Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 19.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold med vedvarende svakt lag som påvirkes av varme og kan gi naturlig utløste våte løssnøskred. Vær også oppmerksom på skavlbrudd.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme dager og kalde netter vil virke stabiliserende på snødekket, men det vil fortsatt være krevende forhold med både svake lage og våt snø. Skredfaren vil være økende utover dagen pga varme. Klarvær på natta vil fryse og slik stabilisere snødekket noe tidlig på dagen før sol og varme tar tak. Det kan ventes en del naturlig utløste våte løssnøskred og flakskred, spesielt der sola får tak. Sterk vind utover dagen forventes ikke å flytte på store mengder av snø når snødekket generelt er preget av fuktighet, og noen plasser gjenfrysning. Vær også obs på skavler som kan knekke.
Varmen har påvirket snøoverflaten i alle himmelretninger. Helt opp til fjelltopphøyde i solvendte sider. Det øverste snølaget er derfor mange plasser preget av fuktighet. Der det har vært nattefrost er det skare på overflaten. Nordvendte formasjoner over 1500 moh hav rim i overflaten over skarelaget. Topper og rygger er stort sett avblåst.
Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn dypt nede i snødekket. I nordlig sektor finnes også vedvarende svakt lag høyere opp i snødekket. Disse kom som følge av kalde påskenetter.
Det er i hele regionen observert flere naturlig utløste skred i øst-, syd, og vestvendt terreng. Sol og temperatur har vært utløsende faktor, og skredene har hatt vært opp mot både str. 2 og str. 3. Det gikk tirsdag et skiløperutløst vått løssnøskred str. 2 i et vestvendt heng over 1700 moh.
Det ble i Vågå observert drønn i snødekket mandag og ved Leirungstind tirsdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-1 °C til 5 °C på 1800 moh.
Til topps om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-2 °C til 3 °C på 1800 moh.
Til topps om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

4.0 grader

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

195 cm snødybde

Faretegn

Mye vann i snøen

Vann på toppen av dekke, samt som hopper seg opp over lag nedi dekke.

Faretegn

Drønn i snøen

Det jeg kaller vår drønn. Går på hardere lag oppå svært løse smelteformer. Altså våt snø, (V), så hardere (M) så helt "råttent", (WW). Fuktighet i parentes.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: JonDahlRasmussen (Ukjent)

i kommune: LOM

Skredhendelse

3 - Middels

Vått løssnøskred

Vær

Ikke observert

8.0 grader

Ulykke/hendelse

+8 og sol gjør sitt.

Ikke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Rapportert av: Kristoffergh88 (Ukjent)

i kommune: LOM

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: NØ-vendt på sted angitt som observasjonspunkt. Gikk akkurat nå, str 3.. Nedover forbi øvre brefallet..

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: LOM

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen, på tilnærmet flatmark i bunnen av dalen ca 1300 moh. Det var helt klart et dypere lag som kollapset, muligens mot bakken

Rapportert av: Albert (*****)

i kommune: LOM

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.