Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og sterk vind danner fokksnøflak i høyden. Skred kan få store konsekvenser for en skiløper pga oppstikkende stein.

Fokksnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vind og nedbør kombinert med løs snø som ligger i fjellet fra før fører til at det dannes fokksnøflak i sør- og østvendte leområder og i forsenkninger i terrenget. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i denne snøen. Det har vært vind fra ulike retninger de siste dagene, så det forventes å ligge eldre fokksnø i flere himmelretninger. Noen steder finnes det et svakt lag av rim i snødekket, men dette utgjør sannsynligvis ikke et eget skredproblem. Det gamle underliggende snødekket vurderes som stabilt.
Det har de siste dagene kommet nysnø i flere omganger. Det er generelt mindre snø enn normalt i regionen, men en finner skiføre fra 1200-1300 moh. Den ferske snøen ligger i mange områder på et hardt og stabilt snødekke fra oktober. Det har vært perioder med kuling de siste dagene og snødekket er mange steder vindpåvirket. Vinden har lagt opp fokksnøflak i leformasjoner i flere himmelretninger.
Det er observert svakt lag av kantkorn under skarelag på 1300 moh. Utbredelse er uvisst. Denne observasjonen er gjort i Leirdalen. Det vil kunne bli et eget skredproblem når det kommer mer pålagring av snø. Kuldeperioden i november skapte overflaterim. Det er observert i flere områder i regionen, men det viser liten evne til forplantning og det har trolig liten utbredelse.
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest.
-11 °C til -6 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.