Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan ventes.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og fremdeles sterk vind fra NV vil laste mer snø inn i allerede velfylte leområder. Fokksnøen fra uværet på fredag vil fremdeles trenge tid til å stabilisere seg og med ytterligere pålagring av snø på lørdag vil det fortsatt være lett for å løse ut store skred. Noen naturlige utløste skred må også ventes. Skredfaren er generelt størst i de områdene som har fått mest nedbør de siste dagene. Det er fremdeles vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim i snødekket. Disse lagene er stort sett vanskelig å påvirke, men skred som løsner på disse lagene kan bli svært store.
Den siste tiden har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå massive flak av fokksnø. Mildværet som var sist helg har fuktet det gamle snødekket, mens det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet opp den nyeste fokksnøen opp til 500- 600 moh.
Observasjoner fra sist helg viser at et rimlag som ble dannet før jul kan ligge nedsnødd igjen i skjermede områder, både over og under skoggrensen. Sist helg ble det også funnet flere lag med kantkorn i snødekket flere steder i regionen. Dette laget gikk da lett til brudd i stabilitetstester. De vedvarende svake lagene kan fremdeles antas å være aktive, selv om de ikke har gitt fra seg faresignaler som drønn den siste uken.
Satellittbilder fra SatSkred viser at det har gått en del middels store snøskred i regionen i løpet av torsdag og fredag.
Fra torsdag ettermiddag til fredag morgen hadde snødypet på målestasjonen i Tamokdalen økt med 15 cm.
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten storm fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.