Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av kantkorn.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag formiddag er det ventet rolige værforhold, og det er ventet at fokksnøflakene som ble dannet tidligere i uka i heng mot NØ-SØ nå har stabilisert seg. Søndag kveld øker vinden fra sørlig retning, men det er usikkert hvor mye løssnø det fortsatt er tilgjengelig for snøtransport høyt til fjells. Det antas derfor at det kan dannes nye fokksnøflak i høyden i leheng mot N. Lenger ned i snødekket er det noen få steder observert kantkornlag. To dager med mildvær denne uken ser ikke ut til å ha påvirket snødekket dypt ned, og svake lag vil fortsatt være tilstede. Det vil generelt være vanskelig å løse ut skred i dette laget siden det ligger under skare og fokksnø, MEN der snødekket er tynt eller ved større tilleggsbelastning som for eksempel en gruppe skikjørere eller en snøskuter, vil det være mulig å løse ut skred på dette laget. Snøskredfaren forventes å fortsatt holde seg på faregrad 2-moderat.
Fredag formiddag ga et mildvær plussgrader opp til 400-600 moh. Uken startet med snøbyger og kraftig vind fra vest, høyt til fjells bærer nok snødekket fortsatt preg av dette med avblåste rygger og harde gamle fokksnøflak i leområde. I lavlandet er snødekket mer preget av mildværet og ansees som stabilt.
Det er observert kantkornlag i snødekket, men det trengs trolig stor tilleggsbelastning for å løse ut disse.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørvest
Temperatur
-10 °C til 1 °C på 1100 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Delvis skyet
Nullgradergrense er vanskelig å sette. Inversjon kan gi plussgrader høyt til fjells og lavere temperaturer i lavlandet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sør, endring til stiv kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-16 °C til -1 °C på 1100 moh
Skydekke
Klarvær
Synkende temperatur utover dagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.