Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsam i områder med fersk vindtransportert snø. Vedvarande svake lag av kantkorn kan påverkast, særleg rundt tregrensa og der snødekket er tynt.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak kan finnast i mange himmelretningar, både i austvendte leformasjonar danna laurdag, men det blir truleg også danna nye flak i vestvendte leformasjonar utover dagen. Desse treng noko tid på å stabilisere seg, og ein enkelt person kan løyse ut skred i disse. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskelege å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men enkelte stadar, særleg rundt og under tregrensa trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Eventuelle skred på slike lag kan bli middels store til store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt.
I regionen kom det noko snø fredag og laurdag, tidvis i kombinasjon med vind. I terrenget vekslar det difor mellom å vere ubunden snø, særleg under tregrensa, og vindpåverka snø i overflata. På dei mest vindutsette terrengformasjonane er det avblåst.
I samband med ei skare danna etter mildvêr 23. februar er det vedvarende svake lag av kantkorn. Laga har stor utbreiing og finnast i alle himmelretningar, men har varierande brotforplantningsevne. Laga utgjer eit skredproblem der det ligg bunden snø over.
Den siste tida har det gått fleire små og middels store skred på kantkornlag. Blant anna vart eit flakskred utløyst under skuterkjøring ved Istindan laurdag, og fredag gjekk det eit flakskred ved Rubben.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-15 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

18.03.2019 kl. 16:39

441 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det er fersk vindtransportert snø i leheng i vestlige eksposisjoner

Vær

Ikke nedbør -5,4 °C 0 m/s vindstille klart kaldt vær

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet i fjellene mellom Sørreisa og Bardufoss. Stabiliteten virker å være dårlig der kantkornlaget ligger under 50 cm fra snøoverflaten. Det er ikke registrert skytende sprekker eller drønn i snøen selv om kantkornlaget er aktivt ved stabilitetstest. Været neste 12 timer tilsier at utviklingen av kantkornlaget vil fortsette og derved øke ustabiliteten i snødekket. været neste 24-48 timer tilsier at utviklingen av kantkorn vil stagnere, men kantkornlaget vil fortsette å være aktivt da temperatur og nedbør ikke vil bryte ned kantkornlaget. Varslet faregrad er riktig utviklingen av kantkorn og fokksnø siste 24 timer tilsier at regionen ligger på en høy faregrad 2. Stedvis lett å påvirke kantkornlaget

Tester

ECTP10@30cmQ2 Dårlig gjorde to ECT. Den første gikk ved frigøring blokk. Den andre gikk ved 10 slag full forplantning på kantkorn over skare.

CTE1@30cmQ2 Dårlig

ECTP10@30cmQ2 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Finner et godt utviklet kantkornlag som går lett til brudd ved ECT. Kan gi skred av middels til store skred avhengig av fokksnømengde i leheng.

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr ved og rett over skoggrensen er det vekslende vindpakket hard og myk snø.

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet i ffjellene mellom Sørreisa og Bardufoss

Snøprofil

3 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen grunnet meget hard smelteform greide jeg ikke å grave meg helt ned til bakken

ObsID: 186933

Indre Troms / Stor-Ala

Snø

18.03.2019 kl. 14:38

562 moh

perheimdal (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  perheimdal

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S

ObsID: 186930

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

17.03.2019 kl. 19:59

599 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
ObsID: 186795

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

17.03.2019 kl. 19:57

599 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind fra øst har ført til snøpålagring i vestlige eksposisjoner oppå hard glatt skare og hard fokksnø.

Ferske sprekker fersk fokksnø i vestlige eksposisjoner etter siste tids vind fra øst sprekker lett opp under belastning av skiløper i vestlige eksposisjoner

Vær

Ikke nedbør -9,1 °C 8 m/s fra Ø ← klart kaldt vær med midedels kraftig vind fra østlig retning

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skred i området Myrefjell eller de omkringliggende fjell. Det er heller ikke observert skred på strekningen Tromsø- Sørreisa søndag kveld. stabiliteten i det gamle snødekket og den eldre fokksnøen virker å være middels god. Stabiliteten i den nye fokksnøen fra siste døgn er middels til dårlig. Det neste døgn forventes det ytterligere pålagring av snø inn i leheng i vestlige eksposisjoner. Det er ikke mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport i fjellet, men det er fortsatt moderat pålagring i leheng. Neste døgns lave temperaturer tilsier en ytterligere utvikling av kantkornlaget som ligger over skarlag og vil derved utgjøre et vedvarende skredproblem kommende de neste døgn. Vedvarende svakt lag av kantkorn vil fortsette å utvikle seg og vil øke risikoen for utløsning av skred ved liten tillegsbelastning. Pålagring av fokksnø i leheng i vestlige eksposisjoner vil øke risikoen før selvutløste skred og skred ved liten tillegsbelastning neste døgn. Varslet faregrad er riktig faregraden er riktig men det må bemerkes at kantkornlaget som er utbredt i store deler av regionen er aktivt og at det vil fortsette å utvikle seg de neste døgn. Videre må det bemerkes at det er pålagring av fokksnø i vestlige eksposisjoner og bindingene til glatt underlag er middles god.

Tester

ECTP12@35cmQ2 Middels Kantkornlag over skare går til brudd og forplanter seg. Blokka glir ikke ut av profilen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det er et kantkornlag som finnes i store deler av regionen indre Troms.

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Det er stedvis løs ubunden snø under tregrensen der vinden ikke har påvirket snødekket. Over tregrensen er det varierende hard/myk fokksnø og partier med ubunden snø. I eksponert terreng og over rygger er det hard fokksnø og hard skare fra siste mildværs periode

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skred på strekningen Tromsø- Bardufoss søndag 17 kl 1700

Snøprofil

7 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen ser at det er nesten en grad temperaturgradient i omr fasetert lag på 30 cm. Indikerer at katkornlaget vil fortsette å utvikle seg de nærmeste dagene

ObsID: 186794

Indre Troms / Melkarfjellet

Snø

17.03.2019 kl. 16:43

754 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra Ø ← 10% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Bundet fokksnø over nedføyket løs snø kan gis skred i leområder. Kantkorn under skare kan gi skred ved stor tilleggsbelastning der det har lastet inn mye fokksnø i flak, lettest å løse ut der snødekket er tynt nær steiner osv Minkende ved stabilt vær Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom observasjon og varsel

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Har vært vind fra sørvest til nordøst de senere dagene

Snødekke

135 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt fokk over 1200 moh, vind fra øst

Snøprofil

8 lagdelinger observert Tot 135cm snø på stedet

ObsID: 186788

Indre Troms / BARDU

Snø

17.03.2019 kl. 11:59

379 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Snowman

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 400 moh og 0 moh Dette er et gammelt skred som gikk for noen uker siden i mildværsperioden. Men bildet hvor lite ny sne som er kommet i dalen siden da.

ObsID: 186763

Indre Troms / BARDU

Snø

17.03.2019 kl. 11:18

339 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Generelt lite sne i dalen. Ca 3-5 cm nysne oppå flak på 1-3 cm 1F, under der ca 10-15 cm med løsere sne 4F, under der igjen ca 1 cm med små kantkorn. Små flak brekker opp under skiene. Er nok ustabilt i bratt terreng dette.

Snødekke

ObsID: 186764

Indre Troms / BARDU

Snø

16.03.2019 kl. 14:52

885 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Tester

ECTN27@35cmQ3 God

CTH21@35cmQ3 God Bruddet går i et lag med små kantkorn over gammel solskare

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø

ObsID: 186618

Indre Troms / BARDU

Snø

15.03.2019 kl. 10:22

299 moh

Snowman (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Klatring

Skredhendelse

15. mar 10:53 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst V-vendt Kantkornet snø over skarelag 40 cm høy og 40 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Rubbekken Utløst på vei opp til Rubben for å klatre is.

ObsID: 186440
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.