Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Utbredt kantkornlag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Skredfarevurdering

Vind fra vestlig retning, noe løssnø tilgjengelig for transport og noe ny snø vil føre til at det dannes ferske fokksnøflak i leområder. Skytende sprekker og mindre skred opp til str. 2 ved liten tilleggsbelastning kan forventes. Gunstig temperatur gjør at disse ferske flakene forventes å stabilisere seg raskt. Stort sett binder fokksnøen seg godt til gammel snøpakke. Det er svake lag av kantkorn og rim i snødekket, og enkelte steder kan skred løses ut ved liten tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred er også mulig. Det er lettest å løse ut skred i vedvarende svake lag der fokksnøen som ligger over er tynn eller myk. Mindre skred som løsner i fokksnø kan påvirke vedvarende svake lag og føre til at skredene blir større. Mindre skred i leområder kan også påvirke stabiliteten til hele henget. Faregraden vurderes til 3 - betydelig.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snøoverflaten består i all hovedsak av vindpåvirket snø med betydelige mengder fokksnø i østvendt terreng. Den varierer fra relativt løs snø i enkelte skjerma østvendte leformasjoner til stort sett hardere flak med vindskavler ellers. Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket. Kantkorn ved bakken og høyere opp i snødekket, samt et rimlag har stort utbredelse og det finnes nylige eksempler på at det fremdeles kan påvirkes med liten tilleggsbelastning. Lørdag gikk et større skred i nordvendt leformasjon ved Kyrkjestølane ved Tyin der sannsynligvis kantkornlag gikk i brudd. Det er også meldt om flere fjernutløste skred i området rundt Tyin på lørdag. Tirsdag ble det rapportert om et naturlig utløstskred ved Bessheim. Fokksnøen binder seg mange steder godt mot det eldre snødekket, men ikke alle steder. Solen begynner også å ta når den titter frem, og mandag løsnet det mye små-skred i solhelningene. Tirsdag morgen var det moderat snøfokk fra toppene, overskyet og -3 grader C på Filefjell.
Resten av tirsdag ventes SV-V stiv kuling i fjellet, om kvelden V frisk bris. Snøbyger i vest, ellers oppholdsvær. 0-5 mm nedbør. Onsdag ventes V stiv kuling i fjellet. Snøbyger i vest, ellers oppholdsvær. 0-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Ett (1) 4 - Store Tørre flakskred

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Vær

Ikke nedbør -3.0 grader

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødrift fra SV også på 1000 moh.

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Stabilitetstest

Dårlig ECTN2@6cmQ3

Stabilitetstest

Middels ECTP23@54cmQ1

Stabilitetstest

God ECTP23@74cmQ2

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ett drønn på tynt snødekke i dag. Ellers ingen.

Vær

Ikke nedbør -5.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Ett (1)

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: NjålØ (Ukjent)

i kommune: LOM

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

95 cm snødybde 1 cm nysnø siste døgn