Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 12.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra nordvestlig retning har gjort flakdannelser i sør- til østvendte hellinger hardere. Fokksnøflakene har mange steder har lagt seg på seg på glatt skare. Det forventes at snøskred kan løses ut ved tilleggsbelastning av en enkelt skiløper. Vær også oppmerksom på mindre leområder som ligger på tvers av vindretningen. Terreng som omfattes av skredfare vil være relativt enkelt å identifisere og være sammenfallende med der det er naturlig å ferdes på ski. I regionens grenseområder mot nord og vest vil omfanget av fersk vindtransportert snø være størst. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis rim i snødekket, men det er stort sett vanskelig å løse ut skred på disse lagene.
Vindeksponert terreng er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt øst- og sørvendt terreng kan ha godt med snø. Her har kuling fra vest til nord lagt opp ferskere og harde flak av den nysnøen som falt tidlig i uka.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket på flere steder i regionen. Utbredelsen er noe usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag.
Torsdag ble det observert noen middels store, våte løssnøskred i bratt nordvedt helling i Skjåk.
Det har kommet noen få cm nysnø lengst nordvest i regionen siste døgn. Vinden har blåst fra vest til nordvest med kuling, i høyfjellet storm. Juvasshøe (1883 moh) har målt perioder med sterk storm. Torsdag var det varmegrader opp til ca. 1200 moh.
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Storm fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Arnfinn@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 99,50 cm

Stabilitetstest

God

CTH22@14cmQ2

Stabilitetstest

God

ECTN26@14cmQ2

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Andreas@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Stabilitetstest

God

CTH30@110cmQ2

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stabilitetstest

Middels

CTM13@30cmQ2

Snøprofil (2012)

99870

Stabilitetstest

Middels

ECTN13@30cmQ2

Vær

Ikke observert

9.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTP15@44cmQ2

Notater

Nedføyket lag med nysnø innen en halvmeter. Gammel kantkorndannelse ved bakken, disse krystallene var blandet med avrundede kantkorn som tyder på en nedbrytende prosess.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: OleP@forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 150,00 cm

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTV@11cmQ1

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTH23@60cmQ2

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTPV@11cmIkke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Morten@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil

Antall Lag: 9

Total dybde: 125,00 cm

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTM14@60cmQ1

Snøprofil (2012)

99849

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTM29@120cmQ3

Vær

Snø

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP25@60cmQ1

Snødekke

125 cm snødybde

6 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jens@Forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Notater

Snøprofil kommer

Rapportert av: Jens@Forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Snøprofil

Antall Lag: 11

Total dybde: 161,00 cm

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP3@31cmQ1

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTE9@34cmQ1

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP24@64cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Hanky@Forsvaret (Ukjent)

i kommune: LOM

Stabilitetstest

Middels

CTM11@40cmQ2

Stabilitetstest

Middels

ECTP15@40cmQ2

Vær

Ikke observert

-5.3 grader

Snødekke

130 cm snødybde

8 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 90,00 cm

Snøprofil (2012)

99835

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@15cmQ1

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kg@forsvaret (***)

i kommune: LOM

Snøprofil (2012)

Kommentar: På ca 80, 90 og 95 cm dybde finnes det lag med DF/RG 0,5-1mm. CTM11@17cm - uregelmessig brudd. NB! Pit ikke valid mtp resultat av CT.

99877

Vær

Ikke observert

-6.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.