Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Det ligger et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom nysnø/fokksnø og eldre snø.

Skredfarevurdering

Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom nysnø/fokksnø og eldre snø høyt i snødekket. Problemet finnes i leheng med fersk fokksnø, og vekten av en skiløper er nok til å løse ut skred på dette laget. Husk at det er mulig å fjernutløse skred, og vær oppmerksom på faretegn som drønn i snødekket. Kraftig vind fra NV kombinert med nysnø, vil føre til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nysnø, og vekten av en skiløper er stedvis nok til å løse ut skred. Vær særlig forsiktig om sola tar tak i lesider med nylig innblåst snø. Det skal sannsynligvis mer til for å påvirke svake lag dypere i snødekket Hold god avstand til skavler og bratte sider under skavler. Faregraden vurderes til 3-betydelig.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Kraftig vind fra V og NV, nysnø og løs snø i terrenget har ført til pålagring av ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Observatør melder om tidvis mye vindtransport fredag. Observasjoner tyder på at det mange steder har blitt dannet et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom nysnø/fersk fokksnø og eldre snø. Stedvis kan dette laget være iblandet løsere lag av nysnø. Det svake laget bryter lett, og har evne til bruddforplantning. Torsdag og fredag ble det meldt om naturlig utløst og skiløperutløst skred på dette laget. Opp til om lag 1400 moh er det gamle snødekket stabilt. Høyere til fjells er det gamle snødekket hardt og det bærer preg av at det har vært mye fuktighet i overflaten. Under skare i det gamle snødekket finnes det kantkornlag, men det skal trolig stor tilleggslast til for å påvirke dette. Fredag morgen er det minusgrader de fleste steder og kuling fra NV. Byger drar inn fra NV i den kraftige vinden
Fra fredag ettermiddag ventes NV opptil sterk kuling i fjellet. Enkelte snøbyger i vest, 2-5 mm nedbør. Perioder med sol. Lørdag ventes NV periodevis sterk kuling, om ettermiddagen minking til liten kuling. Enkelte sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør.
Betydelig
3

Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Enkelte sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden rolige vindforhold. Enkelte snøbyger lengst vest,0-3 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen.

Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn mellom nysnø/fokksnø og eldre snø høyt i snødekket. Problemet finnes i leheng med fersk fokksnø, og vekten av en skiløper er nok til å løse ut skred på dette laget. Vind fra V-NV kombinert med nysnø, har ført til pålagring av fersk fokksnø i leområder mot Ø-SØ. Størst omfang vest og nordvest i regionen. Fokksnøen ligger over et svakt lag av løs nysnø, og vekten av en skiløper er mange steder nok til å løse ut skred. Vær særlig forsiktig om sola tar tak i lesider med nylig innblåst snø. Det skal sannsynligvis mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Hold god avstand til skavler og bratte sider under skavler. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.