Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og sterk vind danner fokksnøflak i høyden. Skred kan få store konsekvenser for en skiløper pga oppstikkende stein.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vind og nedbør kombinert med løs snø som ligger i fjellet fra før fører til at det dannes fokksnøflak i sør- og østvendte leområder og i forsenkninger i terrenget. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i denne snøen. Det har vært vind fra ulike retninger de siste dagene, så det forventes å ligge eldre fokksnø i flere himmelretninger. Noen steder finnes det et svakt lag av rim i snødekket, men dette utgjør sannsynligvis ikke et eget skredproblem. Det gamle underliggende snødekket vurderes som stabilt.
Det har de siste dagene kommet nysnø i flere omganger. Det er generelt mindre snø enn normalt i regionen, men en finner skiføre fra 1200-1300 moh. Den ferske snøen ligger i mange områder på et hardt og stabilt snødekke fra oktober. Det har vært perioder med kuling de siste dagene og snødekket er mange steder vindpåvirket. Vinden har lagt opp fokksnøflak i leformasjoner i flere himmelretninger.
Det er observert svakt lag av kantkorn under skarelag på 1300 moh. Utbredelse er uvisst. Denne observasjonen er gjort i Leirdalen. Det vil kunne bli et eget skredproblem når det kommer mer pålagring av snø. Kuldeperioden i november skapte overflaterim. Det er observert i flere områder i regionen, men det viser liten evne til forplantning og det har trolig liten utbredelse.
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest.
-11 °C til -6 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

28 cm snødybde

4 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Vær

Snø

-5.0 grader

Snødekke

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

1 Liten

Snøprofil (2012)

Merk kantkorn under kraftig skarelag. Ikkje aktivt.

95652

Snøprofil (2012)

Spadehåndtaket står i kantkorn under skaren. Ikkje påvist rim over sksren her.

95653

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Snødekke

20 cm snødybde

7 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Vær

Snø

-5.0 grader

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Vær

Ikke nedbør

-5.5 grader

Snødekke

24 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Snødekke

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snøprofil (2012)

Snøprofil fra kanten av innblåst heng. Fant overflaterim flere steder i nærheten av det innblåste henget. Flak brøt lett, men ble ikke større enn avtrykket til skia. Stor ruhet på den overflaten rimet vokste antas å være årsaken til begrensningen i bruddforplantning.

95448

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Snødekke

65 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil (2012)

Snøprofil tynt snødekke. Øverste lag er solid og viser ikke evne til bruddforplantning på kanten.

95438

Snøprofil (2012)

Snøprofil avblåst snødekke. På dette vil neste snø falle.

95450

Snøprofil (2012)

Snøprofil fra mer innblåst side. ECTP21 på myke, ubundne nysnøpartikler (PP) over skarelag.

95451

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

25 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP2@23cmQ2

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredfarevurdering

1 Liten

Snøprofil (2012)

Tydelig rimlag under fokksnø i bunn av heng, leside mot øst.

95431

Snøprofil (2012)

95434

Snøprofil (2012)

95437

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Snødekke

Notater

Profil kommer senere.

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.