Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt rolige værforhold gir liten endring i skredfaren. Hovedskredproblemet består av vedvarende svake lag med kantkorn som ligger under den siste fokksnøen. Dette laget kan det være mulig å påvirke der snødekket er mykt eller tynt. Kantkornet vil utvikle seg videre, men svake temperaturgradienter i snødekket gjør at denne prosessen går sakte. Eldre vedvarende svake lag som ligger dypere i snødekket under hard fokksnø og/eller skare, vil generelt være vanskelig å påvirke.
Snøoverflaten er preget av fokksnøflak hovedsaklig i nordvestvendte fjellsider, men også i andre himmelretninger er det noe flakdannelse. Det finnes fortsatt mye ubundet, løs snø etter snøvær tidligere i uken. Lokalt er det meldt inn ca 30 cm tørr nysnø.
Det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket i store deler av regionen. Det er flere observasjoner på at det finnes kantkorn som ligger nedføyka innad i fokksnø og kantkorn over skarelag, og noen steder utgjør dette et svakt lag som skred kan løsne på. Kantkorn dypere ned i skaren som ble dannet i slutten av februar er generelt vanskelige å påvirke.
Onsdag ble det observert noen naturlig utløste str. 1 skred ved Tyin og Leirvassbu. Torsdag noen naturlig utløste tørre flakskred av str. 2 i Vang.
Onsdag ble det observert drønn i snøen i nærheten av Leirvassbu. Torsdag ble meldt om store skavler i nord- og nordvestvendte fjellsider ved Tyin. Fredag ble det meldt om tynt rimlag i overflaten ved Valdresflya.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-13 °C til -8 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

16.03.2019 kl. 16:15

889 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 186586

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 14:49

1363 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Er blitt bra størrelse på krystallane. Sjå bilde.

ObsID: 186596

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 14:45

1388 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 186568

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 14:05

803 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig 30-40 cm snø siste uke har gitt godt skiføre, og den siste nedbøren har kommet i stille vær. Klarvær har gitt overflaterim. Det er mektige fokksnøfonner i nordlig og østlig sektor, og disse er nå overdekket med 10-30 cm laus snø. Det er et svært potent kantkornlag over skare, med stor utbredelse og evne til bruddforplantning. Se rapport om nestenulykke den 13.3. Dette har ikke svekket seg, og gav tydelig respons på belastning i N og Ø heng som hadde fokksnøbelastning. Mye drønning. Det er jevnt mye laussnø som gjør det vanskelig å se overganger til fokksnøen, så hold god avstand fra brattheng. Skred vil løsne i heng som beskrevet over. Det er også et rimlag ca 30 cm under overflaten, men dette har sterkere bindinger. ECTP11 i kantkornlaget på 65 cm, men ingen reaksjon i rimlaget. Skredet fra 13.3. viser at kantkornlaget kan gi svært store skred, og det er rimelig å anta at det er generelt utbredt, ihvertfall i denne høgden (<1300 moh). Det er lett å løse ut. Det er mye laus snø som vil lastes inn i leheng sammen med meldt snøvær. Nytt vedvarende svakt lag av rim vil trolig få spredt utbredelse avhengig av vindretning og styrke lokalt. Kantkornlaget bevares og forsterkes. Varslet faregrad er for lav Vurderes som for lav her pga egenskapene til kantkornlaget.

ObsID: 186564

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 12:57

1539 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Trekker over fra sør.

Vær

-4 °C 2 m/s fra SV ↗ 85% skyer Klarvær siste døgn har gitt endel overflaterim.

ObsID: 186544

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 12:15

1099 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsBukkehave

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S Flere små naturligt udløste skred i sol påvirket retning

ObsID: 186576

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 11:42

1375 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  NØ-vendt heng. 3 cm F fast kantkorn, 1-2 mm, over skare kan sees tydelig langsmed spaden. Solid drønn i dette laget da eg kom inn i henget på ski. Saga viser til et rimlag, <2 mm,="" men="" dette="" tåler="" mer="" belastning="" enn="" kantkornlaget.="" denne="" profilen="" har="" samme="" eksposisjon="" og="" høgde="" over="" havet="" som="" skredet="" som="" ble="" registrert="" 13.3.19="" (nestenulykke;="" en="" person="" delvis="" begravd).="">
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  ECTP11@65 cm. Toppen av skredområdet fra 13.3.19 sees i bakgrunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Utbredelse er usikkert.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 1300 moh Eksposisjon viser til de områdene som har mest overdekning over kantkornlaget.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snøprofil

9 lagdelinger observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet Nordøstvendt, på samme høgde over havet som skred / nestenulykke rapportert av Iver, 13.3.19.

ObsID: 186535

Jotunheimen / LOM

Snø

16.03.2019 kl. 10:58

1186 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mot Kampen. Skred fra 13.3.19.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186512

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.03.2019 kl. 10:53

1169 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystaller på Gjende, Sjodalsvatnet og fjella rundt.

ObsID: 186511

Jotunheimen / VANG

Snø

16.03.2019 kl. 10:08

905 moh

Nrhfjone (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Nrhfjone

Vær

ObsID: 186502
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.