Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske fokksnøflak.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør, samt periodevis opp mot liten kuling tirsdag og onsdag kan ha akkumulert litt snø i leheng. Her kan det finnes ustabile fokksnøflak. Kystnære strøk kan ha fått noe mer snø siste dagene og er mest utsatt. Vær oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag i snødekket, selv om disse lagene trolig er vanskelige å påvirke. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger eller kulformasjoner i terrenget.
Frem til tirsdag morgen ble det målt ca. 6 cm snø i Tamokdalen. Perioder med kuling har trolig akkumulert mer snø i leheng mot nord øst. Områdene nærmere kysten vest og nord i regionen kan ha fått mer snø. Ellers har snødekket over tregrensen fra tidligere vært preget av stedvis hard fokksnø, og har enkelte steder vært avblåst ned til siste regnværsskare. Over tregrensen er det generelt lite snø og avblåst på rygger og flate områder.
Kulde har ført til utvikling av kantkornlag under skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket har vært tynt. I tillegg er det observert kantkornutvikling i løsere lag under fokksnø. Dypt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula. Vedvarende svake lag regnes som generelt vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om skredaktivitet siste 3 døgn.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: BARDU

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Notater

Fersk vindtransportert snø har dannet et fokksnølag på mellom 15-25cm i sør- og østvendte heng. Under ligger det rester av nysnøen fra i går som lett går til brudd med liten tilleggsbelastning. Får utslag på 1. slag på 3 av 4 ECT-er med propagering på samtlige.

Stabilitetstest

Dårlig

CTE1@20cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP1@20cmQ2

Vær

Snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 143,50 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: BARDU

Snødekke

90 cm snødybde

25 cm nysnø siste døgn

Notater

Mye nedbør som har lagt seg i hele fjellet, med enkelte perioder lett snøfokk gjennom dagen. Nå ligger det store mengder snø tilgjengelig for transport, og mange le-heng har bygd opp store fonner allerede.

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort snøfall siste døgnet med lett snøfokk med vind fra vest. Rundt 25cm nysnø generelt under skoggrensa og oppbygging av skavler over 1 meter i leheng, spesielt i tilknytning til bekkedaler og juv.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: BALSFJORD

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

100 cm snødybde

Stabilitetstest

Middels

ECTP16@45cmQ2

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.