Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 22.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold i fjellet. Små naturlig utløste våte skred er mulig.

Skredfarevurdering

Det er generelt stabile forhold i fjellet, men varmt vær og manglende nattefrost gjør at faren for våte skred er tilstede. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. I høyden kan det dannes noen ferske nysnøflak i forbindelse med snøbyger og litt vind, men utbredelsen av dette ventes å være begrenset. Over 600 moh er det fremdeles lagdelt snø, faren for større våte flakskred kan dermed øke når vann fra snøsmelting trekker ned i snødekket, men det er vanskelig å anslå timing av slike skred. Vær obs ved kraftig snøsmelting eller regn. Vær også obs på skavlbrudd som følge av høye temperaturer. Snøskredfaren vurderes til 1- liten.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Følg med når snøoverflaten blir våt. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Den siste uken har det vært mildt i regionen med varmegrader helt til topps. I høyden er det fortsatt nattefrost som danner skare i overflaten og som virker stabiliserende på snødekket. I enkelte områder er det kommet litt nysnø over 1000 moh. I lavere høyder er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og god evne til å drenere vann, mens snødekket i høyden er mer finkornet og også bestående av flere skarelag. Her kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn lengre ned i snødekket, men disse ligger dypt i snødekket og det skal mye regn og smelting til for å påvirke disse.
Fra søndag ettermiddag ventes V bris. Opphold. Mildt med plussgrader til topps. Mandag ventes V opptil frisk bris utsatte steder, mot kvelden dreiende NV. Spredte regnbyger, snø over ca 600-800 moh. 0-2 mm.
Liten
1

Resten av mandag ventes V opptil frisk bris utsatte steder, mot kvelden dreiende NV. Spredte regnbyger, snø over ca 600-800 moh. 0-2 mm. Tirsdag ventes N bris. Spredte regnbyger, perioder med sol. Snø over 100-400 moh. 0-2 mm. Litt lavere temperatur.

I høyden kan snøbyger kombinert med vind ha dannet mindre ustabile fokksnøflak i isolerte lesider, men det forventes at dette kun vil gjelde i begrensede områder. Der hvor det ikke samler seg nysnø er det generelt stabile forhold. Vær obs på små, våte løssnøskred hvis solen får varmet opp fersk nysnø. Kjøligere temperaturer ellers vil virke gunstig på stabiliteten i det fuktige snødekket, men sålenge det pågår snøsmelting kan gå våte flakskred eller glideskred. Slike skred er vanskelig å forutse og anslå omfanget av. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme. Vær også obs på skavlbrudd. Skredfaren vurderes til faregrad 1-liten.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.