Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 23.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen vil gradvis stabiliseres, men likevel vil det finnes ustabile flak av fokksnø både øst og vest i regionen, og fremdeles vil det være slik at enkelt skiløper/snøskuter kan løse ut skred i den nyeste fokksnøen. De svake lagene i snødekket må tas hensyn til, og der snødekket er tynt og det overliggende laget av snø er tynt eller mykt, vil det være mulig å påvirke de svake lagene selv ved liten tilleggsbelastning. Mindre skred som løsner i fokksnø kan også påvirke vedvarende svake lag og føre til at skredene blir større. Faretegn som drønn i snødekket er klare signal på ustabilitet, men husk at fravær av slike betyr ikke at snødekket er stabilt. Faregraden vurderes til 3-betydelig.
Snøoverflaten består i all hovedsak av vindpåvirket snø med betydelige mengder fokksnø i østvendt terreng. Den varierer fra relativt løs snø i enkelte skjerma østvendte leformasjoner til stort sett hardere flak med vindskavler ellers. Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket. Kantkorn ved bakken og høyere opp i snødekket, samt et rimlag har stort utbredelse og det finnes eksempler på at det fremdeles kan påvirkes med liten tilleggsbelastning. Lørdag gikk et større skred i nordvendt leformasjon ved Kyrkjestølane ved Tyin der sannsynligvis kantkornlag gikk i brudd. Det er også meldt om flere fjernutløste skred i området rundt Tyin på lørdag. Tirsdag ble det rapportert om et naturlig utløst skred ved Bessheim. Fokksnøen binder seg mange steder godt mot det eldre snødekket, men ikke alle steder. Solen begynner også å ta når den titter frem, og mandag løsnet det mye småskred i solhelningene. Onsdag formiddag hadde det kommet en centimeter med nysnø og var rundt 0 grader på Tyinkrysset.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: NjålØ (Ukjent)

i kommune: LOM

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VÅGÅ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

130 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VÅGÅ

Stabilitetstest

MiddelsECTP2@16cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VÅGÅ

Fritekst

Nærmest vindstille på 1200 nå, sola fukter snøoverflaten i sørvendt

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VÅGÅ

Stabilitetstest

GodECTN3@7cmQ2

Stabilitetstest

MiddelsECTN12@22cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: VÅGÅ

Bilde fra regobs

Rapportert av: guro@svv (***)

i kommune: VÅGÅ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.