Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes opptil 20 cm nysnø, mest i vestlige deler av regionen. Fra utpå dagen vil nordvestlig sterk kuling flytte tilgjengelig, løs snø til leområder mot øst til sør. Det vil være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i områder med fersk fokksnø, både der fokksnøflakene ligger på glatt skare, og der ferske fokksnøflak har lagt seg opp eldre og harde flak eller løsere nysnø. Man bør være oppmerksom i leheng i sektor nordøst til sørvest. Snøskredfaren er høyest på slutten av dagen, og høyest vest i regionen der det kommer mest snø.
Vindeksponert terreng mot vest er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt øst- og sørvendt terreng kan ha godt med snø. Her har kuling fra vest til nord lagt opp ferskere og harde flak av den nysnøen som falt tidlig i uka. Generelt er det mindre snø enn normalt for årstiden.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket på flere steder i regionen. Utbredelsen er noe usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag. I naboregionen (Hemsedal) er det observert fersk kantkorndannelse mellom 2 skarelag litt ned i snødekket. Det er grunn til å følge med på om dette også er tilfelle i Jotunheimen.
Ingen rapporter om ferske skred de siste 3 døgn.
Det siste døgnet har vinden minket en gpd del. Det falt 2-5 cm nysnø vest i regionen fredag. Lørdag formiddag kom det noen få cm nysnø i hele regionen. Det var -12 til -6 gader de kaldeste stedene natt til lørdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vestavind, 15m/s

Notater

Kraftig V vind. Kraftig snøfokk midt på dagen da vinden tok seg til. Etterhvert kraftigere vind, men mindre snø å flytte på. Det var ca 4-5 cm fersk snø på morran. Ferske skavler og fonner glir ut med litt motstand og stor tilleggsbelastning

Vær

Ikke observert

-12.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTN15@20cmQ2

Stabilitetstest

Middels

ECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: For kommunen. Beskrivelse: Noe nysnø blir effektivt transportert til østlig sektor ved hjelp av til dels sterk vind fra vest. Legger seg på islag/ smeltefrysskare fra mildværet 10.01

Snøprofil (2012)

100006

Snøprofil (2012)

Fersk fokksnø løsnet lett på is/skarelag ved lbt. Q1 brudd.

100007

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 119,00 cm

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTP12@11cmQ2

Stabilitetstest

Middels

ECTP12@11cmQ2

Snødekke

3 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snøprofil (2012)

99992

Stabilitetstest

God

ECTN17@10cmQ2

Snødekke

100 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Arnfinn@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Vær

Snø

-10.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTP10@20cmQ2

Snødekke

40 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Hanky@Forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snøprofil (2012)

99982

Vær

Ikke observert

Stabilitetstest

Middels

ECTN16@6cmQ2

Snødekke

50 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: SKJÅK

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Middels

ECTN2@20cmQ3

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: SKJÅK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø

-4.0 grader

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

34 cm snødybde

3 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Arnfinn@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 99,50 cm

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Stabilitetstest

God

CTH22@14cmQ2

Stabilitetstest

God

ECTN26@14cmQ2

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.