Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes opptil 20 cm nysnø, mest i vestlige deler av regionen. Fra utpå dagen vil nordvestlig sterk kuling flytte tilgjengelig, løs snø til leområder mot øst til sør. Det vil være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i områder med fersk fokksnø, både der fokksnøflakene ligger på glatt skare, og der ferske fokksnøflak har lagt seg opp eldre og harde flak eller løsere nysnø. Man bør være oppmerksom i leheng i sektor nordøst til sørvest. Snøskredfaren er høyest på slutten av dagen, og høyest vest i regionen der det kommer mest snø.
Vindeksponert terreng mot vest er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt øst- og sørvendt terreng kan ha godt med snø. Her har kuling fra vest til nord lagt opp ferskere og harde flak av den nysnøen som falt tidlig i uka. Generelt er det mindre snø enn normalt for årstiden.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket på flere steder i regionen. Utbredelsen er noe usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag. I naboregionen (Hemsedal) er det observert fersk kantkorndannelse mellom 2 skarelag litt ned i snødekket. Det er grunn til å følge med på om dette også er tilfelle i Jotunheimen.
Ingen rapporter om ferske skred de siste 3 døgn.
Det siste døgnet har vinden minket en gpd del. Det falt 2-5 cm nysnø vest i regionen fredag. Lørdag formiddag kom det noen få cm nysnø i hele regionen. Det var -12 til -6 gader de kaldeste stedene natt til lørdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 15:53

1445 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Tester

ECTX Middels

ECTN15@20cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vestavind, 15m/s

Skredfarevurdering

2 Moderat Små skred, mulig å løse ut. Stabiliserer seg på noen dager. Temperaturen faller nå. I vest jotunheimen er det for dårlige snøforhold til at vinden alene skaper en sterk 3er. Lite fersk snø selv om det fallt noe mer enn varslet i natt. Avhenger litt av det kommende snøfallet, men slår det til vil skredfaren med sikkerhet øke.

Vær

-12 °C fra V → 50% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Notater

Kraftig V vind. Kraftig snøfokk midt på dagen da vinden tok seg til. Etterhvert kraftigere vind, men mindre snø å flytte på. Det var ca 4-5 cm fersk snø på morran. Ferske skavler og fonner glir ut med litt motstand og stor tilleggsbelastning

ObsID: 175468

Jotunheimen / VANG

Snø

13.01.2019 kl. 14:05

1258 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fersk fokksnø løsnet lett på is/skarelag ved lbt. Q1 brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynt islag her. Enkelte steder også tynn smeltefrysskare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@11cmQ2 Middels Fersk innblåst fokksnø oppå smeltefrysskare/islag fra mildvær 10.01.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Noe nysnø blir effektivt transportert til østlig sektor ved hjelp av til dels sterk vind fra vest. Legger seg på islag/ smeltefrysskare fra mildværet 10.01

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite nysnø siste døgn og lite eller ingen snø tilgjengelig for vindtransport utover dette opp til observert høyde 1300m. Sterk vind fører til snøtransport over i østlig sektor. Lesider som samler godt med snø kan føre til flakdannelse som kan løsne ved skiløpers belastnng oppå skarelag. Ikke veldig god forplantning i den ferske fokksnøen enda, men pågående vind vil trolig føre til hardere flak utover kvelden. Fersk fokksnø er det fremtredende skredproblemet, og svake lag lenger ned i snødekket vil være svært vanskelige å påvirke. FG 2 vil trolig være representativt for områdene på denne siden av Jotunheimen. Mer nysnø og fremdeles sterk vind vil føre til ytteligere pålagring i østlig sektor. Det vil trolig ta litt tid før fokksnøen stabiliserer seg på skaren og det vil være mulig å trigge flak med fersk fokksnø som kan bli større enn i dag, trolig opptil str. 3. FG. vil være økende og fg 3 vil trolig være rett for 13.01. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra, men dypere lag virker vanskelige å trigge i dag. Kanksje økende belastning i form av snø vil gjøre de mer responsive i morgen..

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra V → 20% skyer Varierende vindstyrke utover dagen. Til dels kuling og sterkere i enkelte vindkast.

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Der vinden har tatt er nysnø og myk snø avblåst. Skare og is ligger igjen i vestlig sektor. Noe mykere fokksnø mot østlig sektor. Ligger over is/skarelaget fra mildværet 10.01. Forplantning i fokksnøen som løsner relativt lett på isen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ mellom 1500 moh og 900 moh Skredproblemet vil være fremtredende i områder hvor mildværet har dannet skare og det er fersk fokksnø med forplantning over. Dvs. Over eller i skoggrensa og oppover til dit miødværet dannet skaren. I Østlig sektor.

Snøprofil

10 lagdelinger observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet Snøprofil i NNV leside. I vindpåvirket fokksnø.

ObsID: 175503

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 13:30

1404 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Tester

ECTN17@10cmQ2 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter

ObsID: 175486

Jotunheimen / Presten, Leirvassbu

Snø

13.01.2019 kl. 13:14

1437 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Generisk profil i leheng opp mot Presten

Vær

Snø -10 °C 10 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe nedbør og mye vind siste døgn har transportert snø inn i leheng. Skredproblem 1 som beskrevet tidligere (fokksnø over nedføyket ubunden snø).

ObsID: 175471

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 13:00

1406 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Tester

ECTN16@6cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

10 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng SV over 1300 moh

ObsID: 175469

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

13.01.2019 kl. 12:39

996 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekning Nvendt
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tråkket ut litt av skavl som tok med seg overflatesnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snø dekning sørvendt side av Langvasseggje
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nysnøen har lagt seg på et skarelag som blir den kritiske bruddflaten ved 1-4 lette slag ved blokktesten. Også brudd på nysnø under F-fast fokksnø på ett slag.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet ca 15 cm nysnø i vind fra NV. Dette har gitt nysnøflak og fonner i hellinger og brattheng mot S til Ø. Mektighet opp til 100 cm flere steder. Stort sett F- til 4F- fasthet, og dette øverste nysnøflaket løsner lett ved belastning : 1-2 lette slag ved LBT. I liten kant forplantet et skavlnedfall seg til resten av kanten som en softslab. Svakt lag er gjennomgående lag med laus nysnø. Flere steder to slike lag innen en halvmeter, der det nederste ligger an mot et tjukt skarelag. Dette framstår som mest kritisk og vil kunne gi i hvert fall middels store skred. Gjennom dagen har det vært 4-7 minusgrader og frisk bris. Forventer at flakene er fastere og større høgere opp i terrenget. Mer vind og nedbør som snø vil forsterke denne situasjonen.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, særlig i høgden.

Tester

ECTN2@20cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S

ObsID: 175463

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

13.01.2019 kl. 12:29

1219 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Str 1 skred over Tyinstølen.

Skredhendelse

13. jan 12:34 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1244 moh og sluttet på 1226 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 m bred bruddkant Brattheng Observert på webkamera.

ObsID: 175422

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

13.01.2019 kl. 11:36

900 moh

Albert (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø -4 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Moderat snøfokk

ObsID: 175408

Jotunheimen / VANG

Snø

13.01.2019 kl. 08:46

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

34 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ikke snøfokk på tyinkrysset

ObsID: 175363

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 15:17

1383 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Snødekke mot Smørstabbtindan
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil omr Krossbu

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 60% skyer Været klarnet opp til ca 90% skydekke, og temperaturen sank til ca -10 ila de to timene vi var i området.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Svært tynt skarelag på toppen etter mildt vær for to dager siden(?). Generelt mye bra skiføre rundt Krossbu nå. En god del løs snø i overflaten tilgjengelig for vindtransport. Mer løs snø i leheng mot øst.

Snøprofil

10 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet Helling 32 grader, og NV- eksposisjon.

ObsID: 175291
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.