Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 09.12.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den kraftige vinden fortsetter, men snøtransporten vil avta i løpet av dagen etterhvert som snøoverflaten bli mer pakket. Noe ny nedbør i indre strøk gjør at faregraden holdes på 3-betydelig, men antas å synke i løpet av dagen.
Etter kraftig vind torsdag og fredag er snøoverflaten svært vindpåvirket stort sett overalt. Det er fremdeles store variasjoner i snømengder i regionen. Og det gamle snødekket under tregrensen har vært preget av skare og smelteomvandlet snø.
3/12 er det observert svake lag av kantkorn rundt Bardu, men det er ikke veldig potent ennå.
Det er ikke observert aktivitet de 3 siste dagene.
Svært kraftig vind fra sørøst torsdag og fredag.
Nedbør
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørøst
Temperatur
-15 °C til -9 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-13 °C til -6 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet
Mest nedbør i grensetraktene.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.