Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 19.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lengst vest vil det finnes ustabile nysnøflak. Det finnes også svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt.

Nysnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nedbør og kraftig vind fra vestlig retning vil føre til mindre ansamlinger av fersk vindtransportert snø lengst vest i regionen. Vedvarende svake lag kan være mulig å påvirke der snødekket er tynt/mykt og der det ikke har blitt påvirket av mildværet i like stor grad. I høyfjellet vil det i leheng finnes eldre fokksnø med sjiktoverganger som det i hovedsak skal stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke.
Den siste perioden har vært preget av mildvær opptil 1300 m høyde og snødekket er gjennomfuktet opp til ca 1200 m. Snøoverflaten veksler mellom fast, fuktig og drenert snødekke og smelteomvandlet løs snøoverflate. Over dette har vinden lagt opp fokksnøflak i fjellsider hovedsaklig vendt mot N-Ø. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Lavere ned i terrenget er snødekket vindpåvirket i mindre grad.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller ned mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket. Disse svake lagene antas å være mest aktive i de områdene hvor mildværet har hatt minst påvirkning og det vil variere innad i regionen.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-7 °C til -3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

19.02.2019 kl. 16:37

1526 moh

Øyvind Angard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øyvind Angard Kommentar:  Snøføyke på Lomseggen/Eggjapiken.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindøkning med transport av løs snø. Fra nordvest med opplagring i sørlege/søraustre delar.

Vær

-1 °C fra NV ↘ Har kommet litt nedbør som snø over 7-800 meter siste døgn.

ObsID: 181966

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 14:12

1168 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Bildet er tatt rett sørover. Ser vindkov på Gjende halsen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vestavinden aukar på siste halvtimen.

Vær

Vinden har auka mykje siste halvtimen.

ObsID: 181953

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 13:14

1181 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  ECTN Rimlag

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 50% skyer

Tester

ECTN Slo to ganger ekstra. Fekk utslag på 60 cm Q1 på rimlag. Dette var lokalt kun her

CTN God Tatt 7stk test med samme utslag

ObsID: 181947

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 12:51

1172 moh

Tenstad (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tenstad Kommentar:  Bilde tatt mot øst

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0,1 m/s fra V →

Tester

CTN God Test gjennomført to ganger

ObsID: 181931

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.02.2019 kl. 09:57

1141 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 181890

Jotunheimen / VANG

Snø

19.02.2019 kl. 08:06

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

58 cm totalt 1 cm nysnø Skare

ObsID: 181868

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

18.02.2019 kl. 14:40

1245 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Hagla synes innimellom fokk/nysnøen.

Vær

Hagl

ObsID: 181797

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

18.02.2019 kl. 14:34

1272 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Skredfarevurdering

1 Liten Akkurat i dette henget vurderes skredfaren som liten. Vind og snø vil kunne legge seg opp i Nord vendte heng Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -3 °C 10 m/s fra S ↑

Tester

CTH25@25cmQ2 God Gikk til brudd på nedføyka nysnø

ObsID: 181796

Jotunheimen / Melviknøse

Snø

18.02.2019 kl. 14:30

1263 moh

derute.no (Ukjent)

Tester

ECTX God Ingen brudd innenfor testen. Fremprovosert et brudd ved å bruke spaden i bakkant og brudd gikk på 50 cm - Q2

ObsID: 181815

Jotunheimen / VANG

Snø

18.02.2019 kl. 12:09

1263 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd i kantkorn over smeltepakke. Profil kjem utpå ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Det er lett snøfokk i høgda som dannar tynne og mjuke flak med fokksnø. Snødekket har tørka ein del opp sidan mildværet den siste tida og kantkornlaga er fuktig og så vidt i gang med å rundes. ECT fra området viste brudd med propagering ved 50 cm i kantkornlag

Snøprofil

11 lagdelinger observert 13 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP14@33cmQ3 Middels

ECTP13@50cmQ2 Middels

ObsID: 181878

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

18.02.2019 kl. 11:12

1022 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 80% skyer

ObsID: 181728

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 15:05

1025 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær, +2 og vått ca 900 moh. Snødekket gjennomfuktes under 1150 moh, men gradvis overgang til tørrsnø / lett fuktig snø over 1350 moh. Det har dannet seg et smelteskarelag som er delvis i overflaten eller overføyket av lett fuktig fokksnø. Skarelaget er sprøtt og brytende og mange steder er det tørr laus snø under. Innsynkning til fots: 40 cm. Fokksnø på glatt skare og nedføyket laus snø er hovedproblemene her. Det lause snølaget ligger mellom et smelteskare - og et vindskarelag, og er mest interessant å følge med på framover. Ingen bruddforplantning i dette laget,men responerer på blokktesten og spadeprøven. Noen steder er det kantkorn/ beger mot bakken, under skarelaget. Ingen ferske skred observert. Ved overgang til kaldt vær, så kan det utvikles kantkorn mellom to skarelag nær overflaten. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 181414

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 13:05

1297 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Øverste del av NØ-vendt profil: Øverst: 1 cm F / tørr/fuktig; skare, lett brytende, 2 cm; så tynn hinne av lausere snø oppå 3 cm vindskade; og så P fast fokksnø, tørr, nedover minst 1 meter. Brudd ved LBT går i sjiktet ved spaden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Slik bryter det på 7-8 middels harde slag på LBT. Samme utslag ved spadeprøve.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Flere tester - ingen bruddforplantning i et lag lausere snø mellom et sprøtt smelteskarelag og et lag vindskare.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ over 1400 moh Trolig større mektighet i fokksnøpartier høgere opp og der vinden tar mest.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 1400 moh

Snødekke

Skare Fuktig

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kun sporadisk nedbør og såvidt lett snøfokk i vindkast. Det har gitt noen flekker fokksnø på skare.

Tester

ECTN14@12cmQ2 God Herjet litt med dette laget med store og mindre flater, men ingen bruddforplantning her.

ObsID: 181404

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.02.2019 kl. 13:00

1652 moh

Ørjan (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 181483

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 12:40

1115 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Gamle skredmasser i front. Snøfordeling i Leirdalen bak.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø. Over 1500 moh Gammelt skred som trolig løsnet ved starten av mildværsperioden. Utløp fra ca 1500 ned til ca 1100 moh.

ObsID: 181389

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 12:27

1094 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fuktig nysnø blir liggende fra ca 1350 moh.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snødybde gjelder forsenkninger og leheng. Vekslende fast fuktig og drenert snødekke og smelteomvandlet laus snøoverflate.

ObsID: 181386
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.