Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 21.05.2017

1
Liten
Publisert:

Vær obs på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Hold avstand til utløpssoner for våte skred. Vedvarende svakt lag kan gi våte flakskred.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter tidligere sykluser med regn og varme høyt til fjells, er det ventet at snødekket vil drenere godt og tåle regn og milde temperaturer. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. Skarelag i snødekket kan samle vann og gi brudd i vedvarende svakt lag av kantkorn over skarelag. Dette skredproblemet antas å svært begrenset utstrekning. Mot kvelden ventes lavere temperatur med skaredannelse, noe som vil bidra til stabilisering av snødekket. Skredfaren vurderes til 1-liten, men kan lokalt være høyere der det finnes svake lag i snødekket.
Siste uka har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Dette har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Det er observert lag med kantkorn mellom skarelag og mot bakken, særlig der snødekket er tynt. Det er mest utbredt i nordvendte helninger høyt til fjells. I østlige deler av regionen er dette ikke like fremtredende. Kraftig nedbør som regn til topps forventes å ha ført til en nedsmelting av dette laget. Vær også oppmerksom på at tykke skarelag kan føre til en opphopning av vann i snødekket og forsinkelse i nedsmelting av kantkornlag rundt skarelag. Observasjoner fra Sognefjellet og Bøverdalen forteller om mange mindre våte skred utløst av varmen. Det er også observert flere skavlbrudd. Siste døgn frem til lørdag morgen er det kommet ubetydelig med nedbør i regionen. Det har ikke vært minusgrader på Juvasshøe (1894moh) siste døgnet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snødekket virker som drenerer godt.

Vær

Yr4.0 grader

Snødekke

50 cm snødybde

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Morten H (Ukjent)

i kommune: LOM

Skredhendelse

4 - StoreSkavlfall

Vær

Ikke nedbør9.0 grader

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bekker er åpne. Samler seg vann i snødekke. Se tidligere bilder fra meg.

Vær

Ikke nedbør14.0 grader

Snødekke

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Ubunden snø

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Snødekke

240 cm snødybde

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.