Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 22.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og plussgrader høyt til fjells gjør at det er fare for naturlig utløste små eller middels store våte flakskred i fokksnøen som ligger i leområder over ca 1000 moh. Når det blir så varmt er det også en mulighet for at det kan løsne enkelte skred helt ned i vedvarende svake lag, særlig over ca 1200 moh. Slike skred vil i så fall kunne bli store, men sannsynligheten er relativt liten. Under ca 1000 moh vil snødekket oppleves som mer stabilt og snøoverflaten vil stort sett være fast, men det kan gå enkelte små våte løssnøskred i bratt terreng der snøoverflaten blir våt og myk.
Den siste perioden har vært preget av mildvær opp til 1300 moh, og snødekket er gjennomfuktet opp til ca 1200 moh. Snøoverflaten veksler mellom fast, fuktig og drenert snødekke, og smelteomvandlet løs snøoverflate. Over dette har vinden lagt opp fokksnøflak i fjellsider hovedsaklig vendt mot N-Ø. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Vind og noe nedbør fra V-NV på tirsdag har ført til at leområder har mindre ansamlinger av fokksnø.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller ned mot bakken mange steder, og det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket. Disse svake lagene antas å være mest aktive i de områdene hvor mildværet har hatt minst påvirkning. Det vil variere innad i regionen.
Natt til torsdag kom det ca 10 cm snø i regionen.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / Langøddin

Snø

22.02.2019 kl. 14:09

1213 moh

stian@wyssen (****)

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Ø Mange str. 1 våte løssnøskred langs Tyin på grunn av raskt stigende temperatur.

ObsID: 182529

Jotunheimen / Tørvmyre

Snø

22.02.2019 kl. 14:00

1134 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Ø Sannsynligvis flere små våte løssnøskred som har gått siste døgn med temperaturstigningen.

ObsID: 182527

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2019 kl. 12:20

1582 moh

KristofferH (Ukjent)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Våt snø som løser ut naturlig Varslet faregrad er for lav

Vær

1 °C 10 m/s fra V → 80% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske naturlig utløste skred i sørvendte helninger

Tester

CTM13@100cmQ1 Dårlig Gravde i 34° helling. Snødybde ca 130cm

Skredhendelse

22. feb 10:40 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Svaberg Naturlig utløste skred i bratte sider med Berg. Både primært sørvendt, men også nordvendt

Skredaktivitet

22. feb. 6-12 Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, SØ. Mellom 1700 moh og 1200 moh

ObsID: 182561

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2019 kl. 11:11

1400 moh

Morten H (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Morten H Kommentar:  Bilde er justert med kontrast og farge for å få frem synligheten. Flere små skred rundt.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredhendelse

22. feb 09:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Leområder Gått i løpet av siste 6 timer.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 182487

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2019 kl. 11:07

1354 moh

Pernille Landrø (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pernille Landrø Kommentar:  Skredmasser

Skredfarevurdering

3 Betydelig 3 i s/sø vendte sider

Skredhendelse

22. feb 10:50 Vått løssnøskred 2 - Middels SØ-vendt Svaberg

ObsID: 182481

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2019 kl. 10:41

1434 moh

Pernille Landrø (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pernille Landrø

Vær

1 °C 7 m/s fra V → 100% skyer

Skredhendelse

22. feb 10:41 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Leområder Observert fra avstand

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

ObsID: 182478

Jotunheimen / VANG

Snø

22.02.2019 kl. 08:01

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

79 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Annet Fuktig Tynnt regnskare. Underkjølt regn / yr tidligere.

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 0 m/s 100% skyer Tåke. +0,5 på 1200 moh nå og kuldegrader i dalen.

ObsID: 182430

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2019 kl. 11:00

1435 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

4 m/s fra V → Økende vind fra vest. Ingen snøfokk enda.

ObsID: 182295

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2019 kl. 10:58

1427 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynnere og mindre fremtredende skare fra 1400 m. Tyder på at milværsperioden her og høyere var kortere.

Snødekke

ObsID: 182292

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2019 kl. 09:50

1273 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt moderat belastning Q1 brudd i df 1,5mm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Rasterplate i løsere dflag. Saga mellom skare og p fokksnø.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn16 +1 uten forplantning
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectp23@7 fra bakken i løs kant ved isolering av hele søyla uten p ta hensyn til øvre lag. Dypt og under hard tykk snø.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Kraftig mildvær opptil ca 1400moh tidligere har ført til skarelag og harde eldre snølag som isolerer kant og begerlag nederst i snødekket. Det er generelt lite snø i regionen og mye smeltet under mildværet. Fokksnølaget fra forrige uke har stabilisert seg godt oppå skaren, men det finnes nedføyket løssnølag i den enldre skaren som kan trigges. Dette ligge under fokksnø av varierende tykkelse og har liten forplantningsevne. 9cm nysnø siste par døgn ligger lett bundet og i alle himmelretninger, men det har forelpig blåst for lite til at denne har bundet seg til flak av betydelig størrelse. Enn så lenge godt skiføre selv om nysnølaget er litt tynt. Fg vurderes for dette området til FG1. Vil anta at det i høyere områder også vil være stabilisering av den eldre fokksnøen, men hvis vinden har vært sterkere som fjeøllvær antyder (liten kuling fra SV) er nok FG2 rett i høyereliggende områder. Det blåser mer på toppen nå og dette kan føre til noe vindtransport og flakdannelse i østlig sektor. Lett til moderat fokksnø vil ganske rakst føre FG opp til 2. Varslet faregrad er riktig Har ikke funnet kant nedover i snødekket før under skaren. For dette området tror jeg evt. kantkornlag nedover i snødekket vil ligge under så hard fokksnø at det vil være svært vanskelig å påvirke.

Snødekke

Ikke snøfokk 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Svært lett bundet nysnø over hele fjellet nå. Lite vindpåvirket. Under hsrd skare til ca 1200 m over delvis brytende skarelag av forskjellig tykkelse. Fra 1400moh er skarelaget betydelig tynnere og mindre fremtrenende så mildværet her har vært kortvarig. Det finnes nedføyket løssnølag i den eldre fokksnøen, men P hardhet over vil gjøre dette laget vanskelig å påvirke der snødekket er tykkere. Fokksnøen under dette laget virker å binde godt til skaren. Den eldre fokksnøen ligger hovedsaklig i østlig sektor. Nysnø i alle himmelretninger.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 0 m/s 100% skyer Tøke som delvis letter. Lite vind i natt og dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ Eldre fokksnø med løssnølag under vil være vanskelig å trigge og heller ikke få stor forplantning da laget har begynt å binde seg til over og underliggende snø. Glatt brudd i laget ved blokktest, men ECTN test. Ingen skytende sprekker på dette laget observert. ECTN16 på dette stedet o P hard fokksnø, men trolig værre å påvirke der fokksnøen er tykkere.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn observet på hele turen i dag.

Ingen faretegn observert Område: For kommunen. Beskrivelse:

Tester

ECTN16@17cmQ3 God 16+1 uten ytterligere forplantning.

Skredaktivitet

ingen skred observert, men tett tåke og svært dårlig sikt.

Snøprofil

13 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 182283
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.