Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 14.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra nordvest fra lørdag ettermiddag har lagt opp mer fokksnø i hellinger mot nordøst til sørvest, og det fortsetter med nordvestlig kuling og snøbyger mandag. I lehellinger mot nordøst til sørvest vil det legges opp ganske mye fokksnø. Her vil det kunne være lett for en enkelt skiløper å utløse små til middels store skred i fersk fokksnø, eller med noe mer belastning middels store skred på skarelag/kantkorn eller løsere lag noe ned i snødekket. Øket pålagring av snø fører til at faregraden øker. Den er høyest lengst nordvest i regionen, der det kommer mest snø.
Vindeksponert terreng mot vest og nordvest er i stor grad avblåst, eller har lite snø med stedvis skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt øst- og sørvendt terreng kan ha godt med snø. Her har kuling fra vest til nord lagt opp ferskere og harde flak av den nysnøen som falt i løpet av uka. Generelt er det mindre snø enn normalt for årstiden, mest snø i nordvestlige del av regionen.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket på flere steder i regionen. Utbredelsen er noe usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag. I naboregionen (Hemsedal) er det observert fersk kantkorndannelse mellom 2 skarelag litt ned i snødekket. Det er grunn til å følge med på om dette også er tilfelle i Jotunheimen.
Ingen rapporter om ferske skred de siste 3 døgn.
Siste døgn frem til søndag morgen 1 -10 cm nysnø, mest lengst nordvest i regionen. -15 til -8 grader de kaldeste stedene natt til søndag, kuling fra nord til nordvest fra utpå søndag ettermiddag. Observasjon fra strynefjellet indikerer at det er lett å løse ut skred i det ferskeste fokksnølaget. Med noe større belastning kan man også påvirke et løsere snølag som hviler på et skarelag litt lenger ned i snødekket.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til mandag.
Skyet.
Mest nedbør lengst i nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / Tyinstølen 2

Snø

14.01.2019 kl. 20:01

1238 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

14. jan 20:04 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1229 moh og sluttet på 1086 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Leområder Støl 2 Et par snøballer i vegen. Skredmassene stoppet et par meter unna vegen.

ObsID: 175804

Jotunheimen / Tyin, Langøddin

Snø

14.01.2019 kl. 19:52

1159 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bilde fra bilvindu.

Skredhendelse

14. jan 19:52 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1213 moh og sluttet på 1093 moh Brattheng Langøddin Stanset ca 6 m fra vegen.

ObsID: 175792

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

14.01.2019 kl. 18:05

1153 moh

Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 22 m/s fra NV ↘

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 175681

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 16:37

1479 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Til tider kraftig snøfokk. Periodevis kraftig nedbør. Omtrent 10 cm nedbør totalt siste døgn.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Mykt flak i overflaten sprekker opp i samtlige legeng men glir ikke villig ut i bratte heng.

Vær

Snø -8 °C 12 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Stor variasjon i snøfokk, fra kraftig til lett.

Tester

ECTN10@30cmQ2 Middels ECT varierer men gir ikke Bruddforplantning, stort aett ECTN. Dybden varierer men over 50 cm i mange leheng. For dårlig sikt til å vandre i større formasjoner men fokksnøflak på over 1m tykkelse kan forventes i utpregede leheng!

Notater

ObsID: 175660

Jotunheimen / VANG

Snø

14.01.2019 kl. 15:17

1093 moh

paul@wyssen (***)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppsprekking rundt skiene og 2-3 m skytende sprekker i innblåst fokksnø i sø-vendte leheng.

Vær

Snø fra NØ ↙ 100% skyer Greit å gå oppreist i vinden, lite kast. Har også inntrykk av at det ikke er mer enn moderat snøfokk, noe som tyder på at det kanskje ikke er så fryktelig mye snø tilgjengelig.

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Fullstendig avblåst skare i LO og på flate områder. Tydelige fokksnøpølser, enkelte plasser myk innblåst snø i forsenkninger. Kun sikt til referanserpunoter i terrenget ca 10-20 m unna. Jeg synes det ikke var mer enn moderate mengder snøfokk, noe som kan tyde på at det ikke er så mye snø tilgjengelig for vindtransport. Dermed er kanskje først og fremst store heng godt lasta, særlig lenger ned.

ObsID: 175654

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 15:08

1433 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 1400 moh og 0 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra N ↓ 100% skyer

Tester

ECTP11@65cmQ2 Middels

Notater

Mye vind fra Nord med kast opp mot 15m/s. Jevnt med nedbør gjennom dagen. Mellom 7-12mm på dagen i dag.

ObsID: 175657

Jotunheimen / VANG

Snø

14.01.2019 kl. 14:44

1092 moh

StianL (****)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

14. jan 12:44 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Leområder Støl2 Sannsynligvis har et lite skred gått i veien ved Støl 2. Vanskelig å se tydelig på grunn av svært dårlig sikt og kraftig snøfokk. Vei stengt på grunn av uvær.

ObsID: 175646

Jotunheimen / VANG

Snø

14.01.2019 kl. 14:41

1091 moh

StianL (****)

Vær

Snø -6 °C 16 m/s fra NV ↘ 100% skyer Kraftig vind gjør det vanskelig å anslå nedbørsintensitet.

ObsID: 175645

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 14:30

1424 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Leirvassbu kl 12 idag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  I SV hellingen på Presten vest av Leirvassbu ca 1450 moh.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nedføyket svakt lag med nysnø. Pålagring og hardere snødekke vil øke skredproblemet og evt størrelse på skred. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind i natt og på dagen (12 m/s). Ca 5-8 cm ny snø.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Mye vind og kaldt. Ca 5-8 cm nysnø som kom i natt.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTX God Myk overflate (F-4f) som ikke forplanter brudd. Vi gjennomførte flere ECT, små blokktester, ski-cut og testheng i SV eksposisjoner i bratt (35-55 grader) som gir samme resultat. Det nye vindtransporterte snødekket er for mykt til å forplante brudd.

Notater

Noe god snø for skikjøring finnes.

ObsID: 175669

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 13:00

1432 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Generisk profil i området rundt høyde 1492

Vær

Snø -12 °C 15 m/s fra NV ↘ 100% skyer Anslår 10cm snø totalt siste døgn. Har vært sterk vind og snøfokk gjennom hele dagen, så vanskelig å anslå høyere på fjellet. Målt opp til 20m/s vind fra NV.

Tester

ECTP15@50cmQ1 Dårlig To første brudd i sjiktoverganger i fokksnølaget. Bruddforplantningen i løssnø over skarelag. Ca 30 grader helling

ECTN12@20cmQ2 Middels

ECTN11@15cmQ2 Middels

ObsID: 175666
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.