Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 08.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske fokksnøflak vil utgjøre det dominerende skredproblemet på fredag. Med vind fra V vil det legge seg opp ferske flak i fjellsider vendt mot Ø. Med lavere temperatur vil flakene trenge litt mer tid på å stabilisere seg. Evnen til bruddforplantning til de ferske flakene vil variere utfra vind og løssnø, men skredstørrelsen ventes ikke å bli større enn str. 2, små. Det ligger kantkorn rundt skarelag, samt rim nede i snødekket. Utbredelsen av disse svake lagene vil variere i regionen. Skredfaren vurderes til faregrad 2-moderat.
Regionen har ett komplekst snødekke med flere svake lag. Det har kommet omkring 10 cm snø det siste døgnet målt onsdag morgen. Mildvær og lite vind lavest i terrenget, i høyden har det blåst en del mellom V og S med fokksnøansamling i lesider.
Snødekket innholder svake lag som kantkorn rundt skarelag og rim. Utbredelsen av dette er usikkert og må tas hensyn til i skredvurderingen, men tidligere observasjoner antyder at dette laget kan ha begrenset forplantningsevne.
Tirsdag ble det meldt om skiløperutløst skred str 1-harmløst ved Tyin.
Snødybde ca 50-150 cm, mest snø vest i regionen.
Nedbør
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sør
Temperatur
-8 °C til 1 °C på 1800 moh
Plussgrader
Opp til 1800 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet
Betydelig lavere snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Frisk bris fra vest, endring til liten kuling fra nordvest om kvelden
Temperatur
-9 °C til -5 °C på 1800 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.