Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 17.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak. De kan ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Gamle fokksnøflak stabiliseres sakte grunnet lave temperaturer i høyden. Vær oppmerksom på at det fins vedvarende svakt lag av kantkorn nede i snødekket. De fleste steder skal det en del til for å løse ut skred, men særlig i områder med tynt snødekke kan vekten av en person være nok til løse ut skred. Det er og mulig å fjernutløse skred på dette laget. Ha en konservativ tilnærming til veivalg. Det ventes rolige værforhold og skredfaren er uendret.
Det er kommet litt påfyll av nysnø i regionen de tre siste dagene, i hovedsak i indre og nordre del av regionen. Onsdag var det kraftig vind fra S og SØ i store deler av regionen. Over skoggrensa er overflaten preget av fokksnø, imens det fins løs ubunden snø under skoggrensa og i skjermede terrengformasjoner. Under dette ligger gamle fokksnøflak.
Mellom eldre fokksnøflak og skare dannet etter mildværet 23. februar, er det vedvarende svake lag av kantkorn. Disse har stor utbredelse og finnes i de fleste himmelretninger og høyder, men bruddforplantningsevnen varierer.
Fredag ble det utløst ett str 1 flakskred i Barduområdet. Skredet ble utløst i en V-vendt forsenkning og bruddet var i kantkornet snø over skarelag.
Torsdag ble det observert skytende sprekker og mindre partier med oppsprekking ved belastning.
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

17.03.2019 kl. 19:59

599 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
ObsID: 186795

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

17.03.2019 kl. 19:57

599 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

7 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen ser at det er nesten en grad temperaturgradient i omr fasetert lag på 30 cm. Indikerer at katkornlaget vil fortsette å utvikle seg de nærmeste dagene

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind fra øst har ført til snøpålagring i vestlige eksposisjoner oppå hard glatt skare og hard fokksnø.

Ferske sprekker fersk fokksnø i vestlige eksposisjoner etter siste tids vind fra øst sprekker lett opp under belastning av skiløper i vestlige eksposisjoner

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skred i området Myrefjell eller de omkringliggende fjell. Det er heller ikke observert skred på strekningen Tromsø- Sørreisa søndag kveld. stabiliteten i det gamle snødekket og den eldre fokksnøen virker å være middels god. Stabiliteten i den nye fokksnøen fra siste døgn er middels til dårlig. Det neste døgn forventes det ytterligere pålagring av snø inn i leheng i vestlige eksposisjoner. Det er ikke mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport i fjellet, men det er fortsatt moderat pålagring i leheng. Neste døgns lave temperaturer tilsier en ytterligere utvikling av kantkornlaget som ligger over skarlag og vil derved utgjøre et vedvarende skredproblem kommende de neste døgn. Vedvarende svakt lag av kantkorn vil fortsette å utvikle seg og vil øke risikoen for utløsning av skred ved liten tillegsbelastning. Pålagring av fokksnø i leheng i vestlige eksposisjoner vil øke risikoen før selvutløste skred og skred ved liten tillegsbelastning neste døgn. Varslet faregrad er riktig faregraden er riktig men det må bemerkes at kantkornlaget som er utbredt i store deler av regionen er aktivt og at det vil fortsette å utvikle seg de neste døgn. Videre må det bemerkes at det er pålagring av fokksnø i vestlige eksposisjoner og bindingene til glatt underlag er middles god.

Tester

ECTP12@35cmQ2 Middels Kantkornlag over skare går til brudd og forplanter seg. Blokka glir ikke ut av profilen.

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Det er stedvis løs ubunden snø under tregrensen der vinden ikke har påvirket snødekket. Over tregrensen er det varierende hard/myk fokksnø og partier med ubunden snø. I eksponert terreng og over rygger er det hard fokksnø og hard skare fra siste mildværs periode

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det er et kantkornlag som finnes i store deler av regionen indre Troms.

Vær

Ikke nedbør -9,1 °C 8 m/s fra Ø ← klart kaldt vær med midedels kraftig vind fra østlig retning

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skred på strekningen Tromsø- Bardufoss søndag 17 kl 1700

ObsID: 186794

Indre Troms / Melkarfjellet

Snø

17.03.2019 kl. 16:43

754 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

8 lagdelinger observert Tot 135cm snø på stedet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Bundet fokksnø over nedføyket løs snø kan gis skred i leområder. Kantkorn under skare kan gi skred ved stor tilleggsbelastning der det har lastet inn mye fokksnø i flak, lettest å løse ut der snødekket er tynt nær steiner osv Minkende ved stabilt vær Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom observasjon og varsel

Snødekke

135 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt fokk over 1200 moh, vind fra øst

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Har vært vind fra sørvest til nordøst de senere dagene

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra Ø ← 10% skyer

ObsID: 186788

Indre Troms / BARDU

Snø

17.03.2019 kl. 11:59

379 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Snowman

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 400 moh og 0 moh Dette er et gammelt skred som gikk for noen uker siden i mildværsperioden. Men bildet hvor lite ny sne som er kommet i dalen siden da.

ObsID: 186763

Indre Troms / BARDU

Snø

17.03.2019 kl. 11:18

339 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Generelt lite sne i dalen. Ca 3-5 cm nysne oppå flak på 1-3 cm 1F, under der ca 10-15 cm med løsere sne 4F, under der igjen ca 1 cm med små kantkorn. Små flak brekker opp under skiene. Er nok ustabilt i bratt terreng dette.

Snødekke

ObsID: 186764

Indre Troms / BARDU

Snø

16.03.2019 kl. 14:52

885 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Tester

ECTN27@35cmQ3 God

CTH21@35cmQ3 God Bruddet går i et lag med små kantkorn over gammel solskare

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø

ObsID: 186618

Indre Troms / BARDU

Snø

15.03.2019 kl. 10:22

299 moh

Snowman (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Klatring

Skredhendelse

15. mar 10:53 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst V-vendt Kantkornet snø over skarelag 40 cm høy og 40 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Rubbekken Utløst på vei opp til Rubben for å klatre is.

ObsID: 186440

Indre Troms / BARDU

Snø

14.03.2019 kl. 21:30

362 moh

Gomsted (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gomsted

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Dagens vind har flyttet på snøen i større grad.

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten fonn som slipper lett og glir godt ved tilleggsbelastning av snøscooter og person til fots.

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

ObsID: 186285

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

14.03.2019 kl. 12:21

276 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  ToreV@met

Tester

ECTP12@30cmQ1 Dårlig Glatt brudd i mellom øverste skarelag og myk fokksnø. Små kantkorn i laget som går til brudd.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø. Mellom 500 moh og 200 moh Et par skiløperutløste skred gått for noen dager siden. Skred gått i små kantkorn over det øverste skarelaget.

ObsID: 186169

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

14.03.2019 kl. 11:26

164 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
ObsID: 186153
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.