Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det stedvis vedvarende svake lag under nysnøen.

Skredfarevurdering

Generelt ustabile forhold. Bygevær gir lokale forskjeller på hvor mye nysnø som kommer. Nysnø og vind gir mye snøfokk i fjellet og det vil dannes ustabile nysnøflak i lesider. Flakdannelsen er mest fremtredende i skoggrensa og oppover. Det finnes gamle bærende fokksnøflak i N og V vendte heng fra først i uka, vil stabiliseres gradvis. De ansees som relativt stabil, men på enkelte steder med tynt snødekke kan man nok trigge disse ved stor tilleggsbelastning, feks med snøskuter eller en gruppe på tur. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket fra skoggrensa og oppover. Skred i nysnøen kan trigge større skred i det dypereliggende vedvarende svake laget. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng
Sannsynlig

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det kom ingen nedbør av betydning siste døgn. I helga var det rapportert om 10-30 cm løssnø i skogen. Tirsdag blåser det godt fra fra S-SV og det er fortsatt kraftig snøfokk i fjellet. Det rapporteres at det meste av snøakkumulasjon skjer rundt skoggrensa eller nede i skogen. Det ble observert ferske flakskred i løpet av mandagen. Mildværet tidlig forrige uke har gjennomfuktet snødekket i lavlandet og overflaten. I høyden er snøen som har kommet de siste dager vindpåvirket med vekslende hardhet. På rygger og utsatte områder er det stedvis avblåst ned til is og skare. Tirsdag rapporteres det om oppsprekking i den siste fokksnøen. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkornet snø over et gammelt skarelag fra skoggrensa og oppover, men det er rapportert inn lite skredaktivitet på dette laget. Det er plussgrader opptil 300-500 moh på onsdag formiddag.
Fra onsdag ettermiddag ventes S-SV bris i fjellet. Om kvelden litt snø eller sludd. 1-3 mm nedbør. Torsdag ventes økning til V-NV opptil sterk kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 10-20 mm nedbør, mest i nord.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: mortenh@obskorps (*****)

i kommune: BARDU

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snøbyger fra vest i hele dag.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Snø -6.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Middels CTE2@18cmQ2

Stabilitetstest

Middels CTE5@47cmQ2

Stabilitetstest

Middels ECTN8@18cmQ3

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Fritekst

Obstur i Liveltskardet. Vekslende vær og sikt. For det meste tette byger og vind opp mot 10m/s under turen. Mye fersk myk fokksnø som sprakk opp under skiene i lesidene. Mye fin nysnø å kjøre ski på :)

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALSFJORD

Skredhendelse

Ikke gitt Ikke gitt

Ulykke/hendelse

Kun materielle skader

Rapportert av: Aadne@ObsKorps (****)

i kommune: BALSFJORD

Faretegn

Fersk vindtransportert snø https://youtu.be/nPTNYkQ35a8 Video fra Tamokfjellet, nordvendt omr like over skoggrensen. Gikk skred her i går, like under renna, ca 100m bredt 1 m bruddkant

Skredaktivitet

Ett (1) 3 - Middels Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør -7.0 grader

Snødekke

119 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Fritekst

Har observert langs veien med kikkert gjennom Tamokdalen, ikke sett ferske skred, men sterk vind og mye fokk i enkelte fjell, se video vedl på faretegn. Videre obs i Melkarskaret, en god del bakkefokk og små fokksnøflak som sprekker opp ved liten tilleggsbelastning, enten internt i sjiktoverganger i fokksnø, eller mot nedføyket løssnø