Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Store ustabile fokksnøflak kan lett løses ut og vedvarende svakt lag kan trigges. Vær svært konservativ ved ferdsel i terrenget.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Uværet torsdag ventes å ha lagt ifra seg store nysnømengder og omfordelt snøen over skoggrensen. Fokksnøen vil være lett å løse ut de første dagene og mengdene tilsier at skred kan bli store. Det ventes noe snøtransport på formiddagen. Mest trolig er det vedvarende svake laget av kantkorn aktivt i snødekket og kan fjernutløses. Svært konservativ tilnærming til terrenget anbefales.
I løpet av de siste dagene har det kommet ca. 15-35 cm med snø i fjellet. Under 500 moh ligger snøen oppå et tynt skarelag etter mildvær forrige fredag. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis er det dannet harde fokksnøflak.
Etter en lengre periode med kulde før jul er det blitt dannet begynnende kantkornlag i snødekket, disse er observert både ved bakken og i midten av snødekket fra ca. 400 moh og oppover.
Torsdag ettermiddag/kveld gikk det et stort skred på Blåbærfjellet, samt at det rapporteres om flere små skred.
15 - 20 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-14 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Skiftende bris fra utpå morgenen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: mbie@obskorps (*****)

i kommune: MÅLSELV

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nødføyket kantkornlag på 65 cm dybde

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 135,00 cm

Vær

Ikke nedbør

-2.9 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Dårlig

CTV@65cmQ2

Snødekke

135 cm snødybde

4 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP12@65cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: mbie@obskorps (*****)

i kommune: MÅLSELV

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kantkornlag Ca 10 cm tykt fra bakken. Snødybde på stedet Ca 20 cm.

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: BALSFJORD

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 180,50 cm

Stabilitetstest

Dårlig

CTE5@90cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP7@90cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: BALSFJORD

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Snøprofil (2012)

Rimkrystallar frå lag der plata står.

98737

Snøprofil (2012)

Her låg rimen på mjukt underlag og gav rufsete brudd. Andre profilar i fjellsida gav glatte Q1 brot

98752

Snøprofil

Antall Lag: 9

Total dybde: 111,00 cm

Skredhendelse

3 - Store

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

4 personer sakna. Signal frå Sendar/mottakar oppfanga i skredområde to døgn etter skredet.

Ikke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: BALSFJORD

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 161,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALSFJORD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.