

16.03.2019 kl. 07:34

1230 moh

NRH Howard (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  NRH Howard
ObsID: 186474

Jotunheimen / VANG

Snø

15.03.2019 kl. 13:10

1231 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Kant over skare på rasterplata på 32 cm dybde.

Snødekke

RGfx observert over skare på tidligere avblåst formasjon.

Tester

ECTP15@31cmQ2 Middels Gikk på kant under islag over skare.

ECTP16@31cmQ2 Middels Gikk på kant under islag oppå skare.

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet I flatt lys og delvis lite sikt etter klokka 1000.

ObsID: 186391

Jotunheimen / VANG

Snø

15.03.2019 kl. 12:52

1300 moh

lillelang (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  lillelang
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  lillelang

Notater

Det har gått et skred. Nysnø, fokklag ca 30cm, har sklidd ut på hardt skarelag. Medium/liten størrelse. Sør-øst flanke/side. Vanskelig å si når det har gått, kanskje på morgenen i dag, kanskje i går... Observert på vei til Mefjellet. Det er et tynt tåkelag i luften som gjør bildet dårlig, men skredet er til venstre for og nedenfor stein/klipoeformasjonen i bildet.

ObsID: 186384

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

15.03.2019 kl. 11:43

1560 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  LarsBukkehave

Notater

30cm nysne ubundet med rim på toppen.

ObsID: 186368

Jotunheimen / VANG

Snø

15.03.2019 kl. 11:37

1197 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Kantkorn mellom islag på 46 og 52 cm dybde. Rutenett: 2 mm
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Undersiden av blokk + bruddflate etter brudd på kant (2 mm) mellom islag på 46 og 52 cm dybde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Viktigste svake lag er nok RGfx på 50 cm (avdekket i tester) og kant mellom skare på 37 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

LBT: middels harde slag -> brudd i kantkorn mellom to skarelag. Brudd på 52 cm dybde. 2 mm kornstørrelse. Første lette slag: under svært tynt fokksnølag.

Tester

CTH22@44cmQ3

ECTN25@45cm På kant (2 mm). Gav inntrykk av evne til bruddforplantning da jeg vippa ut blokka med spade.

ECTN15@25cm

CTH22@33cmQ2 På RGfx, 0.5 mm

CTM18@25cmQ3

ECTN2@8cmQ3

CTE2@8cmQ3 Særs tynt flak (4 cm) oppå luftig nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Finnes bare i få bratte heng, hvor kanalisert vind har pålagret mer snø enn generelt i området. Finnes over tregrensa i lehellinger fra NV vind onsdag kveld.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kant under islag fra 28. feb) tilsier at skredproblemet potensielt finnes i mange bratte heng. Men, mangel på overliggende flak og ingen faretegn gjør at få bratte heng gjenspeiler situasjonen i dag.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 7 Tester knyttet til snøprofilen CTH22 på begynnende kant over skare (0,5 mm) på 50 cm. Kritisk lag var både her og to andre testområder kant mellom skare og is.

ObsID: 186388

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

15.03.2019 kl. 11:12

1373 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

-10 °C 0 m/s

ObsID: 186362

Jotunheimen / VANG

Snø

15.03.2019 kl. 11:03

1104 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  LBT på begynnende kant over skare. 29 cm dypt. Kornstr rundt 1 mm. distanse mellom svakt lag og skare ses ved saga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  LBT, nedføyket nysnø. Omtrent 10 cm dybde. Fokksnølaget over R så tynt at det ikke kan kalles et flak enda.

Snødekke

LBT avdekker svake bindinger i nedføyket nysnø under svært tynt fokksnølag. Går på lette slag. Hardere slag, LBT: går på begynnende kant 4 cm over skare. Se bilde.

ObsID: 186359

Jotunheimen / VANG

Snø

15.03.2019 kl. 10:35

1100 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Trinse på svart stav markerer dybde på 1cm tykk 1f fokksnø. Trinse på hvit stav markerer skare.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 35 cm nysnø på flater ved Tyinstølen. V kuling 2 timer onsdag kveld har dannet en 1 cm tykt 1f hard fokksnølag på 2cm dybde. Kan muligens hemme potensiell vindtransport av snø.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 100% skyer 1 cm lett nysnø. Lett 5 min-byger med lett nysnø. Overskyet men ganske mye sol som slipper gjennom.

ObsID: 186354

Jotunheimen / VANG

Snø

15.03.2019 kl. 10:20

1231 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Svært dårleg sikt i fjellet. En skuter et lite stykke bort der i tåka.

Vær

Ikke nedbør 100% skyer

ObsID: 186644

Jotunheimen / LOM

Snø

15.03.2019 kl. 09:44

1649 moh

Stein Bastian @forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stein Bastian @forsvaret

Skredaktivitet

15. mar. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Over 0 moh

ObsID: 186340

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

15.03.2019 kl. 09:32

1191 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ørjan

Skredaktivitet

15. mar. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø Oppdaga skreda i dag. Usikker på når tid dei Har gått.

ObsID: 186335

Jotunheimen / VANG

Snø

15.03.2019 kl. 08:10

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 186431

Jotunheimen / VANG

Snø

15.03.2019 kl. 07:29

899 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Nrhfjone

Vær

Ikke nedbør 100% skyer Tett tåke

ObsID: 186325

Jotunheimen / LOM

Snø

14.03.2019 kl. 19:45

2119 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Toppene er avblåst i god Jotunheimsk stil. Lite skredproblemer over skar og mot toppene med unntak i skjermede renner og søkk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Fin løs snø i bratte skjermed renner og søkk!!

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Set drønner i ulike lag, fokksnø som er noe mer stabilisert og kantkorn over og under skarelag.

ObsID: 186246

Jotunheimen / LOM

Snø

14.03.2019 kl. 19:34

2123 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Fra Semmelholstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  En del løs, tørr snø men mye mindre enn normalt spesielt i ytterkantene av parken (Spiterstulen og Leirdalen).

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr En god del løs snø for fremtidig vind og snøtransport!

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 2000 moh og 1400 moh Skaren går i oppløsning mange steder og danner er nytt mer ustabilt vedvarende svakt lag.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, NV mellom 2000 moh og 1400 moh Funnet kankorn over og under skare mange steder. Skaren er flere steder i oppløsning og disse lagene danner et løst lag. Det srønner svært mange steder i midtfjellet lavere enn topper og skar. Det drønner på flere lag da vi har oppøevd opptil 3 drønn på samme flak

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s 20% skyer Stille vær i hele dag. Ingen snøtransport.

ObsID: 186245

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

14.03.2019 kl. 16:00

1098 moh

Øyvind Angard (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øyvind Angard

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00)

14. mar. I løpet av dagen (+01:00)

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. V, NV

ObsID: 186255

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 15:53

1172 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  En rask snøprofil ca 1m. Ca 20cm F, deretter ca 40cm 4F, tynt lag mellom 4F og 1F, ca 15cm 1F, 4F (fekk brudd i dette på lille blokktest) rett før smelteomvandlasnø i bunn av profilets dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Lille blokktest, stor tilleggsbelastning for å få brudd. Q3 brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
ObsID: 186256

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 15:46

1221 moh

MonikaHW@nrh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MonikaHW@nrh

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186215

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 14:06

1152 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Ca 20cm F over 20cm 4F, deretter smelteomvandlasnø. Overflata er litt kramsnø men lett.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 186209

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 14:06

1255 moh

NRH_Monika&Milo (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  NRH_Monika&Milo

Vær

2 °C 1 m/s 80% skyer

ObsID: 186191

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 13:39

1220 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
ObsID: 186184

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

14.03.2019 kl. 13:11

1662 moh

daniel.edvardsen@vegvesen.no (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 1700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen som kom tidlig i uka er fortsatt upåvirket av vind de aller fleste heng, men man kan observere noe vindstrukturer i snøoverflaten i bratte heng. Det ligger mye tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport. Det ble observert kantkorn over og under skarelag nede i snødekket. Skredfaren vil øke dersom vinden øker, siden det ligger mye snø tilgjengelig for vindtransport. Fokksnødannelse vil da være skredproblemet, sammen med kantkorn over og under skarelag, samt mulig rim over øverste skarelag i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøen ligger jevnt fordelt i fjellet

Tester

CTM16@27cmQ3 God

CTM16@27cmQ3 God Brudd i nedføyket svakt lag av nysnø som befinner seg under tørr nysnøpakke. Kun kollaps i laget og ikke forplantning. Nysnøen over er fortsatt for løs til å danne flak.

Faretegn

Rimkrystaller Mulig det eksisterer rimkrystaller over det øverste skarelaget i snødekket, virvlet sammen med nysnø.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 25 cm nysnø. Ikke vindpåvirket enda

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra Ø ← 50% skyer 25 cm nysnø i dette fjellområdet. Snøen er ikke vindpåvirket foreløpig

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186185

Jotunheimen / LOM

Snø

14.03.2019 kl. 13:00

1343 moh

Iver (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjellsida er i hovedsak nordvent

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s

ObsID: 186253

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 12:49

1220 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt brøyt ved frigjøring under harf fokksnø oppå islag. Q2. ( fokksnøen var veldig hard så saga dytta trolig så mye på fokksnølaget at søylen knakk...) Også brudd i overgang fersk nysnø og eldre hard fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  En del fersk fokksnø mot sør selv etter vinden og snøfall fra sørlig retning..
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 2000 moh og 900 moh Skredproblemet er trolig utbredt der det er overliggende fokksnøflak, Men vanskelig å trigge.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Trolig værst mot nordlig sektor, mn overraskende mye fokksnø også mot sør. Men flakstørrelsen er trolig svært begrenset pga lite sammenbinding og tykkere løssnølag under.

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste dagers nysnø har begynt å danne flak over skoggrensa. Flaket ligger på tykt lag løs nysnø og har liten forl\plantningsevne. Det er lett å trigge, men skredstørrelsen vil trolig være begrenset. I områder med mindre eldre fokksnø merker en tydelig islaget under nysnøen som bryter. Dette laget har kantkorn over og under. Ved hardere flak vil det kunne potensielt kunne trigge fjernutløste skred, men enda er kun områder med eldre og hardere fokksnø over skaren som kan være et problem. Den eldre fokksnøen er imidlertid svært hard og vanskelig å påvirke, men nysnøen over bidrar til en god yttre belastning. FG vurderes til 2, men har som sagt kun vært i sørlig sektor i dag. Kan hende den er høyere hvis det er mer sammenbinding og større flak i nordlig sektor.. Kantkorn over og under skaren vil fortsette å utvikle seg. Men fokksnø vil stabiliseres og varmer/ kulde vil stabilisere snødekket. Nysnø søndag med kraftig vind fra øst vil kunne føre til økende skredfare Varslet faregrad er riktig Stemmer svært godt med dagens forhold i sørlig sektor.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig Mye nysnø natt til onsdag kombinert med vind fra S-SØ. I skogen og skoggrensa er snøen mindre vindpåvirket. Over skoggrensa er det generelt sett et 5-10cm lag vindskare 1f som dominerer. Under dette løs nysnø. Vinden har tydelig vis ikke vært så hard her som varslet og det ligger sidelasting i større flak også mot sørlig sektor. Har ikke observert i potensielt "værste" områdene, N-NV sektor i dag. Solinnstråling gir noe smeltefrys skare og fuktig snø oppå snødekket i områder vendt mot SV som ligger i le for trekk, men denne bryter lett. Dette vil sammen med myk fokksnø gjøre at en trenger kraftig vind for å kunne flytte betydelige mengder snø. Brytende islag er fremtredende i skoggrensa. Mindre fremtredende over, men finnes under hardere, eldre fokksnø. Kantkorn over og under denne.. Det er stor utbredelse på dette.

Tester

ECTP20@51cmQ2 God Fortsatte samme søyle. Brudd i oppbyggende 4f løst kantkornlag oppå islag. Fokksnø over er P+ hard.

ECTN9@12cmQ3 Dårlig Brudd i toppen av 17cm løssnølag

Faretegn

Rask temperaturstigning Solpoovarming utover dagen og mye skyer gjør at snødekket varmes raskt opp, selv om det er kaldt om natta.

Ferske skred To ferske flakskred trolig fra natt til 13.03 eller 13.03. Kan ha gått pga soloppvarming i går?

Ferske sprekker Enkelte sprekkdannelser i områder med fokksnø og lite understøtte. Snøen glir hovedsaklig på skaren, men også enkelte sprekker vare i fokksnø over løssnølag.

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S To ulike skred observert i dag. Lagt inn som to ulike obser tidligere.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Gravde kun ned til den knallharde smeltefryspakka (59-100cm++).

ObsID: 186183

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 12:28

1451 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Nrhfjone

Notater

ObsID: 186171

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 12:26

1175 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store skavla er bygd opp i NV heng og N heng.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s fra S ↑ 80% skyer

ObsID: 186172

Jotunheimen / LUSTER

Snø

14.03.2019 kl. 11:53

1966 moh

Stein Bastian @forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Stein Bastian @forsvaret

Vær

ObsID: 186247

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 11:46

1007 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynt skarelag under nysnø. Brytende med oppbyggende kant under.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Sørvendt side som det er blitt lagt igjen snø. 2 skred sørvendt så langt i dette området.

Snødekke

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 186162

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 11:32

1272 moh

Steinar@NRH (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@NRH

Vær

2 m/s Litt snø i lufta

ObsID: 186160

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 11:24

1374 moh

elin@nrh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  elin@nrh

Faretegn

Rimkrystaller

ObsID: 186323

Jotunheimen / Filefjell

Snø

14.03.2019 kl. 11:15

1114 moh

derute.no (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

14. mar 11:15 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst V-vendt Skredet startet på 1126 moh og sluttet på 1114 moh 40 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng Sjekket at andre ikke var eksponert og ski cut over kulformasjon.

ObsID: 186198

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 10:52

1121 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nrhfjone

Snødekke

Antydning til at snøen begynner å fastne

ObsID: 186143

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 10:51

1008 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Nrhfjone

Notater

ObsID: 186142

Jotunheimen / LOM

Snø

14.03.2019 kl. 10:42

1648 moh

aanon@forsvaret (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, NV mellom 2200 moh og 1400 moh Bryter ikke så lett

ObsID: 186243

Jotunheimen / LUSTER

Snø

14.03.2019 kl. 10:38

1601 moh

Stein Bastian @forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stein Bastian @forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Stein Bastian @forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Kantkorn over skarelag 5cm fra overflaten

Snøprofil

6 lagdelinger observert

ObsID: 186248

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 10:37

1192 moh

elin@nrh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  elin@nrh

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 186136

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 10:03

743 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ca 35 cm ubunden løssnø fra torsdag/ onsdag her nede
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fikk ikke tatt bilde.

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 80% skyer Det var visst varmegrader På dagtid i går. Blir nok soloppvarming i dag også.

Skredaktivitet

13. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Mellom 1100 moh og 1000 moh Ett skred trolig fra natt til onsdsg. I leområde undet klippe/renneformasjon med skavl på toppen.

ObsID: 186124

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

14.03.2019 kl. 09:37

1074 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Vurderar faregraden akkurat i dette området av skisenteret, som litt høgare enn på Varsom. Dette pga stor forskjell på test utslag.

Tester

CTM11@15cmQ3 Middels

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra NV ↘ 50% skyer

ObsID: 186113

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

14.03.2019 kl. 09:25

1080 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan

Tester

CTH2@40cmQ3 God Fokksnø som løsner på nedføyka nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186112

Jotunheimen / LUSTER

Snø

14.03.2019 kl. 09:21

1401 moh

Stein Bastian @forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Stein Bastian @forsvaret

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

ObsID: 186249

Jotunheimen / VANG

Snø

14.03.2019 kl. 08:15

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -4 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 186090
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.