Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 14.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra nordvest fra lørdag ettermiddag har lagt opp mer fokksnø i hellinger mot nordøst til sørvest, og det fortsetter med nordvestlig kuling og snøbyger mandag. I lehellinger mot nordøst til sørvest vil det legges opp ganske mye fokksnø. Her vil det kunne være lett for en enkelt skiløper å utløse små til middels store skred i fersk fokksnø, eller med noe mer belastning middels store skred på skarelag/kantkorn eller løsere lag noe ned i snødekket. Øket pålagring av snø fører til at faregraden øker. Den er høyest lengst nordvest i regionen, der det kommer mest snø.
Vindeksponert terreng mot vest og nordvest er i stor grad avblåst, eller har lite snø med stedvis skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt øst- og sørvendt terreng kan ha godt med snø. Her har kuling fra vest til nord lagt opp ferskere og harde flak av den nysnøen som falt i løpet av uka. Generelt er det mindre snø enn normalt for årstiden, mest snø i nordvestlige del av regionen.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket på flere steder i regionen. Utbredelsen er noe usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag. I naboregionen (Hemsedal) er det observert fersk kantkorndannelse mellom 2 skarelag litt ned i snødekket. Det er grunn til å følge med på om dette også er tilfelle i Jotunheimen.
Ingen rapporter om ferske skred de siste 3 døgn.
Siste døgn frem til søndag morgen 1 -10 cm nysnø, mest lengst nordvest i regionen. -15 til -8 grader de kaldeste stedene natt til søndag, kuling fra nord til nordvest fra utpå søndag ettermiddag. Observasjon fra strynefjellet indikerer at det er lett å løse ut skred i det ferskeste fokksnølaget. Med noe større belastning kan man også påvirke et løsere snølag som hviler på et skarelag litt lenger ned i snødekket.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til mandag.
Skyet.
Mest nedbør lengst i nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

i kommune: VÅGÅ

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: LOM

Notater

Stabilitetstest

Middels

ECTN10@30cmQ2

Vær

Snø

-8.0 grader

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppsprekking rundt skiene og 2-3 m skytende sprekker i innblåst fokksnø i sø-vendte leheng.

Vær

Snø

Snødekke

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Notater

Mye vind fra Nord med kast opp mot 15m/s. Jevnt med nedbør gjennom dagen. Mellom 7-12mm på dagen i dag.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stabilitetstest

Middels

ECTP11@65cmQ2

Vær

Snø

-7.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: StianL (****)

i kommune: VANG

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Rapportert av: StianL (****)

i kommune: VANG

Vær

Snø

-6.0 grader

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: LOM

Notater

Noe god snø for skikjøring finnes.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind i natt og på dagen (12 m/s). Ca 5-8 cm ny snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke nedbør

-9.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Arnfinn@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Stabilitetstest

Middels

ECTN11@15cmQ2

Vær

Snø

-12.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTN12@20cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP15@50cmQ1

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.