Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Regn fører til økende skredfare. Gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred. Ustabile flak med nysnø over mildværsgrensa.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet vil vind og nysnø danne ferske fokksnøflak i Ø fjellsider med forholdsvis stor utbredelse. Vedvarende svake lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildvær og regn svekke bindinger i snødekket. Særlig der snødekket ikke har vært påvirket av regn og varme tidligere, vil det være størst fare for naturlig utløste skred.
I høyden over ca 1000 moh har det kommet tørr nysnø. Sterk vind har mange steder lagt opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot N-Ø. Utbredelsen på ferske fokksnøflak er økende med høyden. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Lavere ned i terrenget er snødekket mindre grad vindpåvirket og det har det kommet regn på snødekket flere steder.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket.
Det er observert flere mindre løssnø og flakskred i regionen siste par dager, feks ved Lom og Tyin.
Det har kommet opp mot 10 mm nedbør siste døgnet. I løpet av natten har plussgradene gått opp til ca 900-1000 moh og nedbøren gikk over til regn flere steder. Det har vært Sv-V kuling utsatte steder. Søndag ble det registrert drønn i snødekket ved Tyin.
3 mm i døgnet, opp mot 9 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest.
-9 °C til -3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør vesentlig i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest.
-4 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 stk str 1 skred gått pga skavelbrudd/innlasting. Under skørsnøse

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Stabilitetstest

Middels

CTM@60cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Snøprofil

Antall Lag: 3

Total dybde: 67,00 cm

Snøprofil (2012)

104653

Stabilitetstest

Dårlig

CTE5@40cmQ1

Stabilitetstest

Middels

CTM12@60cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Vær

Regn

0.0 grader

Snødekke

80 cm snødybde

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Usikker på når, men tydelige sprekker i snødekket her

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 77,00 cm

Snøprofil (2012)

104643

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Even@obskorps (***)

i kommune: VANG

Vær

Yr

1.0 grader

Rapportert av: Fjellboms (Ukjent)

i kommune: VANG

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Fjellboms (Ukjent)

i kommune: VANG

Faretegn

Ferske skred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Fjellboms (Ukjent)

i kommune: VANG

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.