Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt er det også mogleg å påverke vedvarande svake lag. Våte skred kan gå under mildværsgrensa.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør, vind og mildare vær fører til auka skredfare. Over mildværsgrensa vil det danne seg fokksnøflak, hovedsakleg i leområder mot nord og aust. Under mildværsgrensa kan det gå naturleg våte flak- og laussnøskred. Det finnast også vedvarande svake lag av både kantkorn og rim lenger nede i snødekket. Sjølv om utbreiinga er usikker og det generelt har vore lite aktivitet på desse siste tida, kan mildvær og auka vekt på snødekke føre til skred på desse no.
Det har komme opptil 30 cm snø i regionen dei siste dagane, og det er mykje laussnø i terrenget. På vindutsette områder er snøen noko påverka og det har danna seg nysnøflak.
Kulde har ført til utvikling av kantkornlag under skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket har vært tynt. I tillegg er det observert kantkornutvikling i lausare lag under fokksnø. Djupt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula. Dei vedvarende svake lag har generelt vore vanskelig å påvirke den siste tida.
Det er ikke meldt om skredaktivitet siste 3 døgn.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
21 mm i døgnet, opp mot 42 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Jonas.hansen@live.no (***)

i kommune: BARDU

Vær

Regn

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: BARDU

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@10cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP11@40cmQ2

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 108,50 cm

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: bjorgnar (Ukjent)

i kommune: BALSFJORD

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTM11@60cmQ1

Snødekke

190 cm snødybde

45 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: bjorgnar (Ukjent)

i kommune: BALSFJORD

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferskt skred. Ser ut til å ha gått i de øverste 40-50 cm med innblåst nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: BARDU

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

Dårlig

CTE1@20cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP1@20cmQ2

Notater

Fersk vindtransportert snø har dannet et fokksnølag på mellom 15-25cm i sør- og østvendte heng. Under ligger det rester av nysnøen fra i går som lett går til brudd med liten tilleggsbelastning. Får utslag på 1. slag på 3 av 4 ECT-er med propagering på samtlige.

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 143,50 cm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: BARDU

Notater

Mye nedbør som har lagt seg i hele fjellet, med enkelte perioder lett snøfokk gjennom dagen. Nå ligger det store mengder snø tilgjengelig for transport, og mange le-heng har bygd opp store fonner allerede.

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort snøfall siste døgnet med lett snøfokk med vind fra vest. Rundt 25cm nysnø generelt under skoggrensa og oppbygging av skavler over 1 meter i leheng, spesielt i tilknytning til bekkedaler og juv.

Snødekke

90 cm snødybde

25 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: BALSFJORD

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Stabilitetstest

Middels

ECTP16@45cmQ2

Snødekke

100 cm snødybde

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.