Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I store deler av regionen bygger det seg opp nye fokksnøflak etter hvert som vinden øker utover torsdagen. Disse vil legges seg over svake lag av nysnø og rim. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i den ferske fokksnøen. I bratte sydvendte fjellsider vil varme fra sola kunne forårsake naturlige utløste løssnøskred. Det finnes flere svake lag av kantkorn og rimkrystaller nede i snødekket. Det kreves generelt større tilleggsbelastning for å påvirke disse lagene, men dersom disse lagene påvirkes kan det gå større skred. Lag av kantkorn og rim vil være lettest å påvirke der snødekket er tynt eller mykt.
Snøoverflaten består av mye løs nysnø (10 -30 cm) og flak av varierende hardhet. Flakene ligger over lag av løsere snø. Noe vindpakket snø på rygger og fjelltopper. Under dette består snødekket av ulike lag av gammel fokksnø, svake lag av rim, svake lag av kantkorn, skare og smelteomvandlet snø. I store deler av regionen har vi et godt utviklet rimlag i snøoverflaten.
Vi har et komplekst snødekke med flere vedvarende svake lag fra tregrensen og oppover. Høyere oppe i snødekket finnes et lag av nedsnødd rim. Lengre ned er det et lag av kantkorn over et skarelag. Dypt og nær bakken har kantkorn utviklet seg til begerkrystaller.
I bratte, syd- og vestvendte heng tar solen godt når den er fremme og det er observert flere mindre løssnøskred som er naturlig utløst av solinnstrålingen.
Observasjoner viser at det er mulig for en skiløper å påvirke de svake lagene i snødekket. I Luster ble det tirsdag observert flere drønn i snøen, og fra Sjåk kom det mandag observasjon inn om at det var lett å tråkke igjennom den øverste snøen og påvirke svake lag.
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-17 °C til -10 °C på 1800 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra nord
Temperatur
-21 °C til -9 °C på 1800 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.