Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Fokksnøen vil gradvis stabiliseres, men likevel vil det finnes ustabile flak av fokksnø både øst og vest i regionen, og fremdeles vil det være slik at enkelt skiløper/snøskuter kan løse ut skred i den nyeste fokksnøen. De svake lagene i snødekket må tas hensyn til, og der snødekket er tynt og det overliggende laget av snø er tynt eller mykt, vil det være mulig å påvirke de svake lagene selv ved liten tilleggsbelastning. Mindre skred som løsner i fokksnø kan også påvirke vedvarende svake lag og føre til at skredene blir større. Faretegn som drønn i snødekket er klare signal på ustabilitet, men husk at fravær av slike betyr ikke at snødekket er stabilt. Faregraden vurderes til 3-betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Snøoverflaten består i all hovedsak av vindpåvirket snø med betydelige mengder fokksnø i østvendt terreng. Den varierer fra relativt løs snø i enkelte skjerma østvendte leformasjoner til stort sett hardere flak med vindskavler ellers. Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket. Kantkorn ved bakken og høyere opp i snødekket, samt et rimlag har stort utbredelse og det finnes eksempler på at det fremdeles kan påvirkes med liten tilleggsbelastning. Lørdag gikk et større skred i nordvendt leformasjon ved Kyrkjestølane ved Tyin der sannsynligvis kantkornlag gikk i brudd. Det er også meldt om flere fjernutløste skred i området rundt Tyin på lørdag. Tirsdag ble det rapportert om et naturlig utløst skred ved Bessheim. Fokksnøen binder seg mange steder godt mot det eldre snødekket, men ikke alle steder. Solen begynner også å ta når den titter frem, og mandag løsnet det mye småskred i solhelningene. Onsdag formiddag hadde det kommet en centimeter med nysnø og var rundt 0 grader på Tyinkrysset.
Fra onsdag ettermiddag ventes V stiv kuling i fjellet. Enkelte snøbyger i vest, ellers oppholdsvær og litt sol. 0-2 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Noen snøbyger lengst vest, ellers oppholdsvær. 0-5 mm nedbør.
Betydelig
3

Resten av torsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Noen snøbyger lengst vest, ellers oppholdsvær. 0-5 mm nedbør. Fredag ventes økning til V opptil sterk kuling i fjellet. Snø. 5-15 mm nedbør, mest i vest.

Fremdeles kraftig vind fra V vil legge opp nye ustabile flak av fokksnø, særlig vest i regionen. Øst i regionen vil det være mindre snø tilgjengelig for transport, men det er fremdeles forholdsvis kaldt så stabiliseringen av fokksnøen tar tid. Merk at også sidelastede leområder er utsatt. Skred i fokksnøen kan løses ut med liten tilleggsbelastning. Mindre skred som løsner i fokksnø kan også påvirke vedvarende svake lag og føre til at skredene blir større. Observasjoner av naturlige utløste skred den siste tiden viser at det fremdeles kan gå skred på laget av kantkorn. En enkelt skiløper kan løse ut større skred på laget av kantkorn der snødekket er tynt eller det overliggende laget er tynt/mykt. Faregraden vurderes til 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.