Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 22.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet i regionen er fokksnøflak. Minkende vind gjør at fokksnøflakene fra mandag og tirsdag begynner å stabiliseres, men det må fortsatt forventes ustabile fokksnøflak over tregrensen. Særlig i nordvendte heng. Snøfokk tirsdag vil gi større og hardere flak. Samtidig vil det svake laget av nysnø under fokksnøflakene gradvis bli mer stabilt. Dette vil antagelig føre til at skredene er mindre sannsynlig å løse ut men kan bli større når dette først skjer. Vær også forsiktig i områder med tynt snødekke der man lettere kan påvirke dypereliggende vedvarende svake lag høyt til fjells. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Det kom ingen nedbør av betydning siste døgn. I helga var det rapportert om 10-30 cm løssnø i skogen. Tirsdag blåser det godt fra fra S-SV og det er fortsatt kraftig snøfokk i fjellet. Det rapporteres at det meste av snøakkumulasjon skjer rundt skoggrensa eller nede i skogen. Det ble observert ferske flakskred i løpet av mandagen. Mildværet tidlig forrige uke har gjennomfuktet snødekket i lavlandet og overflaten. I høyden er snøen som har kommet de siste dager vindpåvirket med vekslende hardhet. På rygger og utsatte områder er det stedvis avblåst ned til is og skare. Tirsdag rapporteres det om oppsprekking i den siste fokksnøen. Det er plussgrader opptil 200-300 moh på tirsdag formiddag.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.