Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stort sett stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø ventes å opprettholde skredfaren og i leområder med vindtransportert snø kan det fortsatt være lett å løse ut skred. Særlig høyt til fjells der det er kaldere tar stabiliseringen noe lenger tid. Det ligger mye løs nysnø tilgjengelige noen steder i regionen. Om det blir en større vindøkning kan situasjonen endre seg på svært kort tid. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
Før helgen er det kommet en del nysnø i regionen, kombinert med litt vind har dette skapt fokksnøflak i renner og leområder. Bygevær har gitt store lokale forskjeller i snømengde lokalt opptil 40 cm over to døgn. Før snøværet var det generelt ganske lite snø og skare på snøoverflaten mange steder. Mest snø lå det i nordlige deler av regionen mot Tamokdalen.
Noe vind fra V-NV de siste dagene har ført til myk fokksnø i leområder, med lokale sjiktoverganger i fokksnøen og svake lag med nedføyket nysnø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

08.12.2018 kl. 10:46

897 moh

ErikEB@rkh (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller

Drønn i snøen

ObsID: 170500

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

08.12.2018 kl. 09:36

528 moh

ErikEB@rkh (Ukjent)

Vær

Kaldt, -20 i dalen. Tilnærmet vindstille

Snødekke

20-30 hm ubunden snø tilgjengelig for transport

ObsID: 170487

Indre Troms / Storala Setermoen

Snø

07.12.2018 kl. 14:30

732 moh

mbie@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ble ikke funnet svake lag i snøen. 38 cm nysnø ligger over 90 cm med små avrundede partikler godt sintret homogen snø. Ingen lagdeling. I vestlig retning er vurderingen at det liten mulighet for utløsning av skred i høyde 100-800 moh. Ut fra værmelding til YR med kaldt stabilt vær og vind av styrke flau til svak vind vil snødekket påvirkes i liten grad. Vil holde seg stabilt på faregrad moderat. Da snømengden varierer noe og det er steder der det er lite snø, vil den kommende stabile værsituasjonen med kaldt vær kunne påvirke steder med lite snø og utvikle kantkornet snø. Det vil på sikt kunne føre til ustabilt kantkornlag senere i vinter. I tillegg vil dannelse av rim kunne forekomme pga kaldt klart vær. Varslet faregrad er riktig Dagens lokale varsel stemmer med mine observasjoner da det er kommet nærmere 40 cm nysnø de siste 48 timer.

Skredproblem

Ubunden snø Det ble ikke funnet svake lag i snødekket. Det er mye løs nysnø, ca 40 cm som lett kan transporteres og danne et skredproblem ved økende vind og temperaturendring

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 7,1 °C 0 m/s 50% skyer

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 38 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr siste 48 timer er det kommet ca 40 cm nysnø. Ved snøprifil var det kommet 38 cm nysnø siste 48 timer

Tester

CTN God ingen lagdeling i snøen funnet.

ObsID: 170451

Indre Troms / BARDU

Snø

06.12.2018 kl. 15:36

103 moh

mortenh@obskorps (*****)

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer Snøbyger i hele dag. Det er kommet 24 cm snø siste 12 timer.

ObsID: 170321
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.