Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 08.12.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Drønn i snødekket er tegn på ustabile forhold.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes kraftig vindtransport og det vil raskt danne seg ustabile flak i nye områder. Det ventes noe naturlig utløste skred av større størrelse pga. store forflytninger av snø. Skredfaren ventes i øvre del av 3-betydelig.
Tirsdag kom det oppimot 40 cm nysnø og det blåste godt i høyden. Det er variasjoner i regionen på snømengder. Det gamle snødekket under tregrensen er preget av skare og smelteomvandlet snø. I høyden er det mer lagdelt snø med finkornet fokksnø med varierende snødybde. Det er fortsatt mye løs snø tilgjengelig. Torsdag morgen har vinden meldt sin ankomst og det føyker godt fra toppene.
3/12 er det observert svake lag av kantkorn rundt Bardu, men det er ikke veldig potent ennå.
Det er ikke observert aktivitet de 3 siste dagene.
Nedbør
2 - 4 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-17 °C til -8 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørøst
Temperatur
-15 °C til -9 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.