Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 20.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Ustabil fersk vindtransportert snø i høyden. Det finnes også svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt.

Nysnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes mindre ansamlinger av fersk vindtransportert snø lengst vest i regionen som fremdeles må betraktes som ustabile. Vedvarende svake lag vil for det meste være dekket av bærende skare og/eller fokksnølag, men kan være mulig å påvirke der snødekket er tynt/mykt og i høytliggende områder der det ikke har blitt påvirket av mildværet i like stor grad. I høyfjellet vil det i leheng finnes eldre fokksnø med sjiktoverganger som det i hovedsak skal stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke.
Den siste perioden har vært preget av mildvær opp til 1300 moh, og snødekket er gjennomfuktet opp til ca 1200 moh. Snøoverflaten veksler mellom fast, fuktig og drenert snødekke, og smelteomvandlet løs snøoverflate. Over dette har vinden lagt opp fokksnøflak i fjellsider hovedsaklig vendt mot N-Ø. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Lavere ned i terrenget er snødekket vindpåvirket i mindre grad.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller ned mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket. Disse svake lagene antas å være mest aktive i de områdene hvor mildværet har hatt minst påvirkning og det vil variere innad i regionen.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / Fv53 Tyin

Snø

20.02.2019 kl. 14:38

1099 moh

stian@wyssen (****)

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert ved fv. 53. God sikt på kamera.

ObsID: 182157

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

20.02.2019 kl. 13:00

900 moh

Albert (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 900 moh Flekkvis.

Skredfarevurdering

2 Moderat Et døgn med kaldere vær, nedbør som snø og oppi liten kuling fra vest har gitt nysnøflak i østvendte heng. Det er to lag nedføyket laus nysnø og disse lagene bryter fhv lett ved tester. Det er ingen markert bruddforplantning, men bryter ut fra skiene i bratte småkneiker. Problemområdene er ganske lette å oppdage, og de bør absolutt omgåes inntil mildværet får tatt dem. Fokksnø på glatt skare og lag med lausere snø under nysnøflak gir samlet sett faregrad 2. Mildværet som er meldt vil trolig gi noen skred i de øverste lagen i bratt terreng mot øst, og deretter stabilisering. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 182127

Jotunheimen / LUSTER

Snø

20.02.2019 kl. 11:00

1027 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv Kommentar:  Lite snø

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veldig lite snø. Skare med litt nysnø oppå

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182081

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

20.02.2019 kl. 10:46

1045 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tydelige overganger melom nysnøflak og gammelt snødekke
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Østvendt 1165 moh. Den øverste lyse stripa ved saghåndtaket er et lag laus nysnø (/+). Det nederste gjennomlyste laget er smelteomvandlet gammelt snødekke (O) / sprø skare. I overgangen er det 2 cm lausere delvis omdannet nysnø, 4F-F, 1-4 mm. Det laget kan sees lengst inn mot hjørnet.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  LBT gav brudd i nysnlaget 25 cm fra toppen. ECTP13 på samme laget. Nye 3-4 hardere slag gav brudd i nysnølaget over det gamle smelteomvandlede laget / skare.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTP13@25cmQ2 Middels

ObsID: 182097

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

20.02.2019 kl. 10:38

986 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nysnøflak

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 900 moh

ObsID: 182069

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

20.02.2019 kl. 09:17

402 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tynt snødekke med isolerte nysnø-/fokksnøflak preger denne østvendte fjellsida ved Bismo, NØ i regionen.

Snødekke

ObsID: 182043

Jotunheimen / LOM

Snø

20.02.2019 kl. 08:54

389 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengde og fordeling i fjellside over Knutstugugrove i Lom.

Snødekke

ObsID: 182039

Jotunheimen / VANG

Snø

20.02.2019 kl. 08:04

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 182036

Jotunheimen / LOM

Snø

19.02.2019 kl. 16:37

1526 moh

Øyvind Angard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øyvind Angard Kommentar:  Snøføyke på Lomseggen/Eggjapiken.

Vær

-1 °C fra NV ↘ Har kommet litt nedbør som snø over 7-800 meter siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindøkning med transport av løs snø. Fra nordvest med opplagring i sørlege/søraustre delar.

ObsID: 181966

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 14:12

1168 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Bildet er tatt rett sørover. Ser vindkov på Gjende halsen.

Vær

Vinden har auka mykje siste halvtimen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vestavinden aukar på siste halvtimen.

ObsID: 181953

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 13:14

1181 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  ECTN Rimlag

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN Slo to ganger ekstra. Fekk utslag på 60 cm Q1 på rimlag. Dette var lokalt kun her

CTN God Tatt 7stk test med samme utslag

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 50% skyer

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 181947

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 12:51

1172 moh

Tenstad (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tenstad Kommentar:  Bilde tatt mot øst

Skredfarevurdering

1 Liten

Tester

CTN God Test gjennomført to ganger

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0,1 m/s fra V →

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 181931

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 09:57

1141 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 181890

Jotunheimen / VANG

Snø

19.02.2019 kl. 08:06

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

58 cm totalt 1 cm nysnø Skare

ObsID: 181868

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

18.02.2019 kl. 14:40

1245 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Hagla synes innimellom fokk/nysnøen.

Vær

Hagl

ObsID: 181797

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

18.02.2019 kl. 14:34

1272 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Skredfarevurdering

1 Liten Akkurat i dette henget vurderes skredfaren som liten. Vind og snø vil kunne legge seg opp i Nord vendte heng Varslet faregrad er riktig

Tester

CTH25@25cmQ2 God Gikk til brudd på nedføyka nysnø

Vær

Snø -3 °C 10 m/s fra S ↑

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 181796

Jotunheimen / Melviknøse

Snø

18.02.2019 kl. 14:30

1263 moh

derute.no (Ukjent)

Tester

ECTX God Ingen brudd innenfor testen. Fremprovosert et brudd ved å bruke spaden i bakkant og brudd gikk på 50 cm - Q2

ObsID: 181815

Jotunheimen / VANG

Snø

18.02.2019 kl. 12:09

1263 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd i kantkorn over smeltepakke. Profil kjem utpå ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Det er lett snøfokk i høgda som dannar tynne og mjuke flak med fokksnø. Snødekket har tørka ein del opp sidan mildværet den siste tida og kantkornlaga er fuktig og så vidt i gang med å rundes. ECT fra området viste brudd med propagering ved 50 cm i kantkornlag

Tester

ECTP14@33cmQ3 Middels

ECTP13@50cmQ2 Middels

Snøprofil

11 lagdelinger observert 13 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 181878

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

18.02.2019 kl. 11:12

1022 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 181728
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.