Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 22.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og plussgrader høyt til fjells gjør at det er fare for naturlig utløste små eller middels store våte flakskred i fokksnøen som ligger i leområder over ca 1000 moh. Når det blir så varmt er det også en mulighet for at det kan løsne enkelte skred helt ned i vedvarende svake lag, særlig over ca 1200 moh. Slike skred vil i så fall kunne bli store, men sannsynligheten er relativt liten. Under ca 1000 moh vil snødekket oppleves som mer stabilt og snøoverflaten vil stort sett være fast, men det kan gå enkelte små våte løssnøskred i bratt terreng der snøoverflaten blir våt og myk.
Den siste perioden har vært preget av mildvær opp til 1300 moh, og snødekket er gjennomfuktet opp til ca 1200 moh. Snøoverflaten veksler mellom fast, fuktig og drenert snødekke, og smelteomvandlet løs snøoverflate. Over dette har vinden lagt opp fokksnøflak i fjellsider hovedsaklig vendt mot N-Ø. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Vind og noe nedbør fra V-NV på tirsdag har ført til at leområder har mindre ansamlinger av fokksnø.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller ned mot bakken mange steder, og det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket. Disse svake lagene antas å være mest aktive i de områdene hvor mildværet har hatt minst påvirkning. Det vil variere innad i regionen.
Natt til torsdag kom det ca 10 cm snø i regionen.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / Langøddin

Snø

22.02.2019 kl. 14:09

1213 moh

stian@wyssen (****)

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Ø Mange str. 1 våte løssnøskred langs Tyin på grunn av raskt stigende temperatur.

ObsID: 182529

Jotunheimen / Tørvmyre

Snø

22.02.2019 kl. 14:00

1134 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Ø Sannsynligvis flere små våte løssnøskred som har gått siste døgn med temperaturstigningen.

ObsID: 182527

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2019 kl. 12:20

1582 moh

KristofferH (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske naturlig utløste skred i sørvendte helninger

Tester

CTM13@100cmQ1 Dårlig Gravde i 34° helling. Snødybde ca 130cm

Vær

1 °C 10 m/s fra V → 80% skyer

Skredaktivitet

22. feb. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, SØ. Mellom 1700 moh og 1200 moh

Skredhendelse

22. feb 10:40 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Svaberg Naturlig utløste skred i bratte sider med Berg. Både primært sørvendt, men også nordvendt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Våt snø som løser ut naturlig Varslet faregrad er for lav

ObsID: 182561

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2019 kl. 11:11

1400 moh

Morten H (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Morten H Kommentar:  Bilde er justert med kontrast og farge for å få frem synligheten. Flere små skred rundt.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

22. feb 09:00 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Leområder Gått i løpet av siste 6 timer.

ObsID: 182487

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2019 kl. 11:07

1354 moh

Pernille Landrø (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pernille Landrø Kommentar:  Skredmasser

Skredhendelse

22. feb 10:50 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels SØ-vendt Svaberg

Skredfarevurdering

3 Betydelig 3 i s/sø vendte sider

ObsID: 182481

Jotunheimen / LOM

Snø

22.02.2019 kl. 10:41

1434 moh

Pernille Landrø (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pernille Landrø

Vær

1 °C 7 m/s fra V → 100% skyer

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

Skredhendelse

22. feb 10:41 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Leområder Observert fra avstand

ObsID: 182478

Jotunheimen / VANG

Snø

22.02.2019 kl. 08:01

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

79 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Annet Fuktig Tynnt regnskare. Underkjølt regn / yr tidligere.

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 0 m/s 100% skyer Tåke. +0,5 på 1200 moh nå og kuldegrader i dalen.

ObsID: 182430

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2019 kl. 11:00

1435 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

4 m/s fra V → Økende vind fra vest. Ingen snøfokk enda.

ObsID: 182295

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2019 kl. 10:58

1427 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynnere og mindre fremtredende skare fra 1400 m. Tyder på at milværsperioden her og høyere var kortere.

Snødekke

ObsID: 182292

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2019 kl. 09:50

1273 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt moderat belastning Q1 brudd i df 1,5mm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Rasterplate i løsere dflag. Saga mellom skare og p fokksnø.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn16 +1 uten forplantning
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectp23@7 fra bakken i løs kant ved isolering av hele søyla uten p ta hensyn til øvre lag. Dypt og under hard tykk snø.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Svært lett bundet nysnø over hele fjellet nå. Lite vindpåvirket. Under hsrd skare til ca 1200 m over delvis brytende skarelag av forskjellig tykkelse. Fra 1400moh er skarelaget betydelig tynnere og mindre fremtrenende så mildværet her har vært kortvarig. Det finnes nedføyket løssnølag i den eldre fokksnøen, men P hardhet over vil gjøre dette laget vanskelig å påvirke der snødekket er tykkere. Fokksnøen under dette laget virker å binde godt til skaren. Den eldre fokksnøen ligger hovedsaklig i østlig sektor. Nysnø i alle himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn observet på hele turen i dag.

Ingen faretegn observert Område: For kommunen. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ Eldre fokksnø med løssnølag under vil være vanskelig å trigge og heller ikke få stor forplantning da laget har begynt å binde seg til over og underliggende snø. Glatt brudd i laget ved blokktest, men ECTN test. Ingen skytende sprekker på dette laget observert. ECTN16 på dette stedet o P hard fokksnø, men trolig værre å påvirke der fokksnøen er tykkere.

Tester

ECTN16@18cmQ3 Middels Søylen var ikke isolert ned til løst kantlag nederst. Dette løste ut på ECTP23 ved ny test der jeg ikke tok hensyn til overliggende lag.

ECTN16@17cmQ3 God 16+1 uten ytterligere forplantning.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 0 m/s 100% skyer Tøke som delvis letter. Lite vind i natt og dag.

Skredaktivitet

ingen skred observert, men tett tåke og svært dårlig sikt.

Skredfarevurdering

1 Liten Kraftig mildvær opptil ca 1400moh tidligere har ført til skarelag og harde eldre snølag som isolerer kant og begerlag nederst i snødekket. Det er generelt lite snø i regionen og mye smeltet under mildværet. Fokksnølaget fra forrige uke har stabilisert seg godt oppå skaren, men det finnes nedføyket løssnølag i den enldre skaren som kan trigges. Dette ligge under fokksnø av varierende tykkelse og har liten forplantningsevne. 9cm nysnø siste par døgn ligger lett bundet og i alle himmelretninger, men det har forelpig blåst for lite til at denne har bundet seg til flak av betydelig størrelse. Enn så lenge godt skiføre selv om nysnølaget er litt tynt. Fg vurderes for dette området til FG1. Vil anta at det i høyere områder også vil være stabilisering av den eldre fokksnøen, men hvis vinden har vært sterkere som fjeøllvær antyder (liten kuling fra SV) er nok FG2 rett i høyereliggende områder. Det blåser mer på toppen nå og dette kan føre til noe vindtransport og flakdannelse i østlig sektor. Lett til moderat fokksnø vil ganske rakst føre FG opp til 2. Varslet faregrad er riktig Har ikke funnet kant nedover i snødekket før under skaren. For dette området tror jeg evt. kantkornlag nedover i snødekket vil ligge under så hard fokksnø at det vil være svært vanskelig å påvirke.

Snøprofil

13 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 182283

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2019 kl. 08:59

1092 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  8 cm løs nysnø over bærende smeltefrysskare i og over skoggrensa

Snødekke

ObsID: 182253

Jotunheimen / VANG

Snø

21.02.2019 kl. 08:30

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

69 cm totalt Ikke snøfokk 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 182249

Jotunheimen / Fv53 Tyin

Snø

20.02.2019 kl. 14:38

1099 moh

stian@wyssen (****)

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert ved fv. 53. God sikt på kamera.

ObsID: 182157

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

20.02.2019 kl. 13:00

900 moh

Albert (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 900 moh Flekkvis.

Skredfarevurdering

2 Moderat Et døgn med kaldere vær, nedbør som snø og oppi liten kuling fra vest har gitt nysnøflak i østvendte heng. Det er to lag nedføyket laus nysnø og disse lagene bryter fhv lett ved tester. Det er ingen markert bruddforplantning, men bryter ut fra skiene i bratte småkneiker. Problemområdene er ganske lette å oppdage, og de bør absolutt omgåes inntil mildværet får tatt dem. Fokksnø på glatt skare og lag med lausere snø under nysnøflak gir samlet sett faregrad 2. Mildværet som er meldt vil trolig gi noen skred i de øverste lagen i bratt terreng mot øst, og deretter stabilisering. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 182127

Jotunheimen / LUSTER

Snø

20.02.2019 kl. 11:00

1027 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv Kommentar:  Lite snø

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veldig lite snø. Skare med litt nysnø oppå

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182081

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

20.02.2019 kl. 10:46

1045 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tydelige overganger melom nysnøflak og gammelt snødekke
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Østvendt 1165 moh. Den øverste lyse stripa ved saghåndtaket er et lag laus nysnø (/+). Det nederste gjennomlyste laget er smelteomvandlet gammelt snødekke (O) / sprø skare. I overgangen er det 2 cm lausere delvis omdannet nysnø, 4F-F, 1-4 mm. Det laget kan sees lengst inn mot hjørnet.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  LBT gav brudd i nysnlaget 25 cm fra toppen. ECTP13 på samme laget. Nye 3-4 hardere slag gav brudd i nysnølaget over det gamle smelteomvandlede laget / skare.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTP13@25cmQ2 Middels

ObsID: 182097

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

20.02.2019 kl. 10:38

986 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nysnøflak

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 900 moh

ObsID: 182069

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

20.02.2019 kl. 09:17

402 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tynt snødekke med isolerte nysnø-/fokksnøflak preger denne østvendte fjellsida ved Bismo, NØ i regionen.

Snødekke

ObsID: 182043

Jotunheimen / LOM

Snø

20.02.2019 kl. 08:54

389 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengde og fordeling i fjellside over Knutstugugrove i Lom.

Snødekke

ObsID: 182039

Jotunheimen / VANG

Snø

20.02.2019 kl. 08:04

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 182036

Jotunheimen / LOM

Snø

19.02.2019 kl. 16:37

1526 moh

Øyvind Angard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øyvind Angard Kommentar:  Snøføyke på Lomseggen/Eggjapiken.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindøkning med transport av løs snø. Fra nordvest med opplagring i sørlege/søraustre delar.

Vær

-1 °C fra NV ↘ Har kommet litt nedbør som snø over 7-800 meter siste døgn.

ObsID: 181966

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 14:12

1168 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Bildet er tatt rett sørover. Ser vindkov på Gjende halsen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vestavinden aukar på siste halvtimen.

Vær

Vinden har auka mykje siste halvtimen.

ObsID: 181953

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 13:14

1181 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  ECTN Rimlag

Tester

ECTN Slo to ganger ekstra. Fekk utslag på 60 cm Q1 på rimlag. Dette var lokalt kun her

CTN God Tatt 7stk test med samme utslag

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 50% skyer

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

ObsID: 181947

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 12:51

1172 moh

Tenstad (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tenstad Kommentar:  Bilde tatt mot øst

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God Test gjennomført to ganger

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0,1 m/s fra V →

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten

ObsID: 181931

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 09:57

1141 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 181890

Jotunheimen / VANG

Snø

19.02.2019 kl. 08:06

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

58 cm totalt 1 cm nysnø Skare

ObsID: 181868
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.