Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 08.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stort sett stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vindforhold og stort sett oppholdsvær gjør at nysnøen fra de siste dagene gradvis stabiliseres. De fleste steder forventes et generelt stabilt snødekke, men i leområder med vindtransportert snø kan det fortsatt være lett å løse ut skred str 1-2. Særlig høyt til fjells der det er kaldere tar stabiliseringen noe lenger tid. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
Siste par dager har der kommet en del nysnø i regionen, kombinert med litt vind har dette skapt fokksnøflak i renner og leområder. Bygevær har gitt store lokale forskjeller i snømengde. Før snøværet var det generelt ganske lite snø og skare på snøoverflaten mange steder.
Noe vind fra V-NV de siste dagene har ført til myk fokksnø i leområder, med lokale sjiktoverganger i fokksnøen og svake lag med nedføyket nysnø.
Det ble opp mot Kopparskardet sør for Setermoen observert observert skytende sprekker og dårlig stabilitet i innblåst fokksnø onsdag ettermiddag.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-20 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

08.12.2018 kl. 10:46

897 moh

ErikEB@rkh (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller

Drønn i snøen

ObsID: 170500

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

08.12.2018 kl. 09:36

528 moh

ErikEB@rkh (Ukjent)

Snødekke

20-30 hm ubunden snø tilgjengelig for transport

Vær

Kaldt, -20 i dalen. Tilnærmet vindstille

ObsID: 170487

Indre Troms / Storala Setermoen

Snø

07.12.2018 kl. 14:30

732 moh

mbie@obskorps (*****)

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 38 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr siste 48 timer er det kommet ca 40 cm nysnø. Ved snøprifil var det kommet 38 cm nysnø siste 48 timer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Ubunden snø Det ble ikke funnet svake lag i snødekket. Det er mye løs nysnø, ca 40 cm som lett kan transporteres og danne et skredproblem ved økende vind og temperaturendring

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ble ikke funnet svake lag i snøen. 38 cm nysnø ligger over 90 cm med små avrundede partikler godt sintret homogen snø. Ingen lagdeling. I vestlig retning er vurderingen at det liten mulighet for utløsning av skred i høyde 100-800 moh. Ut fra værmelding til YR med kaldt stabilt vær og vind av styrke flau til svak vind vil snødekket påvirkes i liten grad. Vil holde seg stabilt på faregrad moderat. Da snømengden varierer noe og det er steder der det er lite snø, vil den kommende stabile værsituasjonen med kaldt vær kunne påvirke steder med lite snø og utvikle kantkornet snø. Det vil på sikt kunne føre til ustabilt kantkornlag senere i vinter. I tillegg vil dannelse av rim kunne forekomme pga kaldt klart vær. Varslet faregrad er riktig Dagens lokale varsel stemmer med mine observasjoner da det er kommet nærmere 40 cm nysnø de siste 48 timer.

Vær

Ikke nedbør 7,1 °C 0 m/s 50% skyer

Tester

CTN God ingen lagdeling i snøen funnet.

ObsID: 170451

Indre Troms / BARDU

Snø

06.12.2018 kl. 15:36

103 moh

mortenh@obskorps (*****)

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer Snøbyger i hele dag. Det er kommet 24 cm snø siste 12 timer.

ObsID: 170321

Indre Troms / BARDU

Snø

05.12.2018 kl. 16:21

558 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no Kommentar:  Nedføyket delvis nedbrutt nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Snødekke

195 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 1000 moh Vindpakket myk Tørr Myke nysnflak i toppen. Hard fokksnø under på ca 40 cm. Løsner på nedføyket nysnø.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skyttende sprekker i lite testheng. Med mye innblåst fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NV over 0 moh Det er lite snø i fjellet. Men enkelte heng har innblåst fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad 2. Små heng med fokksnø. Kan gli ut! Obs, spesielt der snødekket er tynt kan dette nedsnødd laget trigges og gi sprekker og utglidning slikt som vist på bildet. Det ligger nysnø flak i topp. Veldig varierende forhold i fjellet. Terreng feller og konkave boller samler snø Varslet faregrad er for lav For lav, men går opp til 2 imorgen. Som stemmer med d jeg har observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Noe mer vind en meldt på yr. Overskyet. Ikke snø transport.

Tester

ECTP3@50cmQ1 Dårlig Dårlg stabilitet ved isolering. Hele blokka løsner. Det er begynt og blitt delvis skare enkelte steder på fokksnøe, må trampe for og få sprekker der overflaten er hard

ObsID: 170179
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.