Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 18.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø.

Våte flakskred

Kantkornet snø under skarelag

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe kjøligere temperaturer og nattefrost i høyden er gunstig for stabiliteten i snødekket. Over ca. 900 moh kan det ha kommet litt nysnø. Trolig har det kommet for lite nedbør til å danne ferske nysnøflak. Enkelte plasser kan det være fare for våte løssnøskred, vær spesielt obs hvis sola titter frem og får varmet opp nysnø, eller der snøoverflaten er så myk at man synker ned til støvelskafthøyde på skiskoene. Det kan fortsatt være vedvarende svake lag til stede i snødekket over ca. 700 moh og spesielt i nordvendte sider. Det antas at det skal mye til for at disse lagene skal kollapse og gi flakskred, men vær oppmerksom ved mye regn i høyden eller på skavlbrudd, dette kan trigge skred i fjellsiden under.
Det har smeltet mye den siste tiden og det er stort sett snøfritt under ca. 500 moh. Snødekket etter mildværet forrige uke har blitt isotermt helt til topps, men natt til 17. mai har det vært nattefrost over ca. 800 moh som gjør at overflaten trolig har fryst på her. I denne høyden kan det også ha kommet et lite dryss med nysnø etter nedbør onsdag kveld/natt til torsdag.
Det finnes fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller i snødekket. Mildvær har stabilisert de svake lagene i lavere høyder, og snødekket er homogent og smelteomvandlet under ca. 700 moh. Trolig kan snødekket også ha blitt stabilisert høyere opp, men det trengs flere observasjoner for å bekrefte dette.
Det er ikke rapportert inn om skred de siste dagene.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.