Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Utbredt kantkornlag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra vestlig retning, noe løssnø tilgjengelig for transport og noe ny snø vil føre til at det dannes ferske fokksnøflak i leområder. Skytende sprekker og mindre skred opp til str. 2 ved liten tilleggsbelastning kan forventes. Gunstig temperatur gjør at disse ferske flakene forventes å stabilisere seg raskt. Stort sett binder fokksnøen seg godt til gammel snøpakke. Det er svake lag av kantkorn og rim i snødekket, og enkelte steder kan skred løses ut ved liten tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred er også mulig. Det er lettest å løse ut skred i vedvarende svake lag der fokksnøen som ligger over er tynn eller myk. Mindre skred som løsner i fokksnø kan påvirke vedvarende svake lag og føre til at skredene blir større. Mindre skred i leområder kan også påvirke stabiliteten til hele henget. Faregraden vurderes til 3 - betydelig.
Snøoverflaten består i all hovedsak av vindpåvirket snø med betydelige mengder fokksnø i østvendt terreng. Den varierer fra relativt løs snø i enkelte skjerma østvendte leformasjoner til stort sett hardere flak med vindskavler ellers. Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket. Kantkorn ved bakken og høyere opp i snødekket, samt et rimlag har stort utbredelse og det finnes nylige eksempler på at det fremdeles kan påvirkes med liten tilleggsbelastning. Lørdag gikk et større skred i nordvendt leformasjon ved Kyrkjestølane ved Tyin der sannsynligvis kantkornlag gikk i brudd. Det er også meldt om flere fjernutløste skred i området rundt Tyin på lørdag. Tirsdag ble det rapportert om et naturlig utløstskred ved Bessheim. Fokksnøen binder seg mange steder godt mot det eldre snødekket, men ikke alle steder. Solen begynner også å ta når den titter frem, og mandag løsnet det mye små-skred i solhelningene. Tirsdag morgen var det moderat snøfokk fra toppene, overskyet og -3 grader C på Filefjell.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
4 - Store
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødrift fra SV også på 1000 moh.

Rapportert av: Albert (****)

i kommune: LOM

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Leif@ObsKorps (*****)

i kommune: VANG

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Ett drønn på tynt snødekke i dag. Ellers ingen.

Snødekke

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)

Stabilitetstest

DårligECTN2@6cmQ3

Stabilitetstest

MiddelsECTP23@54cmQ1

Stabilitetstest

GodECTP23@74cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: NjålØ (Ukjent)

i kommune: LOM

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: VANG

Snødekke

95 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.