Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og sterk vind danner fokksnøflak i høyden. Skred kan få store konsekvenser for en skiløper pga oppstikkende stein.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vind og nedbør kombinert med løs snø som ligger i fjellet fra før fører til at det dannes fokksnøflak i sør- og østvendte leområder og i forsenkninger i terrenget. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i denne snøen. Det har vært vind fra ulike retninger de siste dagene, så det forventes å ligge eldre fokksnø i flere himmelretninger. Noen steder finnes det et svakt lag av rim i snødekket, men dette utgjør sannsynligvis ikke et eget skredproblem. Det gamle underliggende snødekket vurderes som stabilt.
Det har de siste dagene kommet nysnø i flere omganger. Det er generelt mindre snø enn normalt i regionen, men en finner skiføre fra 1200-1300 moh. Den ferske snøen ligger i mange områder på et hardt og stabilt snødekke fra oktober. Det har vært perioder med kuling de siste dagene og snødekket er mange steder vindpåvirket. Vinden har lagt opp fokksnøflak i leformasjoner i flere himmelretninger.
Det er observert svakt lag av kantkorn under skarelag på 1300 moh. Utbredelse er uvisst. Denne observasjonen er gjort i Leirdalen. Det vil kunne bli et eget skredproblem når det kommer mer pålagring av snø. Kuldeperioden i november skapte overflaterim. Det er observert i flere områder i regionen, men det viser liten evne til forplantning og det har trolig liten utbredelse.
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest.
-11 °C til -6 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

09.12.2018 kl. 12:23

1067 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Økende vindtransport.

Snødekke

ObsID: 170634

Jotunheimen / VANG

Snø

09.12.2018 kl. 09:48

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

28 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 170674

Jotunheimen / LOM

Snø

08.12.2018 kl. 13:37

1338 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tynt og steinete føre høgt opp på begge sider av Leirdalen. Her ser ein innover mot Hurrbrean/Veslefjelltind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Merk kantkorn under kraftig skarelag. Ikkje aktivt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Spadehåndtaket står i kantkorn under skaren. Ikkje påvist rim over sksren her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Også vidare innover mot Søre Illåbrean og opp mot Bukkehøe er det tynt og laust føre

Skredfarevurdering

1 Liten Tynt snødekke og mange steder laus nysnø rett på bakken. På fonner er det fint laussnøføre som binder godt til underliggende skare her. Lite snø og knapt skiføre her i området. Kantkorn under skare kan på lang sikt bli et aktivt skredproblem. skredproblem. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Tester

ECTX God

Vær

Snø -5 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kun aktuelt i enkelte fonner.

ObsID: 170537

Jotunheimen / LOM

Snø

08.12.2018 kl. 12:23

1009 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekke og vær retning vest mot Skagsnebb

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 170522

Jotunheimen / LOM

Snø

08.12.2018 kl. 11:40

596 moh

Albert (*****)

Vær

Snø -5 °C 0 m/s 100% skyer <0,5 cm/time

ObsID: 170506

Jotunheimen / VANG

Snø

07.12.2018 kl. 08:02

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

24 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C

ObsID: 170388

Jotunheimen / VANG

Snø

06.12.2018 kl. 11:29

1117 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Overflaterim i mikroterrengforsenking.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Noe bruddforplantning på rim. Stav for skala.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Snøprofil fra kanten av innblåst heng. Fant overflaterim flere steder i nærheten av det innblåste henget. Flak brøt lett, men ble ikke større enn avtrykket til skia. Stor ruhet på den overflaten rimet vokste antas å være årsaken til begrensningen i bruddforplantning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Snødekket i bratthenget under Varden.

Snødekke

Overflaterim under tårn på Gamle Varden. Snøprofil kommer.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 900 moh Jeg tror at den sterke vinden tirs-ons ødela det meste av rimet som var i terrenget. Dermed finnes rimet noen plasser, antageligvis først og fremst i lesider ved foten av heng. Rimet er på det gamle snødekket som er tynt, flekkvis og har steiner og terrengformasjoner stikkende opp gjennom seg.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S over 800 moh Snøavsetningene fra tirs-ons er særdeles flekkvis, også i lehengene. Dette begrenser potensiell skredstørrelse.

ObsID: 170264

Jotunheimen / VANG

Snø

06.12.2018 kl. 10:12

1267 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Snøprofil tynt snødekke. Øverste lag er solid og viser ikke evne til bruddforplantning på kanten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Snøprofil avblåst snødekke. På dette vil neste snø falle.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Snøprofil fra mer innblåst side. ECTP21 på myke, ubundne nysnøpartikler (PP) over skarelag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Norge as Kommentar:  Bilde fra snøprofillogging. Se snøprofil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Brattheng under Tyinstølsnøse (Mel1 og Mel2).
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Norge as Kommentar:  Skiføret har noe lumske egenskaper.

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Flekkvis innblåst snø etter NV vind tirs-ons. Varierende hardhet. Ligger på gammelt og særs tynt snødekke fra slutten av oktober.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Noen bratte heng Begrensede snømengder i terrenget gjør at flak ikke kan vokse seg store. Dette gjør at den gamle snøen, hvor de svake lagene er i nærheten av, har steiner og terrengformasjoner stikkende opp gjennom seg.

ObsID: 170236

Jotunheimen / VANG

Snø

06.12.2018 kl. 09:59

1157 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tydelig rimlag under fokksnø i bunn av heng, leside mot øst.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  På ru rimflate oppå oktoberskaren.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen faretegn observert bortsett fra hvis en provoserer frem sprekkdannelse ved kryssing i fokksnøansamlinger. Rimlag som potensielt kan forårsake ustabile fokksnøflak finnes trolig i svært begrenset omfang, og ligger oppå ujevn gammel skare. Fokksnøflakene er små og isolert pga. liten snømengde, og sterk vind fra vest. På grunnlag av dette vurderes skredfaren for dette området til FG1. Bilder fra østligere deler av regionen tyder på mer snø der, noe som kan forsvare en høyere fg pga skredstørrelsen muligens kan komme opp i str. 2? Snødekkets sammenbinding vil bil bli sterkere, men høy temperaturgradient rundt toppen av skaren vil trolig føre til kantkorndannelse og ingen stabilisering av eksisterende rimlag. Men det trengs mer snø før fg vil øke. Varslet faregrad er riktig Bra, men ville fremhevet nordøstlig sektor for fokksnøansamling i steden for kun nord. Sterk vind fra NV tidligere førte til dette.

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lite snø generelt. Noe mer østover virker det som. Svært tynt og ujevnt snødekke. Avblåst med kun skaren igjen utenom leformasjoner. Her er det varierende tykkelse og hardhet på fokksnøen, men den har stabilisert seg godt uten tydelige lagdelinger. Den gamle skaren er stabil og har ikke utviklet seg til kantkorn som kan utgjøre et problem enda. Rimlaget som ble dannet i kuldeperioden i novmber er stedvis intakt. Dette gjelder sannsynligvis lavereliggende steder ned mot dalbunnen som har vært i le for vind og hvor rimdannelsen har vært størst. Rimet ligger på ujevnt tynt skarelag og er brutt opp av stein, kvist og kvast.

Tester

ECTP2@23cmQ2 Dårlig På rimlaget.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ under 1200 moh Rimet ligger trolig i isolerte lesider nedoveri lesidene. Ingen drønn eller andre faretegn som tyder på rim så det er trolig ikke utbredt.

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 170235

Jotunheimen / VANG

Snø

06.12.2018 kl. 09:40

1252 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Litt nysnø på vindpakket hard fra tirsdag antageligvis.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Tettere skydekke over Eidsbru/Øye

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Flekkvis hard og myk vindpakket snø i SØ- heng. Mange steder avblåst, leheng er lastet med myk vindpakket, tydelige forsenkninger er lastet med hard vindpakket under myk vindpakket. Hittil er bare ubunden nysnø obs som svakt lag under vindpakket nysnø.

Notater

Profil kommer senere.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 30% skyer

ObsID: 170229

Jotunheimen / VANG

Snø

06.12.2018 kl. 08:56

1153 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Sammenbundet snø kan bryte ved kryssing og hopping. Ikke typisk for området generelt, men mulig i fokksnøansamlinger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt moderat belastning. Plutselig brudd, ujevn overflate. Q2? Brudd i delvis nedbrutt løssnølag 4f ca 5 cm over skaren. Fokksnø 1 f som bryter over 4f.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 170225

Jotunheimen / VANG

Snø

06.12.2018 kl. 08:24

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 15% skyer

ObsID: 170220
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.