Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 09.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske fokksnøflak vil utgjøre det dominerende skredproblemet. Vind fra vest har lagt opp ferske flak i fjellsider vendt mot øst. Med lavere temperatur vil flakene trenge litt mer tid på å stabilisere seg. Evnen til bruddforplantning til de ferske flakene vil variere utfra vind og løssnø, men skredstørrelsen ventes ikke å bli større enn str. 2, små. Det ligger kantkorn rundt skarelag, samt rim nede i snødekket. Utbredelsen av disse svake lagene vil variere i regionen. Skredfaren vurderes til faregrad 2-moderat.
Etter mildvær onsdag og til midt på torsdag har temperaturen falt betydelig. Det har vært 0 grader opp i 1800 moh en periode. Mildværet har slått mest inn i vestlige deler av regionen, en del områder i øst er lite påvirket. Snødekket er derfor komplekst. Lengst vest har varmegrader påvirket snødekket ganske langt opp. Nysnø siste døgn, mest i vest. Opp i kuling fra vest har lagt opp en del fokksnø i østvendte hellinger. Der snødekket har vært vått, kan det ha dannet seg skare.
Snødekket innholder svake lag som kantkorn rundt skarelag og rim, som i noen områder har klart seg gjennom mildværet. Utbredelsen av dette er usikkert og må tas hensyn til i skredvurderingen, men tidligere observasjoner antyder at dette laget kan ha begrenset forplantningsevne.
Fredag ble det meldt om et lite skred langs veien ved Tyin.
Observert rundt 10 mm nedbør vest i regionen, Sognefjellshytta 12 mm fra torsdag morgen til fredag morgen. Noe mindre østover. Stort sett som snø.
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Frisk bris fra vest, endring til liten kuling fra nordvest om kvelden
Temperatur
-9 °C til -5 °C på 1800 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
5 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område
Vind
Liten kuling fra vest
Temperatur
-10 °C til -6 °C på 1800 moh
Skydekke
Skyet
Mest nedbør lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.