Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 16.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet vil vind danne ferske fokksnøflak i NØ-vendte fjellsider. Vedvarende svake lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildværet fortsatt svekke bindinger i snødekket, men med gradvis synkende temperaturer vil dette skredproblemet være avtagende.
I høyden over ca 1200-1300 moh har det kommet tørr nysnø. Sterk vind har mange steder lagt opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot N-Ø. Utbredelsen på ferske fokksnøflak er økende med høyden. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Lavere ned i terrenget er snødekket vindpåvirket i mindre grad, men isteden påvirket av mildvær og regn.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller ned mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket.
Det er observert flere mindre løssnø og flakskred i siste par dager, feks ved Lom og Tyin.
Det har stort sett vært oppholdsvær i regionen siste døgn. Det ble observert drønn i snøen ved Vang fredag formiddag. På Juvasshytta var det 2 plussgrader fredag formiddag.
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-5 °C til 1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh.
Skyet.
Mest vind i NV del.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-12 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 15:05

1025 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær, +2 og vått ca 900 moh. Snødekket gjennomfuktes under 1150 moh, men gradvis overgang til tørrsnø / lett fuktig snø over 1350 moh. Det har dannet seg et smelteskarelag som er delvis i overflaten eller overføyket av lett fuktig fokksnø. Skarelaget er sprøtt og brytende og mange steder er det tørr laus snø under. Innsynkning til fots: 40 cm. Fokksnø på glatt skare og nedføyket laus snø er hovedproblemene her. Det lause snølaget ligger mellom et smelteskare - og et vindskarelag, og er mest interessant å følge med på framover. Ingen bruddforplantning i dette laget,men responerer på blokktesten og spadeprøven. Noen steder er det kantkorn/ beger mot bakken, under skarelaget. Ingen ferske skred observert. Ved overgang til kaldt vær, så kan det utvikles kantkorn mellom to skarelag nær overflaten. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 181414

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 13:05

1297 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Øverste del av NØ-vendt profil: Øverst: 1 cm F / tørr/fuktig; skare, lett brytende, 2 cm; så tynn hinne av lausere snø oppå 3 cm vindskade; og så P fast fokksnø, tørr, nedover minst 1 meter. Brudd ved LBT går i sjiktet ved spaden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Slik bryter det på 7-8 middels harde slag på LBT. Samme utslag ved spadeprøve.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Flere tester - ingen bruddforplantning i et lag lausere snø mellom et sprøtt smelteskarelag og et lag vindskare.

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kun sporadisk nedbør og såvidt lett snøfokk i vindkast. Det har gitt noen flekker fokksnø på skare.

Snødekke

Skare Fuktig

Tester

ECTN14@12cmQ2 God Herjet litt med dette laget med store og mindre flater, men ingen bruddforplantning her.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ over 1400 moh Trolig større mektighet i fokksnøpartier høgere opp og der vinden tar mest.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 1400 moh

ObsID: 181404

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.02.2019 kl. 13:00

1652 moh

Ørjan (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 181483

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 12:40

1115 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Gamle skredmasser i front. Snøfordeling i Leirdalen bak.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø. Over 1500 moh Gammelt skred som trolig løsnet ved starten av mildværsperioden. Utløp fra ca 1500 ned til ca 1100 moh.

ObsID: 181389

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 12:27

1094 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fuktig nysnø blir liggende fra ca 1350 moh.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snødybde gjelder forsenkninger og leheng. Vekslende fast fuktig og drenert snødekke og smelteomvandlet laus snøoverflate.

ObsID: 181386

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 12:55

1060 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps

Skredaktivitet

15. feb. 6-12 Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S

ObsID: 181196

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 12:20

1295 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantkorn er aktive! Kommer lett i brudd med forplantning (Q1-Q2) snøen er fordelt ujevnt av vinden og problemet er å finne i varmepåvirket fokksnø mot Ø/SØ/NØ. Sola virker bra på snøen og øker nok FG i utsatte heng. På 1300moh er snøen fortsatt varmepåvirka, men lagdeling er inntakt og aktiv. På rette plasser vil jeg anta at skred kan bli opp i str 3. Ikke nådd grensa for tørr snø i dag. Kalde temperatur og utståling på natta vil holde kantkorn i takt. Trenger mer smelt for å ta knekken på det. Varslet faregrad er riktig Enig i varsel dersom fokksnø i høyden et aktuelt

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s fra SV ↗ 30% skyer Mildværet har påvirket snøen in overflaten. Lagdeling er fortsatt inn takt. Litt fukt i snødekket, men ingen store ansamlinger av vann. Vil kanskje ha antydning til dette i solutsatte bratte heng

Snødekke

37 cm totalt Ikke snøfokk Skare Fuktig Sola tar! Stor forskjell i hardhet på snøoverflaten nå. Påvirker også muligheten for å trigge svake lag. Fått drønn på tynnere dekke med litt solpåvirking (myk skare)

Tester

ECTPV@23cmQ2 Dårlig Gikk på kantkorn

Snøprofil

5 lagdelinger observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 181187

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 12:05

1295 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 181181

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 11:30

1269 moh

emilso (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra V → 10% skyer

Snødekke

Skare Våt

Snøprofil

15 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 181209

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 11:20

1194 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

1 cm totalt Ikke snøfokk Skare Fuktig

Tester

ECTP2@35cmQ1 Dårlig Går på neføyka kantkorn

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 2500 moh

Snøprofil

6 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert

ObsID: 181169
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.