Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 23.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Det ligger et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom nysnø/fokksnø og eldre snø.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom nysnø/fokksnø og eldre snø høyt i snødekket. Problemet finnes i leheng med fersk fokksnø, og vekten av en skiløper er nok til å løse ut skred på dette laget. Vind fra V-NV kombinert med nysnø, har ført til pålagring av fersk fokksnø i leområder mot Ø-SØ. Størst omfang vest og nordvest i regionen. Fokksnøen ligger over et svakt lag av løs nysnø, og vekten av en skiløper er mange steder nok til å løse ut skred. Vær særlig forsiktig om sola tar tak i lesider med nylig innblåst snø. Det skal sannsynligvis mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Hold god avstand til skavler og bratte sider under skavler. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.
Mye vindtransport de siste dagene har ført til pålagring av ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Observatør meldte om 30 cm nysnø lørdag, og moderat snøfokk fra Sognefjellet. Det er fortsatt en del snø tilgjengelig for vindtransport om det blir kraftig vind. Observasjoner tyder på at det mange steder har blitt dannet et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom nysnø/fersk fokksnø og eldre snø. Stedvis kan dette laget være iblandet løsere lag av nysnø. Det svake laget bryter lett, og har evne til bruddforplantning. Torsdag og fredag ble det meldt om naturlig utløst og skiløperutløst skred på dette laget. Det gamle snødekket anses som stabilt. Under skare finnes det kantkornlag, men det er ikke et problem nå. Lørdag morgen er det minusgrader og kuling fra NV. Enkelte byger, særlig i vest.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Rapportert av: Endre (Ukjent)

i kommune: LOM

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Rapportert av: Martine@SVV (****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snøMye snøtransport hovedsakelig fra vest både lørdag og søndag. Ingen drønn. Fokksnøen sprakk stedvis opp rundt skiene.

Stabilitetstest

GodECTP20@45cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

71 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Snø-3.0 grader

Snødekke

3 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.