Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 21.05.2017

1
Liten
Publisert:

Vær obs på våte løssnøskred i bratte fjellsider. Hold avstand til utløpssoner for våte skred. Vedvarende svakt lag kan gi våte flakskred.

Skredfarevurdering

Etter tidligere sykluser med regn og varme høyt til fjells, er det ventet at snødekket vil drenere godt og tåle regn og milde temperaturer. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. Skarelag i snødekket kan samle vann og gi brudd i vedvarende svakt lag av kantkorn over skarelag. Dette skredproblemet antas å svært begrenset utstrekning. Mot kvelden ventes lavere temperatur med skaredannelse, noe som vil bidra til stabilisering av snødekket. Skredfaren vurderes til 1-liten, men kan lokalt være høyere der det finnes svake lag i snødekket.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
Siste uka har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Dette har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Det er observert lag med kantkorn mellom skarelag og mot bakken, særlig der snødekket er tynt. Det er mest utbredt i nordvendte helninger høyt til fjells. I østlige deler av regionen er dette ikke like fremtredende. Kraftig nedbør som regn til topps forventes å ha ført til en nedsmelting av dette laget. Vær også oppmerksom på at tykke skarelag kan føre til en opphopning av vann i snødekket og forsinkelse i nedsmelting av kantkornlag rundt skarelag. Observasjoner fra Sognefjellet og Bøverdalen forteller om mange mindre våte skred utløst av varmen. Det er også observert flere skavlbrudd. Siste døgn frem til lørdag morgen er det kommet ubetydelig med nedbør i regionen. Det har ikke vært minusgrader på Juvasshøe (1894moh) siste døgnet.
Fra lørdag ettermiddag ventes Ø-SØ frisk bris i fjellet. Oppholdsvær og en del sol. Mildt med plussgrader til topps. Søndag ventes skiftende bris, utover dagen dreining til V frisk bris i fjellet. Litt regn, opphold fra utpå dagen. 2-6 mm nedbør. Plussgrader omtrent til fjelltoppshøyde. Lavere temperatur mot kvelden, frost ned til ca 1000 moh.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snødekket virker som drenerer godt.

Vær

Yr 4.0 grader

Snødekke

50 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Morten H (Ukjent)

i kommune: LOM

Vær

Ikke nedbør 9.0 grader

Skredhendelse

4 - Store Skavlfall

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bekker er åpne. Samler seg vann i snødekke. Se tidligere bilder fra meg.

Vær

Ikke nedbør 14.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredaktivitet

Noen (2-5) 3 - Middels Våte flakskred

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) 2 - Små Våte løssnøskred

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) 2 - Små Våte flakskred

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Ubunden snø

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Snødekke

240 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Flere (6-10) 2 - Små Våte løssnøskred