Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 22.05.2017

1
Liten
Publisert:

Vær obs på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Hold avstand til utløpssoner for våte skred. Vedvarende svakt lag kan gi våte flakskred.

Skredfarevurdering

Soloppvarming og varme temperaturer gjør at bindinger nede i snødekket svekkes av smeltevann. Dette kan lokalt gi glideskred. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. I nordvestlige del av regionen, der det kommer nysnø med vind, kan det dannes nysnøflak, men det ventes å ha svært begrenset omfang. Skarelag nede i snødekket kan samle vann og gi brudd i vedvarende svakt lag av kantkorn over skarelag. Dette skredproblemet antas å svært begrenset utstrekning. Nattefrost vil danne skare og virke stabiliserende på overflaten. Skredfaren vurderes til 1-liten, men kan lokalt være høyere der det finnes svake lag i snødekket.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
Siste uka har det vært varmt vær, nedbør som regn til fjelltopphøyde og stor avsmelting. Dette har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Høyt til fjells er det observert lag med kantkorn mellom skarelag og mot bakken, særlig der snødekket er tynt. Kraftig nedbør som regn til topps forventes å ha gitt en nedsmelting av dette laget. Vær også oppmerksom på at tykke skarelag kan føre til opphopning av vann i snødekket og forsinkelse i nedsmelting av kantkornlag rundt skarelag. Observasjoner fra Sognefjellet og Bøverdalen forteller om mange mindre våte skred utløst av varmen. Det er også observert flere skavlbrudd. Siste døgn frem til søndag morgen er det kommet 2-5 mm regn i regionen. Det har ikke vært minusgrader på Juvasshøe (1894moh) siste døgnet.
Fra søndag ettermiddag ventes dreining til V frisk bris i fjellet. Litt regn i vest, opphold fra utpå ettermiddagen. 0-2 mm nedbør. Plussgrader omtrent til fjelltoppshøyde. Lavere temperatur mot kvelden, frost ned til ca 1000 moh. Mandag ventes V-NV periodevis frisk bris utsatte steder. Enkelte regnbyger i nordvest, snø over ca 1300-1400 moh, ellers opphold og perioder med sol. 0-2 mm.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Henning (**)

i kommune: LOM

Vær

Snø 0 grader

Fritekst

Mye vann i snødekket opp til ca 1500 moh. Litt nedbør i form av snø på ca 1500 moh og høyere, kom som regn lavere. Svært dårlig sikt.

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LOM

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

2 - Små Glideskred

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

1 Liten

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Vær

Ikke nedbør 0.0 grader

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Vær

Yr 4.0 grader

Snødekke

50 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snødekket virker som drenerer godt.

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

God ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Morten H (Ukjent)

i kommune: LOM

Vær

Ikke nedbør 9.0 grader

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredhendelse

4 - Store Skavlfall

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Ikke nedbør 14.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bekker er åpne. Samler seg vann i snødekke. Se tidligere bilder fra meg.

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Noen (2-5) 3 - Middels Våte flakskred

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) 2 - Små Våte løssnøskred

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) 2 - Små Våte flakskred