Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stort sett stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø ventes å opprettholde skredfaren og i leområder med vindtransportert snø kan det fortsatt være lett å løse ut skred. Særlig høyt til fjells der det er kaldere tar stabiliseringen noe lenger tid. Det ligger mye løs nysnø tilgjengelige noen steder i regionen. Om det blir en større vindøkning kan situasjonen endre seg på svært kort tid. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
Før helgen er det kommet en del nysnø i regionen, kombinert med litt vind har dette skapt fokksnøflak i renner og leområder. Bygevær har gitt store lokale forskjeller i snømengde lokalt opptil 40 cm over to døgn. Før snøværet var det generelt ganske lite snø og skare på snøoverflaten mange steder. Mest snø lå det i nordlige deler av regionen mot Tamokdalen.
Noe vind fra V-NV de siste dagene har ført til myk fokksnø i leområder, med lokale sjiktoverganger i fokksnøen og svake lag med nedføyket nysnø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.