Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 22.05.2017

Velg dato

1
Liten
Publisert:

Vær obs på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Hold avstand til utløpssoner for våte skred. Vedvarende svakt lag kan gi våte flakskred.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Soloppvarming og varme temperaturer gjør at bindinger nede i snødekket svekkes av smeltevann. Dette kan lokalt gi glideskred. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. I nordvestlige del av regionen, der det kommer nysnø med vind, kan det dannes nysnøflak, men det ventes å ha svært begrenset omfang. Skarelag nede i snødekket kan samle vann og gi brudd i vedvarende svakt lag av kantkorn over skarelag. Dette skredproblemet antas å svært begrenset utstrekning. Nattefrost vil danne skare og virke stabiliserende på overflaten. Skredfaren vurderes til 1-liten, men kan lokalt være høyere der det finnes svake lag i snødekket.
Siste uka har det vært varmt vær, nedbør som regn til fjelltopphøyde og stor avsmelting. Dette har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Høyt til fjells er det observert lag med kantkorn mellom skarelag og mot bakken, særlig der snødekket er tynt. Kraftig nedbør som regn til topps forventes å ha gitt en nedsmelting av dette laget. Vær også oppmerksom på at tykke skarelag kan føre til opphopning av vann i snødekket og forsinkelse i nedsmelting av kantkornlag rundt skarelag. Observasjoner fra Sognefjellet og Bøverdalen forteller om mange mindre våte skred utløst av varmen. Det er også observert flere skavlbrudd. Siste døgn frem til søndag morgen er det kommet 2-5 mm regn i regionen. Det har ikke vært minusgrader på Juvasshøe (1894moh) siste døgnet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Henning (**)

i kommune: LOM

Fritekst

Mye vann i snødekket opp til ca 1500 moh. Litt nedbør i form av snø på ca 1500 moh og høyere, kom som regn lavere. Svært dårlig sikt.

Vær

Snø0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LOM

Skredhendelse

2 - SmåGlideskred

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

1 Liten

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Vær

Yr4.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

50 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snødekket virker som drenerer godt.

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Morten H (Ukjent)

i kommune: LOM

Vær

Ikke nedbør9.0 grader

Skredhendelse

4 - StoreSkavlfall

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Ikke nedbør14.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bekker er åpne. Samler seg vann i snødekke. Se tidligere bilder fra meg.

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.