Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som snø og vind utover dagen kan bygge opp små nysnøflak. Kystnære strøk kan få noe mer snø og er mest utsatt. Områder med lite vind og ingen fersk vindtransportert snø er mindre utsatt. Snøen fra snøfallet forrige uke har stort sett stabilisert seg, og skredproblemet nå er hovedsakelig på grunn av pågående vær. Vær likevel oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men disse lagene er trolig vanskelige å påvirke. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger eller kulformasjoner i terrenget.
Over tregrensen og videre opp i høyden er det stedvis hard fokksnø og stedvis avblåst ned til siste regnværsskare. Over tregrensen er det generelt lite snø og avblåst på rygger og flate områder. I leheng er det fokksnø av varierende tykkkelse. Ved Målselv meldes det om lite løs snø over tregrensen som er tilgjengelig for vindtransport.
Kulde har ført til utvikling av kantkornlag under skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket har vært tynt. I tillegg er det observert kantkornutvikling i løsere lag under fokksnø. Dypt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula. Vedvarende svake lag regnes som generelt vanskelig å påvirke.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.