Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 08.12.2018

1
Liten
Publisert:

Ver forsiktig i leområder som samlar fokksnø. Hugs at også små skred kan få store konsekvensar pga oppstikkande stein.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er framleis mogeleg å løyse ut skred i fokksnøen som vart danna siste dagar. Nokre stader finst det også svakt lag av rim i snødekket, men dette laget viser ikkje stor evne til brotforplanting, og evt skred på dette laget vil oppføre seg omlag som skred på svakt lag av nysnø.
Dei siste dagane har det kome nedbør i form av snø fleire gonger. Det er mindre snø enn normalt i regionen, men ein finn skiføre frå 1200-1300 moh. Den ferske snøen ligg mange stader på eit hardt og stabilt snødekke frå oktober. Det har vore periodar med kuling dei siste dagane og snødekket er mange stader vindpåverka. Vinden har lagt opp fokksnøflak i leformasjonar i fleire himmelretningar.
Kuldeperioden i november skapte overflaterim. Det vert observert fleire stader i regionen, men det viser liten evne til forplantning, og det har truleg liten utbreiing.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-10 °C til -6 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Vær

Snø

-5.0 grader

Snøprofil (2012)

Merk kantkorn under kraftig skarelag. Ikkje aktivt.

95652

Snøprofil (2012)

Spadehåndtaket står i kantkorn under skaren. Ikkje påvist rim over sksren her.

95653

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Snødekke

20 cm snødybde

7 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Vær

Snø

-5.0 grader

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

24 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-5.5 grader

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

Snøprofil (2012)

Snøprofil fra kanten av innblåst heng. Fant overflaterim flere steder i nærheten av det innblåste henget. Flak brøt lett, men ble ikke større enn avtrykket til skia. Stor ruhet på den overflaten rimet vokste antas å være årsaken til begrensningen i bruddforplantning.

95448

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

65 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Snøprofil (2012)

Snøprofil tynt snødekke. Øverste lag er solid og viser ikke evne til bruddforplantning på kanten.

95438

Snøprofil (2012)

Snøprofil avblåst snødekke. På dette vil neste snø falle.

95450

Snøprofil (2012)

Snøprofil fra mer innblåst side. ECTP21 på myke, ubundne nysnøpartikler (PP) over skarelag.

95451

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

25 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP2@23cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil (2012)

Tydelig rimlag under fokksnø i bunn av heng, leside mot øst.

95431

Snøprofil (2012)

95434

Snøprofil (2012)

95437

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: VANG

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Notater

Profil kommer senere.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snøprofil (2012)

Lbt moderat belastning. Plutselig brudd, ujevn overflate. Q2? Brudd i delvis nedbrutt løssnølag 4f ca 5 cm over skaren. Fokksnø 1 f som bryter over 4f.

95416

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Vær

Ikke nedbør

-5.5 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.